Diğer Dil Programları

Uluslararası Öğrenciler için Türkçe​

​​Uluslararası Öğrenciler için Türkçe dersi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Ortak Dersler kapsamında sunulan iki dönemlik bir derstir. Yabancı dil olarak Türkçe’nin tanıtılması ve öğretilmesini amaçlar.
Uluslararası öğrenciler için Türkçe dersi, dil seviyeleri farklı öğrenciler için Türkçe temel iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalardan, Türkçe proje yürütme, sunum yapma ve makale yazmaya kadar farklı nitelik ve düzeyde uygulamaları kapsamaktadır. Şiir, hikaye, karikatür, şarkı, gazete yazısı ve film gibi otantik malzemelerin de yardımı ile öğrencilere Türk kültür ve edebiyatıyla tanışıklık kazandırmayı ve onları belli seviyelerde Türkçe yeterliğe eriştirmeyi hedefler.

Rusça

Avrupa dillerinden farklı bir alfabe kullanan Rusça eğitiminde Kiril alfabesinden kaynaklanan zorlukları aşmak için RUS 101 dersinde ses bilgisine, harf şekline alışmaya ve okuma becerileri kazanmaya büyük önem veriliyor. Temel gramer bilgilerini ve kelime hazinesi edinmeye RUS 101 de başlayan öğrenciler RUS 102 de buna devam ediyor. Dersin sonunda basit kalıpları kullanabilecek, basit cümleler kurabilecek, günlük, belirli konularda konuşabilecek ve Rusça kültürü ile ilgili bilgi edinecekler. Rusça 101 , 102 ve 201dersini alan ve etkin katılım gösteren öğrencilerin , Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı standartlarında A1 düzeyine gelmeleri hedeflemektedir.

​İspanyolca​

Diller Okulu’nda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersleri verilmektedir. İspanyolca dersleri, öğrencilerin belirli konular çerçevesinde doğru telaffuzla karşılıklı konuşmalar yapması esası üzerine kurulmuştur. İspanyolca derslerinde iletişimci yaklaşımla ders yapılır. Öğrencilerin derse etkin katılımları gerekir. Bir dönem sonunda, İspanyolca 201 dersini alan öğrencilerin, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nde (Common European Framework) A1 düzeyine gelmeleri amaçlanmaktadır. Başka bir deyişle, öğrencilerin İspanyolca olarak temel dil bilgisi yapılarını, sayıları, tarihleri ve benzeri kelime ve yapıları kullanarak iletişim sağlayabilmeleri temel hedeftir.     

Almanca

Bu ders, 101 ve 102 olarak iki düzeyde sunulmaktadır. Almanca 101 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 14 haftalık dersin sonunda alfabeyi, sayıları, ayları ve günleri Almanca söyleyebilecekler, basit tanışma kalıplarını kullanabilecekler, basit cümleler kurabilecekler, günlük konuşma dilini anlayabilecekler ve Alman kültürüne aşinalık geliştireceklerdir. Almanca 102 dersinde ise öğrencilerin öğrencilerin dilbilgisi ve sözcük bilgisinin yanı sıra dinleme, konuşma ve okuma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Almanca 101, Avrupa Dil Ortak Çerçeve Programı standartlarında A1, Almanca 102 dersi ise A2 düzeyini hedeflemektedir.    

Fransızca​

Bu ders, 101 ve 102 olarak iki düzeyde sunulmaktadır. Fransızca 101 dersinin amacı, öğrencilerin başlangıç seviyesinde Fransızca öğrenmelerini sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencilerin günlük olaylar karşısında kendilerini bu dilde rahatlıkla ifade edebilme yetileri ve temel seviyede dilbilgisi kurallarını bilmeleri hedeflenmektedir. Dersin tamamlanması ile birlikte öğrenciler Avrupa Birliği Dil Pasaportu standartlarına göre A1 düzeyine ulaşmış olacaklardır. Fransızca 102 dersinin sonunda ise öğrencilerin A2 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Farsça​​​

Bu ders iki dönem olarak planlanmıştır. PER 101 dersinde öğrenciler, Farsça zamirler, tamlamalar, isim cümleleri ve diğer temel dilbilgisi konularını öğrenmektedirler. PER 102 dersinde ise öğrencilerin Farsça okuma, yazma ve konuşmalarını geliştirmesi amacıyla derste takip edilen ders kitabına ek olarak çeşitli gazete ve dergilerden haber ve yazılar okunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin Farsçayı öğrenirken aynı zamanda İran kültür, medeniyet ve edebiyatı ile tanışmaları amacıyla derste Hayyam, Hafız, Sadi, Firdevsi gibi şairlerin şiirlerinden örnekler sunulacaktır.

​Arapça

ŞEHİR’de okuyan ve İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenme talebinde bulunan öğrenciler için diğer dillerin yanında Arapça programı da uygulanmaktadır. ŞEHİR öğrencileri için Arapça öğretimi lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Lisans için Arapça programı haftalık 3 kredilik derslerden oluşur. Lisansın ilk yılından başlayan bu dersler dört dönem boyunca sürer. Derslerin her biri her dönem açılır. Talep olması durumunda üst orta düzey için de ders açılabilmektedir.
Yüksek Lisans öğrencileri için Arapça programı ise haftalık 8 saatlik derslerden oluşur. Program özellikle modern Arapçanın öğretimine odaklanmaktadır. Yazılı ve görsel basın diline program dahilinde hususi bir önem verilmektedir.