SEPP Düzeyleri

Başlangıç (A1)

İngilizce bilginiz yoksa ya da çok az ise "Başlangıç" düzeyine yerleştirilirsiniz. Bu düzeyde amaç, İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımının yanı sıra okuduklarınızı ve dinlediklerinizi anlamaya yönelik beceriler kazanmanızdır. Ayrıca bu düzeyde, paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temelleri de atılmaktadır. Sınıf içinde sunum yapma becerilerinizin geliştirilmesi, başlangıç düzeyini başarıyla tamamlayıp bir üst düzeye geçebilmek için tüm yazılı çalışmalarınızı içeren bir dosya tutmanız ve öğrendiğiniz sözcükleri günlük olarak anlamlı bir şekilde kaydetmeniz gerekmektedir. Bu düzeyde sizlerden ayrıca dizüstü bilgisayarlarınızın kameralarını kullanarak konuşmalarınızı kaydetmeniz, kütüphanede yer alan ve düzeyinize uygun en az iki kitabı okumanız beklenmektedir. 8 haftalık modüller süresince ara sınav da dahil olmak üzere (video projeleri, haftalık ödevler gibi) çeşitli ölçme-değerlendirme araçları uygulanacaktır. Siz değerli öğrencilerimize modül başında alternatif ölçme araçlarımız ve sınav sistemimiz hakkında bilgi verilecektir. Modül sonunda Modül Bitirme Sınavı (MET) ile öğrendiğiniz bilgi ve becerileriniz ölçülecektir.

Alt-Orta (A2)

"Alt-Orta" düzey, orta düzeydeki İngilizce yeterliliğine sahip olmanız ve temel dil becerileri düzeyine ulaşmanızı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu düzeyi tamamladığınızda değişik türlerdeki dinleme ve okuma metinlerinden ana fikri bulmayı, belirli bir bilgiyi çıkarmayı öğreneceksiniz. Ayrıca mantıklı fikir paragrafları oluşturmanız için ve konuşma ve sözlü sunumlarda başarılı olabilmeniz için gerekli olan stratejileri öğreneceksiniz.

Orta (B1)

"Orta" düzey, dilbilgisi, yazım ve noktalama, sözcük öğrenimi, cümle yapısı, paragraf geliştirme ve dört paragraflık kompozisyonun giriş bölümünü yazma gibi becerileri içeren genel iletişim becerilerini kapsamaktadır. Bu düzeyi başarıyla tamamlamak için öğrencilerin düşüncelerini bir paragrafta organize etmeleri, teknoloji kullanarak sunum yapabilmeleri ve grup tartışmalarına katılmaları gerekmektedir. Bu düzeyin sonunda öğrencilere haftalık ödev, sözcük defteri ve sözlü sunum gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının yanı sıra, ara sınav ve Modül Bitirme Sınavı (MET) uygulanacaktır. Öğrenciler düzeylerine uygun bilgi ve ana fikri tanımlayabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca giriş, iki paragraflık gelişme ve bir sonuç bölümü bulunan iyi organize edilmiş bir kompozisyon yazmayı öğreneceklerdir. 

Üst (B2)

"Üst" düzey öğrencilerinden daha önceki düzeylerde öğrendiklerinin üzerine bilgi eklemeleri ve yeni akademik becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerimiz not alma becerilerini, uzun akademik dersleri dinleme ve kısa dinleme alıştırmaları sayesinde geliştirebilirler. Öğrencilerimiz bu düzeyde kompozisyon yazma teknikleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerdir. Bu düzeyin diğer düzeylerden farkı, düzeye uygun yapıları ve sözcük bilgisini kullanarak daha uzun akademik kompozisyonlar yazmaktır. Güvenilir olan bir kaynağı güvenilir olmayandan ayırma, daha sonra bu kaynaklardan edinilen bilgiyi analiz etme ve sentezleme gibi beceriler de öğrenilecektir. Öğrencilerimiz ayrıca akademik makale yazma kurallarına göre bilimsel makale yazma tekniklerini de öğreneceklerdir. Üst düzey öğrencileri parçada savunulan fikri yansıtan çıkarımlar yapmayı, metinlerden çıkardıkları kanıtlarla fikirlerini desteklemeyi de öğreneceklerdir. Alternatif ölçme-değerlendirme araçlarımızdan olan grup tartışması ve  sunumlar sayesinde, tartışma becerilerini kullanarak anlaşmaya varma, karşıtlık, belli bir konu üzerinde yorum yapma, fikir birliğine ulaşma gibi beceriler kazanılır. Özetle, üst düzey öğrencileri çeşitli dil yapılarını kullanarak fikirlerini desteklemek için güvenilir kaynaklardan analiz ve sentez yaparlar. Böylece kendilerini akademik olarak daha açık ifade edebilirler.​