Arapça Hazırlık Programı - SARP
İstanbul Şehir Üniversitesi Arapça programı Arapça yeterliliği kısıtlı olan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin akademik hayatlarında ve sonrasında ihtiyaç duyacakları Arapça bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır.
​​Program öğrencilerin dilin dört yetisini aynı anda rahatlıkla kullanabilecek bir seviyeye en verimli müfredatla getirilmelerini ve böylece öğrencilerin hem klasik İslam medeniyeti birikimlerine hem de modern Arapçaya hâkim olmalarını hedeflemekte, bu hedeflere yönelik olarak üniversite müfredatları dışında ilave ders ve faaliyetleri de çeşitli ihtiyaçlara göre geliştirmektedir. Böylece öğrenciler müfredatın ana çatısını oluşturan ders kitapları dışında Arapça programı yürütücüleri tarafından hazırlanan klasik dini metinler ile basın diline dair materyallere de aşina olarak programı tamamlama imkânı bulabilmektedirler. Programda çağdaş Arap düşünürleriyle yapılan TV programlarından seçilen kısımlar ileri düzey dinleme derslerinde kullanılmaktadır. Böylece Arapça sadece bir dil olarak öğretilmemekte, seçilen ders materyallerinin çeşitliliği sayesinde İslam kültürü ile çağdaş Arap dünyasının entelektüel birikiminden haberdar olmak da hedeflenmektedir.

Uluslararası standartlarda dil öğretiminin temel unsurlarından birinin zengin bir materyal kütüphanesi oluşturmak olduğu bilinciyle hem İstanbul Şehir Üniversitesi kütüphanesinde hem de Arapça programı direktörlüğü bünyesinde yayın ve materyal konusunda önemli adımlar atılmıştır.  

ŞEHİR Arapça programı ana dili Arapça olmayan öğrencilere dil öğretim tecrübesine sahip uzman bir kadro ile çalışmalarını sürdürmektedir.  Öğrenciler derslerine giren Arapça okutmanlarıyla birebir ders yapma (tutorial) imkânına da sahiptirler. Kendilerine ayrılan süre zarfında derslerle ilgili her türlü konuları görüşebildikleri gibi ayrıca haftalık yazı ödevleri, video projeleri veya sözlü sunumlarıyla ilgili eksikliklerini de görüşme ve giderme imkânı bulabilmektedirler.