Düzey Belirleme Sınavı

​​İngilizce Düzey Belirleme Sınavı Hakkında

Bu sınav çoktan seçmeli 30 dilbilgisi, 30 kelime bilgisi, 20 okuma ve 20 dinleme sorusundan oluşmaktadır. 
Öğrencilere, soruları cevaplandırmaları ve cevapları optik forma aktarmaları için 50 dakika verilmektedir.

Dilbilgisi kısmında öğrenciler her bir soru için bir dialogta ya da cümlede verilen boşluğu dolduracak en uygun cevabı seçerler.
Örnek Soru:
John: I really want to join the conference at BT company. Can you find a ticket for me?
Carol: Oh, I’m sorry, I can’t. You know I quit my job last month. If I still _______ there, I could definitely help you.
a) am working
b) worked
c) work
d) have worked

Kelime kısmında öğrenciler, her bir soru için cümleyi tamamlayan en iyi kelimeyi seçerler. 
Örnek Soru:
The initial purpose of this online language course is to _______ your vocabulary knowledge by providing you with a wide range of authentic texts and informational videos of your interest. 
a) expand
b) approach
c) require
d) conduct

Okuma kısmında öğrenciler, okudukları cümle ya da paragraflarla ilgili soruları cevaplar.
Örnek Soru:
Even though many people overreacted to the new policies about employment, the government could calm them down with reasonable expressions. Many people.......
a) found the new policies reasonable
b) felt calmer after the new policies
c) were dissatisfied with the new policies at first
d) made some explanations to the government

Dinleme kısmında öğrenciler bir soru ya da bir cümle duyarlar. Eğer soru ise, dinledikleri soruya göre en doğru olan cevabı seçerler. Eğer bir cümle ise, dinledikleri cümleye göre en uygun olan ifadeyi seçerler.