Sınavlar

İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI (DBS)

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce dil düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 50 dakikalık çoktan seçmeli bir sınava girerler. Düzey Belirleme Sınavı (DBS) isimli bu sınav, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. Kayıt döneminde verilecek bu sınava yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin girmesi zorunludur. Bu sınav öğrencilerin hem İngilizce düzeyini saptamak hem de İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı'na (STEP) girmeye hak kazanan öğrencileri belirlemek amaçlarıyla verilir. Sınav çoktan seçmeli 30 dilbilgisi, 30 kelime bilgisi, 20 okuma ve 20 dinleme sorusundan oluşur. Toplam 50 dakika süren bu sınavdan yeterli puan alan öğrenciler STEP'e girmeye hak kazanırken, diğer öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programı'ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilir. Öğrenciler düzeylerine uygun sınıfa yerleştirilmediklerini düşünürlerse, birinci hafta içerisinde öğretim elemanlarıyla iletişime geçebilirler.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (STEP)

İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP), ŞEHİR İngilizce Hazırlık Programı'nın çıkış sınavıdır. STEP, akademik yıl başlamadan önce, güz dönemi sonunda, bahar dönemi sonunda ya da yaz dönemi sonunda sınava giriş şartlarını karşılayan öğrencilere verilir. Bu sınav "Okuma", "Dinleme", "Yazma" ve "Konuşma" bölümlerinden oluşur ve "Yazılı" ve "Sözlü" olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. "Okuma", "Dinleme", "Yazma" bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer. 
Yazılı sınavın ertesi günü ikinci oturum yapılır ve "Konuşma" sınavı verilir. "Konuşma" sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. Öğrenciler ilk oturumun yapıldığı gün yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden "Konuşma" sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler ilan edildikten sonra değiştirilmez. Herhangi bir oturumun kaçırılması durumunda sağlık raporu ya da benzeri bir mazeret dahilinde bile sınavların telafisi yapılamaz. 
Öğrencilerin sınav günlerinde yanlarında fotoğraflı okul kimlikleri ile birlikte güncel fotoğraflı başka bir resmî kimlik daha bulundurmaları gereklidir. Fotoğrafların tanınmaması durumunda görevli ikinci bir resmî kimlik sorabilir.

STEP'e Giriş Şartları

Akademik yıl başında uygulanan İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP) öncesi üniversiteye yeni kayıtlı öğrencilere kayıt günlerinde Düzey Belirleme Sınavı verilir. Düzey Belirleme Sınavı'ndan yeterli puan alabilen öğrencilerin isimleri my.sehir.edu.tr sitesinde duyurulur ve bu öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girmeye hak kazanırlar. Yeterli puanı alamayan yeni kayıtlı öğrenciler ise Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Programı'ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilirler. 
Güz, bahar ve yaz dönemi sonunda STEP sınavlarına girmeye, aynı akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrencilerden son seviyeyi (B2) başarıyla tamamlamış ve derslere devam etmiş/devamsızlıktan kalmamış öğrenciler hak kazanır. 

STEP İçeriği

Okuma Bölümü
Öğrencilerden iki okuma metnini okuyarak toplam 20 çoktan seçmeli soruyu yanıtlamaları beklenir. "Okuma" bölümü için toplam 60 dakika ayrılmıştır ve her bir soru 1.5 puan değerindedir. Öğrencilerden soruları verilen sürede cevaplayarak optik forma cevaplarını aktarmaları beklenir. Cevapları aktarmak için ek süre tanınmaz. Okuma bölümü çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin soru tipleri ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki örnek sınava bakmaları önerilir. Okuma bölümü sınavın %30’unu oluşturur.
Dinleme Bölümü
İngilizce Yeterlilik Sınavı'nda iki dinleme parçası vardır. İlk dinleme parçası yaklaşık 15 dakikalık bir diyalog şeklindedir ve öğrencilerden bu konuşmayı dinlerken dinleme sorularını yanıtlamaları beklenir. İlk dinleme parçasında 10 soru vardır ve toplam puan ağırlığı 10 puandır. İkinci dinleme parçasında öğrencilerden ortalama 13 ila 15 dakikalık akademik bir ders kaydını dinleyip not almaları beklenir. Daha sonra öğrencilerden kendi notlarını kullanarak, dinleme sonrası verilen soruları yanıtlamaları istenir. İkinci dinlemede 10 soru vardır ve toplam puan ağırlığı 15 puandır. Dinleme bölümü soru tipleri çoktan seçmelidir. Tüm dinleme bölümü için ayrılan süre 35 dakikadır. Cevapları aktarmak için ek süre tanınmaz. Dinleme bölümü sınavın %25’ini oluşturmaktadır. 
Yazma Bölümü
Öğrencilerden dinledikleri akademik ders kaydı ya da okuma bölümündeki metinlerden biriyle ilişkili bir fikri tartıştıkları bir kompozisyon yazmaları beklenir. Yaklaşık 300 kelimelik akademik bir kompozisyonu toplam 60 dakikada yazmaları istenir. Öğrenci kompozisyonları organizasyon, içerik, kelime ve dilbilgisi ve akademik tone açılarından değerlendirilmektedir. Yazma bölümü değerlendirme kriterleri web sitemizde bulunmaktadır. Yazma bölümü sınavın %25'ini oluşturmaktadır. 
Konuşma Bölümü
İki sınav görevlisinin hazır bulunduğu salona öğrenciler ikili gruplar halinde alınırlar. "Konuşma" sınavı yaklaşık 15 dakika sürer ve sınav prosedürü gereği öğrencilerin performansları kayıt edilir. Öğrenciler ilk oturumun yapıldığı gün yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden "Konuşma" sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinden 30 dakika önce belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler asıldıktan sonra değiştirilemez. Sınav prosedürü gereği öğrencilerin performansları kayıt edilir. Konuşma sınavı 3 kısımdan oluşur. Birinci kısımda öğrencilere kendilerini tanıtmalarını için kişisel sorular sorulur. İkinci kısımda öğrencilerden akademik bir konuyla ilgili görüşlerini belirtmeleri istenir. Öğrencilere düşünme süresi verilirken konu hakkında yaklaşık 1 dakika konuşmaları beklenir. Üçüncü kısımda ise öğrencilerin bir tartışma konusunu kendilerine verilen açıdan değerlendirmeleri ve karşı görüşü paylaşan partnerlerini ikna etmeye ve fikirlerini çürütmeye çalışmaları istenir. Bu tartışma yaklaşık 6 dakika sürebilir. Öğrenci performansları dil bilgisi ve iletişim becerilerini kullanabilme, akıcılık ve içerik zenginliği açılarından değerlendirilmektedir. Konuşma bölümü değerlendirme kriterleri web sitemizde bulunmaktadır.​ Konuşma bölümü sınavın %20'sini oluşturmaktadır.

OKUMA Bölümü (%30)

Oku​​​ma Parçası 1: ortalama 1100 kelime, 10 soru

Okuma Parçası 2: ortalama 1500 kelime, 10 soru

Toplam Süre: 60 dakika

DİNLEME Bölümü (%25)

Dinleme Parçası 1 (While Listening): 10 soru, 15 dakika

Dinleme Parçası 2 (Listening Note-taking): 10 soru, ortalama 25 dakika

Toplam Süre: 40 dakika

YAZMA Bölümü (%25)

Kompozisyon: 60 dakika, 300+ kelime​

Toplam Süre: 60 dakika

KONUŞMA Bölümü (%20​)

1. Bölüm: Sınav gözetmeniyle günlük konuşma (diyalog), ortalama 2 dakika

2. Bölüm: Akademik bir konu ile ilgili 1 dakika  konuşma (monolog), ortalama 4 dakika

3. Bölüm: Bir başka adayla tartışma, ortalama 8 dakika

Toplam Süre: Ortalama 15 dakika


STEP'te Notlandırma

Öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı'ndan başarılı kabul edilmeleri için genel toplamda en az 60 puan almış olmaları beklenir. Toplam puanlar belli aralıklara göre A, B, C harf notları olarak ilan edilir. 100-85 aralığı A notuna; 84-70 aralığı B notuna; 69-60 aralığı C notuna tekabül eder. 60 puan altı puan alan öğrenciler ise F harf notu olarak sınav sonuçlarını öğrenirler. Sınav sonuçları, öğrencilerin @std.sehir.edu.tr uzantılı e-mail adreslerine gönderilerek duyurulur.

STEP Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edecek kişilerin İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı web sitesindeki itiraz formunu imzalayarak teslim etmeleri gerekir. İtiraz sonuçları iki gün içerisinde sonuçlandırılır ve sonuçlar e-posta yoluyla duyurulur.

ŞEHİR Tarafından Kabul Edilen Diğer Sınavlar 

İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından kabul edilen diğer uluslararası İngilizce dil ​sınavları hakkında bilgi almak için "İngilizce Hazırlıktan Muafiyet​" sayfamızı ziyaret ediniz.