Akademik Kadro
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YUNUS UĞUR Şehir Araştırmaları Merkezi Müdürü
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (1999), Yüksek Lisans derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında "The Ottoman Court Records and the Making of ‘Urban History’, with Special Reference to Mudanya Sicils (1645-1800)" başlıklı tezi ile aldı (2001). Aynı programdaki doktorasini "The Historical Interaction of the City with its Mahalles: Ottoman Edirne in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries" başlıklı tezi ile tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoğunlaşma alanları şehir tarihyazımı, Osmanlı şehir tarihi, şehir topografyası, sosyal mekân ve mahalleleri kapsar. Tarihyazımı ve Tarih kaynakları (siciller) arasındaki bağlantı, Türkiye’de Osmanlı şehir tarihçiliğinin gelişimi ve 17-18. yüzyıl Osmanlı tarihyazımı konularını işleyen makaleleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi koordinatörlüğünü 2003 yılından beri yürütmektedir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin yayın yönetmeni olup derginin Türk Şehir Tarihi başlıklı özel sayısının da editörlüğünü yapmıştır. Eylül 2016-Eylül 2017 arasında Berlin'de akademik çalışmalarını yürütmüştür. 2009 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü kadrosunda bulunmaktadır. Ayrıca Şehir Araştırmaları Merkezi Direktörüdür. 2014-2016 arasında TÜBİTAK destekli  "Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700)" başlıklı bir projeyi tamamlamıştır. Global Şehir Tarihi Projesi (GUHP) Yönetim Kurulu ve Avrupa Şehir Tarihçileri Birliği (EAUH) üyesidir. 
Şu anda TÜBİTAK’ın desteklediği "Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekânsal Benzerlikler ve Özgünlükler (1520-1540)" ve "19. Yüzyıl İstanbul Tekkelerini Mekânsallaştırmak: Yerleşim ve Ağ Haritaları" projeleri üzerinde çalışmaktadır.

Eğitim Bilgileri

Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1999
Yüksek Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Doktora, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

İlgi Alanları

Osmanlı Şehir Tarihi, Tarihsel Coğrafya, İstanbul Tarihi, Edirne Tarihi, Tarihyazımı, Tarih Kaynakları

Yayınlar

Makale

Uğur, Y. (2018). Tarihi ve tabii mirasın buluştuğu Validebağı'na seyr ü sefer. Üsküdar Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi, 7, 4-13.

Kitap

Uğur, Y., Aslaner, S., Arlı, A., Düzenli, H. İ. ve Yücesoy, E. (2019). Ümraniye tarihi II: Şehirleşme, toplum, Ekonomi ve yönetim. İstanbul: Ümraniye Belediyesi Yayınları.

Kitap editörlüğü

Uğur, Y. (Ed.). (2019). İstanbul türbe, hazire ve kabirleri: Eyüpsultan. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü.
Uğur, Y. (Ed.). (2019). İstanbul türbe, hazire ve kabirleri: Üsküdar. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ; Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
Uğur, Y. (Ed.). (2019). İstanbul türbe, hazire ve kabirleri: Fatih. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ; Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü.
Uğur, Y. (Ed.). (2019). İstanbul türbe, hazire ve kabirleri: Beyoğlu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ; Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü.

Kitap bölümü

Şakul, K., Uğur, Y., Kırmızı, A. (2019). Türkiye'de deneysel ve dijital tarihçiliğin gelişimi için bir strateji çerçevesi. A. S. Özkaya (Ed.), Türk askeri kültürü: Tarih, strateji, istihbarat, teşkilat, teknoloji içinde (s.718-728). İstanbul: Kronik Yayınları.
Uğur, Y. (2019). Yerel tarih yaklaşımı ve yerel tarihçilik. M. Y. Ertaş (Ed.), Tarih bilimi ve metodolojisi içinde (s.93-98). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Uğur, Y. (2019). Tarihçilik sahasında teknolojik imkanlardan yararlanma. M. Y. Ertaş (Ed.), Tarih bilimi ve metodolojisi içinde (s. 377-382). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Uğur, Y. (2019). Tarih metinlerinde harita, tablo ve grafikleri kullanmak. M. Y. Ertaş (Ed.), Tarih bilimi ve metodolojisi içinde (s. 419-424). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Diğer yayınlar

Yunus U.  (2018-2019). Mapping Ottoman Cities: Socio-Spatial Definitions and Groupings (1450–1700), The Journal for Early Modern Cultural Studies, 18 (3), 16-65.

Projeler

Yüksek Osmanlı Ulemasının Mesleki ve Entelektüel İlişki Ağları ve Gruplaşmaları (1470-1650), Araştırmacı, TÜBİTAK, 15/04/2017 - Devam ediyor
Cumhuriyet Döneminde Ümraniye, Yürütücü/yönetici, Belediyeler, 01/06/2018 - 01/03/2019
Osmanlı Şehirlerini Haritalamak: Sosyo-Mekansal Benzerlikler Ve Özgünlükler (1520-1540), Yürütücü/yönetici, TÜBİTAK, 15/05/2018 - Devam ediyor
HERALD: A HEritage-led Resilience Approach To Smart And Sustainable Urban Development in Turkey, Araştırmacı, Kamu Kurumları, 14/02/2019 - 17/01/2020
İstanbul'un Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri Türbe, Hazire ve Kabir Yerlerine Yönelik Envanter, Araştırma ve Yayın Projesi, Yürütücü/yönetici, Belediyeler, 01/06/2016 - 01/03/2019
XIX. Yüzyıl İstanbul Tekkelerini Mekânsallaştırmak: Yerleşim ve Ağ Haritaları, Yürütücü/yönetici, TÜBİTAK, 16/09/2019 - Devam ediyor
Yürü Keşfet: İstanbul'un Tarihi Külterel Mekânlarının Turistik Tanıtımı İçin İçerik ve Gezi Rotası Hazırlanması, Danışman, Belediyeler, 01/09/2018 - 31/12/2018
Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Kuşatma Savaşları, Araştırmacı, TÜBİTAK, 01/12/2017 - Devam ediyor
Pen - Bang (Pendik - Bilimi Anlayan Gençlik), Araştırmacı, TÜBİTAK, 20/07/2018 - 02/03/2019

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Beyza Topuz, In Pursuit of Social Cohesion and Harmony in Urban Space: The External and Internal Dynamics of Early Eighteenth-century Ottoman Istanbul, Istanbul Sehir University Graduate School of Social Sciences, Istanbul, 25/08/2018

Topluma Katkı

Ulusal/uluslararası akademik organizasyonlara üyelik

European Association for Urban History Member, 01/08/2018

Tecrübeler

Global Şehir Tarihi Projesi, Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, 01/08/2018 - Devam ediyor
Yunus Emre Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi, 01/11/2014 - 01/11/2017
Bilim ve Sanat Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi, 01/01/2014 - Devam ediyor

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​