Modüler Sistem
​İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nın (SEPP)​ öğretim programı her biri 8 haftadan oluşan 4 modülden oluşmaktadır. Sadece güz dönemindeki ilk modül 9 hafta sürmektedir. 
Bu modüller İngilizce öğrenmede bir seviyeye denk gelecek şekilde;
  • ​​Başlangıç (A1)
  • Alt-Orta (A2)
  • Orta (B1)
  • Üst (B2) 
olarak adlandırılmıştır. 
Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik bir öğretim tasarımı vardır. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler yapılmamakta, bütün dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.

Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) seviyelerinde öğrencilere genel İngilizce öğretilir. Orta (B1) ve Üst (B2) seviyelerinde ise öğrencilerin akademik hayatlarında onlara gerekecek İngilizce dil becerilerini içeren akademik İngilizce öğretilir. 

Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu şekilde süreç bazlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, 8 haftalık modül boyunca bir tane klasik sınav olmakta, buna ek olarak süreç bazlı yazma çalışmaları, sınıf içi sunumlar, video projeleri, grup tartışmaları gibi İngilizceyi kullanmalarına olanak tanıyacak ve kullanımlarını ölçecek şekilde planlanmış ölçme-değerlendirme modelleriyle dil seviyeleri ölçülmektedir. 

Modülün sonunda öğrencilere bir Modül Bitirme Sınavı (MET) uygulanır. Modül içinde 100 üzerinden topladıkları puan ve MET'te 100 üzerinden aldıkları puanın ortalaması alınarak her öğrencinin ortalama modül puanı hesaplanır. Buna göre öğrencilere bir harf notu verilir;
  • ​​A harf notu: Çok İyi
  • B harf notu: İyi
  • C harf notu: Geçer
  • F harf notu: Kalır 
anlamındadır. 
Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçmesi için A, B ya da C harf notu almaları gerekir. F harf notu alan öğrenciler, bir önceki seviyedekinden farklı kitaplar/materyaller kullanarak aynı seviyeyi tekrar ederler.

ŞEHİR İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az %85'ine katılmaları gerekmektedir. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Modül Bitirme Sınavı'na (MET) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir.