Ders Planı - Tezli

​​​​​​​​​​

Bilgi Güvenliği Mühendisliği

- Tezli programda azami süre 6 yarıyıldır ve ayrıca öğrencilerin ilk 4 yarıyıl içinde derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi durumda öğrencinin kaydı silinir. - Tezli programdan mezun olabilmek için toplam en az 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir.

24 kredilik bu programın başarıyla tamamlanması için gerekenler:
* 2016 Güz dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler
• 2 zorunlu dersi başarıyla tamamlamak,
• MUH 500 Araştırma Yöntemleri dersini almak,
• Danışmanının yönlendirmesi ve onayı ile 5 seçmeli ders alıp başarmak,
• Zorunlu ve kredisiz seminer dersini almak, seminer dersi kapsamında en az bir sunum yapmak,
• Tez danışmanı yönetiminde tez çalışması yapmak, sunmak ve başarıyla savunmak.

* 2016 Güz dönemi ve öncesinde kayıt yaptıranlar:
• 2 zorunlu dersi başarıyla tamamlamak,
• Danışmanının yönlendirmesi ve onayı ile 6 seçmeli ders alıp başarmak
• Zorunlu ve kredisiz seminer dersini almak, seminer dersi kapsamında en az bir sunum yapmak,
• Tez danışmanı yönetiminde tez çalışması yapmak, sunmak ve başarıyla savunmak.

1. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 501Kriptolojiye Giriş3035
BGM 502Siber Güvenliğe Giriş3035
--BGM *** 2 Seçmeli Ders----610
Toplam1220

2. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 591Seminer Dersi00020
MUH 500Araştırma Yöntemleri3035
--BGM *** 3 Seçmeli Ders----915
Toplam1240

3. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
--BGM 599 Yüksek Lisans Tezi----030
Toplam030

4. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
--BGM 599 Yüksek Lisans Tezi----030
Toplam030
İngilizce olarak açılan ECE kodlu dersleri İngilizce yeterliliği olan öğrenciler alabilir. Bu listenen ECE kodlu derslerden en fazla 2 ders seçilebilir.
Danışman onayı ile üniversitemizdeki diğer lisansüstü programlardan ile diğer üniversitelerdeki programlardan seçmeli dersler alınabilir, ancak BGM ve aşağıda listelenen ECE kodlu dersler dışında tezli programda en fazla 1, tezsiz programda en fazla 2 ders seçmeli olarak alınabilir.

ZORUNLU DERSLER: Tüm öğrenciler için ortak derslerdir.
Ders Kodu Dersin Tanımı
BGM 501 Kriptolojiye Giriş
BGM 502 Siber Güvenliğe Giriş
BGM 590 Proje Dersi (tezsiz öğrenci için)
BGM 591 Seminer Dersi
BGM 599 Yüksek Lisans Tezi (tezli öğrenci için)
MUH 500 Araştırma Yöntemleri(Güz 2016 ve sonrası kayıt olanlar için)OPSİYON 1. SİBER GÜVENLİK ALANI : SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Dersin Tanımı
BGM 532 Zararlı Yazılım Analizi
BGM 533 Bilgisayar Adli Analizi
BGM 534 Ağ Trafik Analizi
BGM 537 Mobil Güvenlik
BGM 539 E-İmza Uygulamaları
BGM 551 Yazılım Güvenliği
BGM 531 Sızma Testleri ve Güvenlik Denetlemeleri
BGM 552 Blokzincir ve Dijital Paralar
BGM 555 Kablosuz Ağlarda Güvenlik ve Mahremiyet
BGM 556 Siber Savunma Teknikleri ve Kontrol Mekanizmaları
BGM 557 Kritik Kimlik Doğrulama Alt Yapıları ve Uygulamaları
BGM 558 Akıllı Kart Uygulamaları
BGM 570 Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi
BGM 574 Bilgi Güvenliği Yönetimi
BGM 576 Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Teknikleri
BGM 580 Siber Güvenlik Hukuku
BGM 550 Siber-Fiziksel Sistemler ve Nesnelerin Internetinde Siber Güvenlik
BGM 585 Stratejik Siber Güvenlik
BGM 561 Bilgi Endinme Teknikleri
BGM 565 Siber Güvenlik için Makine Öğrenme YöntemleriAşağıda Listelenen Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Müfredatından veya diğer üniversitelerden danışman onayı ile alınabilecek en fazla 2 seçmeli ders. Bu derslerden birisi yerine HUK 514 dersi de alınabilir.


OPSİYON 2. KRİPTOLOJİ ALANI : SEÇMELİ DERSLER


Ders Kodu Dersin Tanımı

BGM 505 Güvenli İmplementasyon ve Yan Kanal Analizi
BGM 540 Kriptografik Protokoller
BGM 541 Açık Anahtarlı Kripto Sistemleri
BGM 542 Özet Fonksiyonları ve Mesaj Asıllama Kodları
BGM 543 Kriptografi İçin Sayılar Teorisi
BGM 544 Kuantum Hesaplama ve Bilgi Teorisine Giriş
BGM 545 Biyometrik Sistemler ve Kimlik Doğrulama
BGM 546 Veri Sıkıştırma ve Metin Algoritmaları
BGM 547 Kuantum Kriptoloji ve Uygulamaları
BGM 548 Eşleme Tabanlı Kriptografi
BGM 549 Simetrik Şifreleme Algoritmalarının Güvenliği
BGM 560 Uygulamalı Kriptoanaliz
BGM 563 Bulut Bilişimde Güvenlik ve Mahremiyet için Kriptografi
BGM 566 Kriptolojik Yöntemler
BGM 559 Büyük Veride Güvenlik ve Mahremiyet

Aşağıda Listelenen Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Müfredatından veya diğer üniversitelerden danışman onayı ile alınabilecek en fazla 2 seçmeli ders. Bu derslerden birisi yerine HUK 514 dersi de alınabilir.
Programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersler 3 krediliktir. (= 5 AKTS) Seminer dersi (BGM 591) için AKTS 20, Proje dersi (BGM 590) için AKTS 20 ve yüksek lisans tezi (BGM 599) için AKTS 60 olarak tanımlanmıştır. Yüksek lisans tezinin iki dönemde tamamlanması öngörülmüştür, AKTS kredisi 2 döneme 30+30 olarak dağılacaktır.
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Müfredatından Alınabilecek Seçmeli Dersler

Bu listedeki dersler her sene açılmayabilir. İngilizce olarak açılan bu dersleri İngilizce yeterliliği olan öğrenciler alabilir. Bu listeden en fazla 2 ders seçilebilir.

Danışman onayı ile üniversitemizdeki diğer lisansüstü programlardan ile diğer üniversitelerdeki programlardan seçmeli dersler alınabilir, ancak BGM ve aşağıda listelenen ECE kodlu dersler dışında tezli programda en fazla 1, tezsiz programda en fazla 2 ders seçmeli olarak alınabilir.Kodu Dersin Adı
ECE 512 Information Theory
ECE 521 Robotics
ECE 527 Bio-informatics
ECE 562 Network Modeling
ECE 563 Combinatorial Algorithms
ECE 564 Computational Geometry
ECE 571 Software Engineering
ECE 576 Scalable Internet Services
ECE 581 Network Security
ECE 582 Cryptography and Coding
ECE 566 Object Oriented Design and Programming

BGM *** 2 Seçmeli Ders

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 505Güvenli İmplementasyon ve Yan Kanal Analizi0035
BGM 531Sızma Testleri ve Güvenlik Denetlemeleri0035
BGM 532Zararlı Yazılım Analizi3035
BGM 533Bilgisayar Adli Analizi3035
BGM 534Ağ Trafik Analizi3035
BGM 537Mobil Güvenlik3035
BGM 539Elektronik İmza Uygulamaları3035
BGM 540Kriptografik Protokoller3035
BGM 541Açık Anahtarlı Kripto Sistemleri0035
BGM 542Özet Fonksiyonları ve Mesaj Asıllama Kodları0035
BGM 543Kriptoloji için Sayılar Teorisi3035
BGM 545Biyometrik Sistemler ve Kimlik Dogrulama0035
BGM 546Veri Sıkıştırma ve Metin Algoritmaları0035
BGM 547Kuantum Kriptoloji ve Uygulamaları0035
BGM 548Eşlem Tabanlı Kriptografi0035
BGM 549Simetrik Şifreleme Algoritmalarının Güvenliği3035
BGM 550Siber-Fiziksel Sistemler ve Nesnelerin Internetinde Siber Güvenlik3035
BGM 551Yazılım Güvenliği3035
BGM 552Blokzincir ve Dijital Paralar0035
BGM 555Kablosuz Ağlarda Güvenlik ve Mahremiyet3035
BGM 556Siber Savunma Teknikleri ve Kontrol Mekanizmaları3035
BGM 557Kritik Kimlik Doğrulama Alt Yapıları ve Uygulamaları3035
BGM 558Akıllı Kart Uygulamaları3035
BGM 559Büyük Veride Güvenlik ve Mahremiyet3035
BGM 561Bilgi Edinme Tekniklerine Giriş3035
BGM 563Bulut Bilişimde Güvenlik ve Mahremiyet için Kriptografi3035
BGM 565Siber Güvenlik için Makine Öğrenme Yöntemleri0035
BGM 566Kriptolojik Yöntemler3035
BGM 570Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi3035
BGM 574Bilgi Güvenliği Yönetimi3035
BGM 576Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Teknikleri3035
BGM 580Siber Güvenlik Hukuku3035
BGM 585Stratejik Siber Güvenlik3035
ECE 510Statistical Signal Processing II : Detection Theory3035
ECE 512Information Theory3035
ECE 518Advanced Digital Communication3035
ECE 521Motion Planning3035
ECE 527Bioinformatics3035
ECE 562Network Modeling3035
ECE 563Combinatorial Algortithms3035
ECE 564Computational Geometry3035
ECE 571Data Engineering3035
ECE 576Scalable Internet Services3035
ECE 578Data Visualization0035
ECE 581Network Security3035
ECE 583Cryptography and Coding3035