Yoklama ve Derslere Katılım
Öğrencilerimizin önem arz eden bir gerekçeleri olmadığı müddetçe, derslerine düzenli olarak devam etmeleri beklenmektedir. ŞEHİR İngilizce Hazırlık Programı'ndaki (SEPP) öğrenciler Modül Bitirme Sınavı'na girmek için derslerinin %85'ine katılmak zorundadırlar. Acil bir sağlık sorunu ve ailede hastalık/ölüm gibi geçerli bir nedenle okula gelemeyen öğrencilerin sağlık raporu getirmeleri ya da SEPP Yönetimiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin her derse zamanında gelmeleri gerekmektedir. Derslere herhangi bir mazereti olmadan geç gelen öğrenciler yok yazılmaktadır. Öğretim elemanlarımız her dersi 50 dakikalık plana göre işlerler. Geç gelen öğrenci dersin akışını bozacağı ve arkadaşlarının dikkatini dağıtacağı için derslere zamanında gelinmesi önem taşımaktadır.

Öğrencilerimizin her derse etkin bir şekilde katılımı beklenmektedir.

Öğrencilerimiz soruları olması halinde SEPP Yönetiminin ofisini ziyaret edebilirler ya da dillerokulu@sehir.edu.tr adresine e-posta göndererek görüşme talebinde bulunabilirler.