İleri İngilizce Programı
İleri İngilizce programının amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerine eleştirel okumada ve yazmada yardımcı olmak ve bu konunun gerek içeriğiyle gerek sunuşuyla ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Bu derslerin özünü, İngilizce romanlar ve kısa hikayeler çerçevesinde öğrencilerin belli konularda farklı bakış açılar geliştirebilmeleri, bu romanların yazıldığı zamanın incelenmesi, yazılan zamandan günümüze değişen ve değişmeyen öğelerin değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

İleri İngilizce derslerinde seçilen kurgu ve akademik metinler çerçevesinde öğrencilerden, bu metinlerde ele alınan konularda sınıf içi tartışmalara katılmaları ve dönem boyunca, rapor, inceleme yazısı, eleştiri yazısı gibi farklı yazma ödevleri yapmaları beklenmektedir. Dersin final ödevi olarak öğrencilerin, bir akademik makale yazmaları gerekmektedir.

Bu derslerde öğrencilere aktarılması amaçlanan akademik yazım ilkelerinin en başında intihalden (plagiarism) nasıl kaçınılacağı gelir. Buna yönelik olarak farklı kaynaklardan alınan fikirlerin kaynağını titizlikle belirtmeleri ve bunu yaparken ne tür kuralları benimsemeleri gerektiği öğrencilere aktarılmaktadır.


​​​