Akademik Kadro
PROF. DR. ABDULLAH UĞUR TANYELİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli 1976 senesinde Devlet Güzel Sanatar Akademisi Mimarlık alanında yüksek lisansını tamamlamış, 1986 senesinde ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık, Mimarlık Tarihi alanında doktora derecesini almıştır. 1992'de doçentlik unvanı alan Tanyeli, bundan kısa bir süre sonra, 1998 senesinde profesörlük unvanına layık bulunmuştur. Bugüne kadar bir çok üniversitede görev alan A. Uğur Tanyeli, akademik kariyerinin yanında birçok idari görevde de bulunmuştur. Aldığı bu görevler arasında, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanlığı (1995), YTÜ Maimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabililim Dalı Başkanlığı (1998-2011) ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2011), Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (2012-2015), YÖK Doçentlik Yüksek Komisyonu Üyeliği (2012-2015), İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (2015-2016) ve Dekan Vekilliği (2016-2018) bulunmaktadır. 1992'den bu yana yirminin üzerinde kitap yazmış olan Tanyeli, elli civarında kitaba ise içerisine bölüm yazarak katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergide makaleleri yayımlanmış ve aynı nitelikteki birçok sempozyuma katılmıştır. Ayrıca, 1994 senesinde TMMOB Mimarlar Odası tarafından "Mesleğe Katkı Ödülü"ne layık bulunmuştur. Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü kadrosunda yer almaktadır.

Eğitim Bilgileri

Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık, 1974
Yüksek Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık, 1976
Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1986

İlgi Alanları

Yayınlar

Makale

Uğur Tanyeli. (2019). Spatiality of the rebellions: The female rebels of Istanbul and the architectures of discontent (1730-1908). İstanbul Araştırmaları Yıllığı/Annual of Istanbul Studies, 7, 147-158.

Kitap

Tanyeli, U. (2018). Mütereddit modernler: Schmitthenner, Pikionis, Fathy, Eldem, Correa: Dünyada ve Türkiye’de mimar ideologlar. İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları.

Bildiriler

Tanyeli, A.U. Sözde iyimserlik ve hedonizm çağında mimarlık düşünmek. Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük sempozyumunda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 

Tez Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Zemzem Taşgüzen, Domestik Yaşam: Bir Konut Kuramı İçin Altlık, Fen Bilimleri Enstitüsü, 10/06/2019

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Selen Suphiye Kandemir, Modern Dünyada “Ucube” Mimarlığın Olanaklılığı Üzerine, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, 12/09/2018

Ödüller

Ödüller

TMMOB Mimarlar Odası, Mesleğe Katkı Ödülü, 01/01/1994

Topluma Katkı

Sunumlar ve davetli konuşmalar

“Koçu, İstanbul Ansiklopedisi ve Erken Modern İstanbul Popüler Kültürü”, SALT Beyoğlu., 04/05/2019
“Bauhaus Bağlamında Güncel Tasarım Eğitimine Yeniden Bakmak”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Karaköy., 18/04/2019
“Bauhaus’a Yüzyıl Sonra Yeniden Bakmak”, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi., 11/04/2019
“Mimar Sinan: Muhayyel ve Tarihsel”, Kayseri Belediyesi Mimar Sinan Seminerleri., 06/04/2019
“Mimarlık Kariyerlerini Çoğullaşması”, ArchCareer Zirvesi İTÜ Maçka Kampusu., 05/04/2019
“Mimarlık Kariyerlerini Çoğullaşması”, ArchCareer Zirvesi İTÜ Maçka Kampusu., 05/04/2019
“Mimarlığın Kitapla İmtihanı”, İstanbul Şehir Üniversitesi, Rektörlük Semineri., 13/03/2019
“Erken Osmanlı Romanı Mekanı Nasıl Görmez?”, İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Yeni Türk Edebiyatı Bölümü., 20/02/2019
“Bir Kültürel Pratik Olarak Taklit: Dünyada ve Türkiye’de, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi., 02/02/2019
“Mimarlıkta Devrim-Devrimde Mimarlık”, Tarih Vakfı, Ankara Şubesi., 19/12/2018
“İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı”, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi, Karaköy., 29/11/2018
“Mütereddit Modernlik ve Mimarlık”, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Maslak., 28/11/2018
“Atatürk Dönemi Mimarlığına Siyasal ve Entelektüel Merkezin Dışından Bakmak”, Koç Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pera Müzesi., 22/11/2018
“Remix: Mimarlıkta Yaratıcı Yıkım”, AkSanat, Beyoğlu., 27/10/2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​