İngilizce Hazırlık Programı - SEPP

​​​SEPP’in Misyonu

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nın (ŞEHİR English Preparatory Program - SEPP) misyonu; öğrencilerine yüksek standartlara sahip bir İngilizce öğretimi sunmaktır. Bu misyonu şunları yaparak gerçekleştirmekteyiz:
 • ​​Hem fakülte çalışmalarında hem de sonrasındaki kariyer hayatlarında öğrencilerimizi gerekli İngilizce becerileriyle donatacak bir öğretim programına tabi tutuyoruz.
 • İstanbul Şehir Üniversitesinin akademik mükemmellik standartlarını yakalayacak ya da geçecek şekilde, gelecek akademik yaşamlarını destekliyoruz.
 • İstanbul Şehir Üniversitesine yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz.
 • En iyi ve yenilikçi öğretim ve değerlendirme yöntemleriyle öğrenen özerkliği ve dil becerileri gelişimini destekliyoruz.
 • Dil öğretim programının dinamizminde sürekliliği sağlamak amacıyla okutmanlarımızın mesleki gelişimlerini destekliyoruz.

SEPP’in Amaçları

ŞEHİR’e ye​​ni kayıt yaptıran öğrenciler, eğer kayıt sırasında İngilizce dil yeterliklerini belgelemedilerse İngilizce Hazırlık Programı’na başlarlar. 
SEPP, öğrencilerine akademik yaşamlarında İngilizce yazılı ve sözlü olarak iletişim sağlayacakları ve dinledikleri ya da okudukları metinleri anlayabilecekleri dil becerilerini vermeyi amaçlamaktadır. SEPP’in buna ek olarak diğer amaçları şunlardır:
 • ​​Öğrencilere bireysel ya da grup halinde araştırma yapma, kişisel becerilerini değerlendirme, kritik düşünme, aktif dinleme ve çalışma becerilerini kazanma konularında yardımcı olmak.
 • Teknoloji araçlarını kullanarak sınıf içinde ve dışında daha katılımcı olmaları konusunda öğrencilere yardımcı olmak.
 • Öğrencilere öğrenmelerinin sorumluluğunu alma ve yaşamboyu öğrenme konularında rehberlik etmek ve desteklemek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul Şehir Üniversitesi’nin başarısına ve saygınlığına katkıda bulunmak.

SEPP'in Nitelikli Okutman Kadrosu

İngilizce Hazırlık Programındaki öğretim elemanlarımız uluslararası geçerliliği olan DELTA**, CELTA*, TESOL gibi İngiliz dili öğretimi sertifikalarına ya da İngilizce öğretmenliği ya da dilbilimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Öğretim elemanlarımızın İngilizce öğretmenliğinde ortalama en az üç yıl iş deneyimi bulunmaktadır.
​İstanbul Şehir Üniversitesi Türk ve uluslararası öğretim elemanı seçimindeki çeşitlilik ile gurur duymaktadır. 75 öğretim elemanından oluşan takımımızda;
 • ​​​48 Yüksek Lisans derecesine sahip,
 • 17 CELTA (Cambridge Yetişkinlere İngilizce Dil Öğretimi Sertifikası)​ sertifikasına sahip,
 • 10 DELTA (Cambridge Yetişkinlere İngilizce Dil Öğretimi Diploması)​ diplomasına sahip veya DELTA eğitimini halen sürdüren,
 • 8 doktora derecesi sahibi veya doktora eğitimini halen sürdüren,
 • Ortalama 10 yıl öğretim tecrübesi bulunan,
 • 8 farklı ülkeden 20 uluslararası okutman bulunmaktadır.

CELTA (Cambridge Yetişkinlere İngilizce Dili Öğretimi Sertifikası) günümüzde dünyaca kabul gören en önemli İngilizce Dili öğretimi sertifikalarından biridir.

** İngiliz Dili Öğretimi Yüksek Lisans derecesi ile eş değer olan DELTA (Cambridge Yetişkinlere İngilizce Dili Öğretimi Diploması) deneyimli öğretim elemanlarına daha fazla teorik bilgi sağlar. Sınıf gözlemleri ve öğretim elemanının ilgi alanı hakkında yaptığı bağımsız araştırmala​r mesleki gelişim konusunda kendisine yeni kapılar açmaktadır.​​