Birebir Dersler
Öğrencilerimiz Pazartesi'den Perşembe'ye kadar derslerinin bitiminde, birebir derslere (tutorial) katılmakla sorumludurlar. 
Birebir dersler yaklaşık 15 dakikadır ve öğrencilerimizin öğretim elemanlarına sorularını birebir iletebilecekleri, takıldıkları konuları sorabilecekleri en uygun zaman dilimidir. Yazma teknikleri, dilbilgisi, sözcük bilgisi, sözlü sunumlar, haftalık ödevler, ara sınav ve Modül Bitirme Sınavı (MET) yardım istenebilecek konular arasındadır.

Öğrencilerimiz öğretim elemanlarıyla birebir derslerin dışında 08:30-17:30 arası ofis saatleri içerisinde ya da e-posta yoluyla iletişim kurabilirler.​