Akademik Kadro
PROF. DR. LOKMAN GÜNDÜZ Uluslararası Finans Bölüm Başkanı
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde bankacılık doktorasını tamamladı. Dr. Gündüz'ün para politikaları, bankacılık ve sermaye piyasaları üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Bazı bilimsel çalışmaları Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve International Management Development Association tarafından ödüllendirildi. 1990-1992 yıllarında T.C. Ziraat Bankası’nda Mali Tahlil Uzmanı ve 1993-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2000-2005 arasında Beykent Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Dr. Lokman Gündüz, Yapı ve Kredi Bankası’nda 2004 yılında Denetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2005-2017 yıllarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi (Yönetim Kurulu) Üyesi olarak görev yaptı. 2013-2017 yıllarında merkezi Kuala Lumpur’da bulunan International Islamic Liquidity Management Corporation adlı şirkette TCMB adına Risk Yönetim Komitesi Üyeliğinde bulundu. Profesyonel kariyer süresince Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde ders vermeye devam etti. Dr. Gündüz, Ekim 2017 tarihinden itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümünde Profesör (Finans) olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Bankacılık, 1999

İlgi Alanları

Finansal Piyasalar, Bankacılık, Para Politikası, Uygulamalı Ekonometri

Yayınlar

Makale

Gündüz, L. & Hatemi-J, A. (2005). Stock price-volume relation in emerging markets. Emerging Markets Finance and Trade. 41(1), 29-44.
Gündüz, L. & Hatemi-J, A. (2005). Is the tourism-led growth hypothesis valid in Turkey?. Applied Economics Letters. 12(8), 499-504.
Gündüz, L. & Hatemi-J, A. (2004). The effect of Asian financial crisis on the causal relationship between stock prices and exchange rates: Evidence from MENA Region. Finance Letters. 2(2), 6-10.
Gündüz, L., Işık, I, Kılıç, O., & Uysal, D. (2004). Assessing the relationship between liberalization, ownership and performance: The case of Turkish banks. International Business and Economics Research Journal. 3(1), 39-52.
Gündüz, L. & Tatoğlu, E. (2003). A comparison of the financial characteristics of group affiliated and foreign firms in Turkey. European Business Review. 15(1), 48-54.
Gündüz, L. & Omran, M. (2001). Stochastic trends and stock prices in emerging markets: The case of Middle East and North Africa Region. Istanbul Stock Exchange Review. 5(17), 1-23.
Gündüz, L., Yılmaz, C., & Yılmaz, M.K. (2001). Türkiye’de aracı kurumların performans analizi (1993-1998). Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 1(3), 38-53.
Gündüz, L. (2001). Monetary transmission mechanism and bank lending in Turkey. Istanbul Stock Exchange Review. 5(18), 13,31.

Kitap

Gündüz, L. & Tutal, M. (1995). Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi: Türkiye Uygulaması Üzerine  Bir Öneri, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, No. 193.

Kitap bölümü

Gündüz, L. & Dolgun, M.H. (2018). Turkish economy: Between middle income trap and high income status. Aysan A.F., Babacan M., Gur N., and Kayahan H. (Eds.), Turkish banking industry: A CAMELS analysis. Springer.
Gündüz, L. (2015). Finansal istikrarsızlığın istikrarı ve merkez bankaları. N. Eroğlu, İ. Eroğlu ve H. İ. Aydın (Eds.), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi. (Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan).  617-629.
Gündüz, L. & Işık I. (2011). Deregulation and entry performance in Turkish banking. Tamer Çetin and Fuat Oğuz (Eds.),  Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets. New York: Nova Science Publishers, Inc.
Gündüz, L. & Hatemi-J, A. (2005). On the causal relationship between stock prices and exchange rates: Evidence from MENA region. L.A. Finley (Ed.), Focus on Economic Growth and Productivity.  Nova Science Publishers Inc. 85-97.

Bildiriler

Gündüz, L., Isik, I. & Omran, M.  (2005). Impacts of organizational forms, stock performance and foreign ownership on bank efficiency in Jordan: A panel study approach. ERF 12th Annual Conference. 19-21 December, Cairo, Egypt
Gündüz, L. & Erdal, F. (2001). An empirical investigation of the interdependence of Istanbul Stock Exchange with selected stock markets. Global Business and Technology Association International Conference Proceedings. Istanbul, Turkey.
Ekren, N. & Gündüz, L. (1999). Vektör otoregressif modeller ve parasal aktarım mekanizmasının analizi. IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. Antalya.

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

HAMAD MOHAMMED ALSHAMSI, CLUB CONVERGENCE IN THE MEMBER COUNTRIES OF ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION, Istanbul Sehir University Graduate School of Business, Istanbul., 07/01/2020

Ödüller

Ödüller

International Management Association (IMDA) tarafından Maastricht’de düzenlenen 13th. World Business Congress’de en iyi makale ödülü. Maastricht, 2004, 01/01/2004
European Applied Business Research Conference’da en iyi makale ödülü. Venedik, 2003 (İ.Işık, O. Kılıç, ve O. Uysal ile birlikte), 01/01/2003
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açtığı Sermaye Piyasaları ve Borsaların Gelişimi konulu uluslararası araştırma çalışmaları yarışmasında ikincilik ödülü. 2001. (M. Omran ile birlikte), 01/01/2001
Alman Akademik Değişim Programı (DAAD), Almanca Yabancı Dil Bursu, 1996, 01/01/1996
Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenlediği türev ürünlerinin muhasebeleştirilmesi konulu araştırma yarışmasında üçüncülük ödülü, 1994. (M. Tutal ile birlikte), 01/01/1994

Tecrübeler

T.C. Merkez Bankası, Banka Meclisi Üyesi, 05/05/2005 - 05/05/2017
Beykent Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi, 09/09/2000 - 04/04/2005
Marmara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, 09/09/1992 - 08/08/1999
T.C. Ziraat Bankası, Finansal Analyst, 09/09/1990 - 06/06/1992

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​