Akademik Kadro
DOÇ. DR. EDA ÜNLÜ YÜCESOY
İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
Eda Ünlü Yücesoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde, doktora çalışmasını Hollanda Utrecht Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda sürdürürken İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nce desteklenen "Istanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü" sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya bölümünde ortak küratör olarak yer aldı. Kent tarihi, planlama, kamusal mekan, mekansal ilişkiler, sosyal ve iktisadi coğrafya ve mekansal dönüşüm alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1993
Yüksek Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Doktora, UNIVERSITEIT UTRECHT, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

İlgi Alanları

Şehir çalışmaları, şehir planlama, sosyal coğrafya, ekonomik coğrafya, İstanbul urban development, araştırma metodları, şehir sosyolojisi

Yayınlar

Makale

Artemenko A.P., Yücesoy E. U. (2019) Istanbul quarters authenticity: Local communities and space design. Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology, 12 (2), 164-175.

Kitap

Uğur Y., Arlı A., Yücesoy E., Düzenli H. İ. ve Aslaner S. (Ed.). (2019). Cumhuriyet döneminde Ümraniye: Şehirleşme, toplum, ekonomi ve yönetim II. İstanbul: Ümraniye Belediyesi.

Kitap bölümü

Yücesoy, E. (2018). Een Centrum dat Langzaam Noordwaarts Gaat; De Ontwikkeling van Istanbuls Zakendistrict (in Dutch). H. Van der Heijden, F. Gerritsen (Ed.), Standplaats Istanbul. Lange lijnen in de cultuurgeschiedenis van Turkije içinde (p. 131-143). Amsterdam: Uitgeverij Jurgen Maas.

Bildiriler

Yücesoy E. Ü., Özüduru B.H. (2018). Kentsel faaliyetler ve yol ağı morfolojisi: İstanbul'da karşılaştırmalı örnek çalışma. Kubat, A.S., Kürkçüoğlu, E., Küçük, E., Kurtuluş, İ., Eskidemir, K., Akay, M. (der.), Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s.145-159). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.  
Özüduru B.H., Yücesoy E. Ü. (2018). Kent morfolojisi ile konut fiyatları arasındaki ilişki: Ankara yol ağı tasarımı üzerinden modelleme. A.S. Kubat, E. Kürkçüoğlu, E. Küçük, İ. Kurtuluş, K. Eskidemir, M. Akay (Der.). Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s.369 -; 380). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.  
Ünlü Yücesoy, E. (2018, September). Authorising the closure: The role of local government in the rise of gated communities in Istanbul. Paper presented at the International Geographical Union Commission on Geography of Governance, Fifty Years of Local Governance, University of Lisbon, Lisbon. Erişim adresi: https://sites.google.com/site/geogov2018/home   

Projeler

A Heritage-led Resilience Approach to Smart and Sustainable Urban Development in Turkey, Yürütücü/yönetici, Kamu Kurumları, 14/02/2019 - 17/01/2020
Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim, Araştırmacı, Belediyeler, 01/05/2018 - 31/01/2019

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

GİZEM İDRİSOĞLU DURSUN, Governing Immigrant Healthcare: Perspective of Turkish Healthcare Specialists in Istanbul, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul., 16/01/2019
HURİ KÜÇÜK, Women’s Representation in Islamic Foundations in Turkey: The Case of Mazlumder, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul., 14/09/2018
TUBA DOĞAN, Production of Third Places for the Conservative Young Women: A Case Study of Çengelköy, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul., 13/09/2018

Topluma Katkı

Sunumlar ve davetli konuşmalar

World City Network Meeting II: Change and Data Management, Marmara Belediyeler Birliği Urban Policy Center, 30 April 2019, Istanbul. Discussant: Change in Global City Research, 30/04/2019
World City Network Meeting II: Change and Data Management, Marmara Belediyeler Birliği Urban Policy Center, 30 April 2019, Istanbul. Speaker: Collecting Data for the Use of Local Governments, 30/04/2019
World City Network Meeting II: Change and Data Management, Marmara Belediyeler Birliği Urban Policy Center, 30 April 2019, Istanbul. Moderator: Data Visualization in Global City Research, 30/04/2019

Tecrübeler

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Mimari Tasarım Yüksekokulu, Post-doc araştırmacı, 01/01/2008 - 07/07/2009
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, 08/11/1994 - 01/11/1999

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​