Akademik Kadro
PROF. DR. HATİCE HÜMANUR BAĞLI Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü
Hümanur Bağlı, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümündeki lisans derecesinden sonra, Hacettepe Üniversitesinde grafik tasarım alanından yüksek lisans ve İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden doktora derecesini almıştır. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümündeki araştırma görevliliğinin ardından Yeditepe Üniversitesi ve İTÜ’de öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Chicago UIC City Design Center‘da misafir araştırmacı olarak bulunmuş ve Intel Firması ile proje bazlı tasarım araştırmacısı olarak çalışmıştır.İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde öğretim üyesi olarak, temel tasarım eğitimi, proje stüdyoları, tasarım anlambilimi, grafik tasarım, etnografi ve tasarım odaklı düşünme alanlarında araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmüştür. Akademik ilgileri arasında temel tasarım, grafik iletişim, göstergebilim, ürün anlambilimi, disiplinlerarası tasarım, girişimcilik, inovasyon ve tasarım odaklı düşünme bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Endüstriyel Tasarım, 2002

İlgi Alanları

Proje Yönetimi Temel Tasarım Tasarımda Göstergebilim ve Anlambilim Tasarım Etnografisi Tasarım Odaklı Düşünme, Grafik İletişim Girişimcilik Maker Kültürü Tasarım Odaklı Düşünme

Yayınlar

Makale

Gelmez, K., & Bağlı, H. (2017). Tracing design students’ affective journeys through reflective writing. International Journal of Technology and Design Education. pp. 1-21. 
Soyupak, O., Bağlı, H. H. (2019). How Design Enhances Startup Ecosystem: Design Education Centered Interventions, Online Journal of Art and Design, 7(4)
Soyupak, O., & Bağlı, H. (2017). A Collaborative Study on the Physical and Social Meaning of Doorbell  Problems and Solution Suggestions. European Journal of Sustainable Development2(1), 103–109.
Gelmez, K., & Bagli, H. (2015). Towards new sources for industrial product design curriculum: Collectivism and social network. A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 12(1). pp. 161-179. (ISSN 1302-8324).
Bağlı, H. (2015). Material Culture of Religion: New Approaches to Functionality in Islamic Objects. The Design Journal18(3), 305-325.
Gelmez, K., & Bagli, H. (2015). Learning from students: Reflections from personal magazines in Basic Design course. Design and Technology Education: An International Journal, 20(1). pp. 29-37. (ISSN 1360-1431).
Bağlı, H., (2011) Product Semantics Meet The User: A Design Workshop with a Fresh Look to an Old Paradigm. ITU AZ Journal, 8(2).
Bağlı, H., & Öğüt, Ş. T. (2009). Towards an Analysis of the Signs of the ‘Unknown’: Objects with Rituals in Turkish Culture. The Design Journal12(3), 365-382.

Kitap bölümü

H. Bağlı, Ş. Timur. (2003).  Ders Kitaplarında Görsellik ve Tasarım: İmge ve Metin İlişkisi Açısından İnsan Hakları  Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin. (s.47-77.) İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Bildiriler

Bagli, H., (2019). Cast away: A new way to read value of objects in context of a Movie. Paper presented at the DRS Design Education Conference. 
Bagli, H. (2018) Anadolu’nun Tasavvuf Büyüklerinin Modern Çağdaki Temsilleri: Görsel Kimlik Konusuna Yeniden Bakış, I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Mammadova, V. and Bagli, H. (2018) Modern Bağlamında İslâmi Geometrik Desenler: Anlam ve Biçimin Değişimleri I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Soyupak, O., Bağlı, H. H. (2017). Design Thinking As a Catalyst For Technology Start-Ups. 12. International Design and Design History Symposium, İzmir, Turkey
Bagli, H. (2014) From Technical to Social: A Unique Case of Design for Filigree Work in Mardin ICDHS Tradition, Transition, Trajectories: major or minor influences? 9th International Committee Design History and Design Studies 8-11July, Aveiro, Portugal

Sanatsal Faaliyetler

Küratörlük

Bağlı, H. & Düzenli, H. İ., diğ. (2018). Endüstri Mirası İzler Sergisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul

Sergi sunumu

 
Bağlı, H. & Düzenli, H. İ., diğ. (2018). Endüstri Mirası İzler Sergisi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul

Projeler

Altın Bilezik Projesi, Araştırmacı, AB, 01/01/2008 - 01/12/2009
Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Projesi: Mardin’de Telkari İşçiliğinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, AB, 01/01/2006 - 01/12/2007

Tez Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Ozan Soyupak, Endüstriyel Tasarim Eğitimi Ve Girişimcilik Ekosistemi Arasinda Kurulabilecek Etkileşimler Ve İşbirlikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma, İTÜ FBE, 29/05/2019
Koray Gelmez, Delving Into Curriculum Content And Pedagogy Of The First-year Industrial Design Studio Through Reflective Writing: A Study On Cognitive And Affective Processes, İTÜ FBE, 01/01/2016

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Tuğçe Ecem Tüfek, Towards Understanding Hacknig: A Fieldwork Concerning its Relationship with Product Design, İTÜ FBE, 01/01/2019
Ayça Keleşyılmaz, Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Ürün Anlambilimi Konusunun Yeri, Önemi Ve Özellikleri: Türkiye'deki Okullar Üzerine Bir Araştırma, İTÜ FBE, 01/01/2017
Fulya Traş, An Exploration Of User Experience On Products: Multiple Outlets As A Case Of Design, İTÜ FBE, 01/01/2015
Emrah Özturan, Bir Nesnenin Değişen Anlamları Üzerine Tarihsel Bir Inceleme: Maddi Kültür Bağlamında Fesin Biyografisi, İTÜ FBE, 01/01/2015
Saniye Fışgın, Türkiye'de Endüstriyel Tasarımcıların Hizmet Tasarımı Alanındaki Konumu Üzerine Bir Araştırma, İTÜ FBE, 01/01/2014
Ekin Birol, Automobile Personalization Strategies Of Aftermarket Modification And Mass Customization, İTÜ FBE, 01/01/2012
The Effect Of Sociocultural Factors On Design: A Case Study On Product Experience, The Effect Of Sociocultural Factors On Design: A Case Study On Product Experience, TÜ FBE, 01/01/2012
Gözde Kavalcı, Zigon, Orta Sehpa, Fiskos: Bir Tasarım Ürünü Olarak Sehpalar Üzerinde Kullanıcı Odaklı Bir Çalışma, İTÜ FBE, 01/12/2011
Koray Gelmez, Seeking Brand Recognition Through Fragments Of Product, İTÜ FBE, 01/12/2011
Nur Gürbüz, Tasarım Araştırmalarında Televizyonun Veri Kaynağı Olarak Kullanılması: 'yemekteyiz' Programı Üzerinden Mutfak Kültürünün Incelenmesi, İTÜ FBE, 01/01/2011
Burçin Behram, Sensory Congruity/incongruity: A Semantic Analysis On Visual And Auditory Evaluation Of Alarm Clocks, İTÜ FBE, 01/01/2010
Emel Şenalp, Customization Choices On Mobile Phones: A Case Study Of Gender Differences Among Adolescents, İTÜ FBE, 01/01/2010

Topluma Katkı

Sunumlar ve davetli konuşmalar

Davetli Konuşmacı, UX Folks Etkinliği, Atölye İstanbul, 05/04/2019

Tecrübeler

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Doç. Dr., 15/07/2011 - 06/04/2018
UIC City Design Center, Chicago, Misafir Araştırmacı, 15/08/2007 - 01/02/2008
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Öğretim Gör. Dr., 01/09/2005 - 08/04/2011
Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Yard. Doç. Dr., 01/09/2003 - 01/06/2005
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Araştırma Görevlisi, 01/02/1995 - 01/09/2002

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​