Ders Planı - Tezli

​​​​​​​​​​​

Bilgi Güvenliği Mühendisliği

Toplam Kredi: 24 Ortalama Dönemsel Kredi:6 TOPLAM ECTS: 120

1. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 501Kriptolojiye Giriş3035
BGM 502Siber Güvenliğe Giriş3035
--Seçmeli Ders----35
--Seçmeli Ders----35
Toplam1220

2. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 591Seminer Dersi00020
MUH 500Araştırma Yöntemleri3035
--Seçmeli Ders----35
--Seçmeli Ders----35
--Seçmeli Ders----35
Toplam1240

3. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 599Yüksek Lisans Tezi00060
Toplam060

4. YARIYIL

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 599Yüksek Lisans Tezi00060
Toplam060
NOTLAR:
- Tezli programda azami süre 6 yarıyıldır ve ayrıca öğrencilerin ilk 4 yarıyıl içinde derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi durumda öğrencinin kaydı silinir.
- Tezli programdan mezun olabilmek için toplam en az 120 AKTS’nin, tezsiz programdan mezun olabilmek için toplam en az 90 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir.
Tezli Yüksek Lisans Programında; 24 kredilik bu programın başarıyla tamamlanması için gerekenler: 2 zorunlu dersi başarıyla tamamlamak, MUH 500 Araştırma Yöntemleri dersini almak, Danışmanının yönlendirmesi ve onayı ile 5 seçmeli ders alıp başarmak, Zorunlu ve kredisiz seminer dersini almak, seminer dersi kapsamında en az bir sunum yapmak, Tez danışmanı yönetiminde tez çalışması yapmak, sunmak ve başarıyla savunmak.
OPSİYON 1. SİBER GÜVENLİK ALANI : SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Dersin Tanımı
BGM 532 Zararlı Yazılım Analizi
BGM 533 Bilgisayar Adli Analizi
BGM 534 Ağ Trafik Analizi
BGM 537 Mobil Güvenlik
BGM 539 E-İmza Uygulamaları
BGM 551 Yazılım Güvenliği
BGM 531 Sızma Testleri ve Güvenlik Denetlemeleri
BGM 552 Blokzincir ve Dijital Paralar
BGM 555 Kablosuz Ağlarda Güvenlik ve Mahremiyet
BGM 556 Siber Savunma Teknikleri ve Kontrol Mekanizmaları
BGM 557 Kritik Kimlik Doğrulama Alt Yapıları ve Uygulamaları
BGM 558 Akıllı Kart Uygulamaları
BGM 570 Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi
BGM 574 Bilgi Güvenliği Yönetimi
BGM 576 Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Teknikleri
BGM 580 Siber Güvenlik Hukuku
BGM 550 Siber-Fiziksel Sistemler ve Nesnelerin Internetinde Siber Güvenlik
BGM 585 Stratejik Siber Güvenlik
BGM 561 Bilgi Endinme Teknikleri
BGM 565 Siber Güvenlik için Makine Öğrenme Yöntemleri


OPSİYON 2. KRİPTOLOJİ ALANI : SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Dersin Tanımı
BGM 505 Güvenli İmplementasyon ve Yan Kanal Analizi
BGM 540 Kriptografik Protokoller
BGM 541 Açık Anahtarlı Kripto Sistemleri
BGM 542 Özet Fonksiyonları ve Mesaj Asıllama Kodları
BGM 543 Kriptografi İçin Sayılar Teorisi
BGM 544 Kuantum Hesaplama ve Bilgi Teorisine Giriş
BGM 545 Biyometrik Sistemler ve Kimlik Doğrulama
BGM 546 Veri Sıkıştırma ve Metin Algoritmaları
BGM 547 Kuantum Kriptoloji ve Uygulamaları
BGM 548 Eşleme Tabanlı Kriptografi
BGM 549 Simetrik Şifreleme Algoritmalarının Güvenliği
BGM 560 Uygulamalı Kriptoanaliz
BGM 563 Bulut Bilişimde Güvenlik ve Mahremiyet için Kriptografi
BGM 566 Kriptolojik Yöntemler
BGM 559 Büyük Veride Güvenlik ve Mahremiyet

** Programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersler 3 krediliktir. (= 5 AKTS)
** Seminer dersi (BGM 591) için AKTS 20, Proje dersi (BGM 590) için AKTS 20 ve yüksek lisans tezi (BGM 599) için AKTS 60 olarak tanımlanmıştır. Yüksek lisans tezinin iki dönemde tamamlanması öngörülmüştür.
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Müfredatından Alınabilecek Seçmeli Dersler
Kodu Dersin Adı
ECE 512 Information Theory
ECE 527 Bio-informatics
ECE 563 Combinatorial Algorithms
ECE 571 Software Engineering
ECE 581 Network Security
ECE 566 Object Oriented Design
ECE 521 Robotics
ECE 562 Network Modeling
ECE 564 Computational Geometry
ECE 576 Scalable Internet Services
ECE 582 Cryptography and Coding

** Bu listedeki dersler her sene açılmayabilir. İngilizce olarak açılan bu dersleri İngilizce yeterliliği olan öğrenciler alabilir. Bu listeden en fazla 2 ders seçilebilir.
** Danışman onayı ile üniversitemizdeki diğer lisansüstü programlardan ile diğer üniversitelerdeki programlardan seçmeli dersler alınabilir, ancak BGM ve aşağıda listelenen ECE kodlu dersler dışında tezli programda en fazla 1, tezsiz programda en fazla 2 ders seçmeli olarak alınabilir.

Seçmeli Ders

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
BGM 505Güvenli İmplementasyon ve Yan Kanal Analizi0035
BGM 531Sızma Testleri ve Güvenlik Denetlemeleri0035
BGM 532Zararlı Yazılım Analizi3035
BGM 533Bilgisayar Adli Analizi3035
BGM 534Ağ Trafik Analizi3035
BGM 537Mobil Güvenlik3035
BGM 539Elektronik İmza Uygulamaları3035
BGM 540Kriptografik Protokoller3035
BGM 541Açık Anahtarlı Kripto Sistemleri0035
BGM 542Özet Fonksiyonları ve Mesaj Asıllama Kodları0035
BGM 543Kriptoloji için Sayılar Teorisi3035
BGM 545Biyometrik Sistemler ve Kimlik Dogrulama0035
BGM 546Veri Sıkıştırma ve Metin Algoritmaları0035
BGM 547Kuantum Kriptoloji ve Uygulamaları0035
BGM 548Eşlem Tabanlı Kriptografi0035
BGM 549Simetrik Şifreleme Algoritmalarının Güvenliği3035
BGM 550Siber-Fiziksel Sistemler ve Nesnelerin Internetinde Siber Güvenlik3035
BGM 551Yazılım Güvenliği3035
BGM 552Blokzincir ve Dijital Paralar0035
BGM 555Kablosuz Ağlarda Güvenlik ve Mahremiyet3035
BGM 556Siber Savunma Teknikleri ve Kontrol Mekanizmaları3035
BGM 557Kritik Kimlik Doğrulama Alt Yapıları ve Uygulamaları3035
BGM 558Akıllı Kart Uygulamaları3035
BGM 559Büyük Veride Güvenlik ve Mahremiyet3035
BGM 561Bilgi Edinme Tekniklerine Giriş3035
BGM 563Bulut Bilişimde Güvenlik ve Mahremiyet için Kriptografi3035
BGM 565Siber Güvenlik için Makine Öğrenme Yöntemleri0035
BGM 566Kriptolojik Yöntemler3035
BGM 570Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi3035
BGM 574Bilgi Güvenliği Yönetimi3035
BGM 576Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Teknikleri3035
BGM 580Siber Güvenlik Hukuku3035
BGM 585Stratejik Siber Güvenlik3035
HUK 501Suç Teorisinin Genel Esasları3038
HUK 502Yaptırım Teorisinin Genel Esasları3038
HUK 503Kabahatler Hukuku3038
HUK 504Hayata Karşı Suçlar3038
HUK 505Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri3038
HUK 506Küreselleşmenin Sosyal Devlet ve Kamu Hizmetlerine Etkisi3038
HUK 507Kolluk ve İnsan Hakları3038
HUK 508Elektirik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar3038
HUK 509İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması3038
HUK 510Hukuk Devleti ve İdarenin Sorumluluğu3038
HUK 511Osmanlı Anayasa Hukuku3038
HUK 512Azınlık Hukuku3038
HUK 513Vatandaşlık Hukuku3038
HUK 514Bilişim Suçları3038
HUK 515İcra ve İflas Suçları3038
HUK 516Osmanlı Hukukunda Tüzel Kişiler3038
HUK 517Anayasa Hukukunun Temel Metinleri: Osmanlıdan Günümüze3038
HUK 518Vergi Suç ve Cezaları3038
HUK 519Anayasa Yargısı3038
HUK 520Osmanlı Ceza Hukuku3038
HUK 521Siyasi Partiler ve Demokrasi3038
HUK 522Hükümet Sistemleri3038
HUK 523Maden Hukuku3038
HUK 524Türk Anayasa Tarihi3038
HUK 525Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe Verileme3038
HUK 526Ekonomik ve Ticari Suçlar3038
HUK 527Orman Hukuku3038
HUK 528Adalet Kavramı Üzerine Teoriler3038
HUK 529Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Türkiye3038
HUK 530Uluslararası Hukukun Güncel Konuları3038
HUK 531Elektrik Piyasalarının Regülasyonu3038
HUK 532Vergi Mükellefinin Hakları3038
HUK 533Doğal Hukuk3038
HUK 535Özgürlük Kavramı ve Teorileri I3038
HUK 536Özgürlük Kavramı ve Teorileri II3038
HUK 537Vergi Yargılaması3038
HUK 538Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar3038
HUK 539İdari İşlemler3038
HUK 540İdari Sözleşmeler3038
HUK 551Rekabet Hukukunun Temel Konuları I3038
HUK 552Rekabet Hukukunun Temel Konuları II3038
HUK 553Yeni Türk Borçlar Kanunua Göre Genel İşlem Koşulları ve Denetimi3038
HUK 554Anonim Ortaklıklarda Eşit İşlem İlkesi3038
HUK 555Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları3038
HUK 556Avrupa Birliği Tüketici Hukuku3038
HUK 557Yeni TTK'da Anonim Şirketlerde Yönetim ve Yönetim Kurulu3038
HUK 558Ulusal ve Uluslararası Tahkim3038
HUK 559Ekonomiyi Düzenleyen Üst Kurullar ve Bu Kurulların Aldıkları Kararların Yargısal Denetimi3038
HUK 560Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları3038
HUK 561Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yargılamaya Hakim İlkeler ve Yargılama Stratejileri3038
HUK 562Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşme3038
HUK 563İş Akitlerinin Türleri ve Sona Ermesi (Fesih ve İnfisah)3038
HUK 564Tasarımların Çoklu Korunması3038
HUK 565Sendika Hukuku3038
HUK 566İş Güvencesi ve İşe İade Davaları3038
HUK 567Yargılama Taktik ve Stratejileri3038
HUK 568Şirketlerde Vergi Hukuku açısından Birleşme,Devir ve Bölünme İşlemleri3038
HUK 569Uluslararası Ticaret Hukuku3038
HUK 570Uluslararası Yatırım Hukuku3038
HUK 571Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları3038
HUK 572Türk Borçlar Kanunu’na ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Satış Sözleşmesi3038
HUK 573Kira Hukuku (Kira Sözleşmesi ve Hasılat Kirası Sözleşmesi)3038
HUK 574ICC Tahkimi ve Uygulaması3038
HUK 575Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi3038
HUK 576Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılma Yolları3038
HUK 580Bilişim Hukukunun Güncel Meseleleri3038
HUK 589Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği3038
HUK 601Anayasa Yapımı ve Anayasa Değişiklikleri0038
HUK 602Demokrasi ve Katılımın Derinleştirilmesi Açısından Siyasal Haklar3038
HUK 603Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri0038
HUK 604Özel Hayatın Ceza Hukuku Vasıtasıyla Korunması0038
HUK 60519.Yüzyılda Osmanlıda Anayasa Hukuku Alanında Yaşanılan Gelişmeler0038
HUK 606İdari Sözleşmeler0038
HUK 607Kabahatler Hukuku0038
HUK 60819. yy. Osmanlı Ceza Hukuku0038
HUK 609İdari İşlemler0030
HUK 609Elektrik Piyasalarının Regülasyonu0038
HUK 610Anayasa Yargısı0038
HUK 611Uluslararası Hukukta Hakemlik0038
HUK 612Liberteryenizm, Uyumculuk ve Belirlenimcilik: Bireysel Otonomi ve Sorumluluk0038
HUK 613Kurumsal/Şirket Toplumsal Sorumluluğu0038
HUK 614Enerji Piyasalarının Regülasyonu3038
HUK 615Kamu Hizmeti Teorisinin Değişimi3038
HUK 616Anayasa Yapımı Politikaları0038
HUK 651Uluslararası Özel Hukuktaki Güncel Sorunlar0038
HUK 652Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemleri0038
HUK 653Sermaye Piyasası Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu Kesişiminde Anonim Şirketler0038
HUK 654Sigorta Hukukunda Poliçe Şartlarının Denetimi0038
HUK 656İş Hukukunda Ücretler Ve Tazminatlar1038
HUK 657İşe İade Davalarının Hukuki Sonuçları0038
HUK 658Alacağın Devri ve Borcun Nakli0038
HUK 659Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları0038
HUK 660Tahkim Hukukunun Sorunları0038
HUK 661Yargılama Taktikleri0038
HUK 662Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler, Özellikle Genel İşlem Koşulları ve Denetlenmesi0038
HUK 663Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali0038
HUK 664Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları0038
HUK 665Sermaye Şirketlerinde Yöneticilerin ve Müdürlerin Sorumluluk Sigortası0038
HUK 689Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği0038
IAN 501Veri Analizine Giriş ve Tanımlayıcı Analitik3038
IAN 502Veri Odaklı Programlama3038
IAN 503Veri Ambarcılığı3038
IAN 504Tanımlayıcı İş Analitiği Yöntemleri3038
IAN 506Uygulamalı İleri İş Analitiği Yöntemleri3038
IAN 507Pazarlama Analitiği3038
IAN 508Öngörücü İş Analitiği3038
IAN 509Big Data araçları ve teknolojileri3038
IAN 511Profesyonel Gelişim Dersi3038
IAN 512Proje Yönetimi3038
ISS 501Kuran ve İslami İlimler3038
ISS 502Sünnet ve İslami İlimler3038
ISS 503Kelamın Temel Problemleri3038
ISS 504Fıkhın Prensipleri3038
ISS 507Araştırma Teknikleri3038
ISS 509Esbâb-ı Nuzûl3038
ISS 510Karşılaştırmalı Tefsir Okumaları3038
ISS 511Dil, Filoloji ve Tefsir3038
ISS 512Çağdaş Tefsir Literatürü Tarihi3038
ISS 513Tefsir Tarihi Yazımı Problemleri3038
ISS 514Çağdaş Hadis Çalışmaları3038
ISS 515Hadis Literatürü3038
ISS 516Şerh Metinleri3038
ISS 517Hadis Tenkidi3038
ISS 518Hadis Usulü Metinleri3038
ISS 519Rical İlmi: Cerh ve Ta’dilin Problemleri3038
ISS 520Ahkam Hadisleri3038
ISS 521Ahkâmu'l-Kurân*3038
ISS 522Teşekkül Döneminde Kaynak Tartışmaları3038
ISS 523Fıkhın Alt Disiplinleri3038
ISS 524Hilaf Literatürü Tarihi3038
ISS 525Fıkıh ve Modern Hukukun Temel Kavramları I3038
ISS 526Fıkıh ve Modern Hukukun Temel Kavramları II3038
ISS 527Osmanlı Modernleşmesi ve Fıkıh3038
ISS 528Çağdaş Müslüman Azınlıklar ve Fıkıh3038
ISS 529Allah – İnsan İlişkisi3038
ISS 530Güncel Problemler ve Kelam3038
ISS 531Ana Kelam Ekolleri: Mu’tezile, Maturidiyye ve Eş’ariyye3038
ISS 532Mukayeseli İslam Mezhepleri Tarihi3038
ISS 533Günümüz İslam Dünyası Dini Akımları I3038
ISS 534Günümüz İslam Dünyası Dini Akımları II3038
ISS 535İslam Mezhepleri Literatürü3038
ISS 536İslam Siyaset Düşüncesi Klasikleri3038
ISS 537Klasik Asırlarda Fıkıh, Toplum ve Literatür3038
MGT 501Araştırma Yöntemleri3038
MGT 511Küresel Yönetim Düşüncesi3038
MGT 512Finansal Yönetim3038
MGT 521Yönetim ve Organizasyon3038
MGT 522Dijital Çağda İşletmecilik3038
MGT 523İslami Finans ve Ekonomi Üzerine Rehberli Okumalar3038
MGT 531Stratejik Yönetim3038
MGT 538CO-OP: Katılımcı Öğrenme I3038
MGT 539CO-OP: Katılımcı Öğrenme II3038
MGT 541Uluslararası Pazarlama3038
MGT 542BlockChain ve Finansal Piyasalar3038
MGT 543Pazarlama Yönetimi3038
MGT 544FinTech ve Finansal Piyasalar3038
MGT 545İnteraktif Pazarlama3038
MGT 546Gelişmekte Olan Piyasalarda Pazarlama3038
MGT 547Stratejik Marka Yönetimi3038
MGT 549İş Zekası ve Pazarlama Analizi3038
MGT 550İş Etiği ve Değerleri3038
MGT 551Örgütsel Davranış3038
MGT 552İnsan Kaynakları Yönetimi3038
MGT 554İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçilmiş Konular3038
MGT 555Yetenek Yönetimi ve Yedekleme3038
MGT 556İş Zekası ve Enformasyon Sistemleri3038
MGT 557Faizsiz Bankacılık & Katılım Bankacılığı3038
MGT 558Tüketici Davranışı3038
MGT 564Muhasebe ve Finansal Tabloların Analizi3038
MGT 565Davranışsal Finans3038
MGT 566Finans Yönetiminde Seçilmiş Konular3038
MGT 567Uluslararası İşletmecilik3038
MGT 568Kurumsal Yönetişim3038
MGT 569Aile Şirketlerinde Yönetim3038
MGT 570Yöneticiler İçin Oyun Teorisi3038
MGT 571Küresel Firma Yönetimi Simülasyonu3038
MGT 572Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme3038
MGT 573Türk İş Sistemi3038
MGT 574Makroekonomik Gösterterge ve Politikalarının Analizi3038
MGT 575Girişimcilik3038
MGT 576Kariyer Geliştirmede Güncel Konular3038
MGT 577Türkiye İş Çevresi3038
MGT 578Dijital Pazarlamada Özel Konular3038
MGT 580Yöneticiler İçin Hukuk3038
MGT 581Karşılaştırmalı Rekabet Hukuku3038
MGT 582Uluslararası Ticaret Hukuku3038
MGT 583Yönetim Bilişim Sistemleri3038
MGT 584Yönetsel Karar Verme3038
MGT 585Operasyon Yönetimi3038
MGT 586Tedarik Zinciri Yönetimi3038
MGT 587Proje Yönetimi3038
MGT 588Yeni Ürün Yönetimi3038
MGT 589Operasyon Yönetiminde Seç. Konular3038
MGT 591Bitirme Projesi00030
MGT 592Satış Gücü Yönetimi3038
MGT 593Yenilik Yönetimi3038
MGT 595Pazarlama Yönetiminde Seçilmiş Konular3038
MGT 597Müzakere Yönetimi3038
PSY 501Araştırma Yöntemleri ve İstatistik2136
PSY 502Klinik Psikolojide Etik3036
PSY 508Travmaya Klinik Müdahale3036
PSY 511İleri Yetişkin Psikopatolojisi3036
PSY 512Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi3036
PSY 521Klinik Değerlendirme2136
PSY 527Aile Terapisi3036
PSY 533Tanısal Görüşme ve Teknikleri-I0336
PSY 534Tanısal Görüşme ve Teknikleri-IIPSY 5330336
PSY 540Psikoterapi Kuramları3036
PSY 542Bilişsel Davranışçı Terapi2136
PSY 544Diyalektik Davranışçı Terapi2136
PSY 546Şema Terapi2136
PSY 560Farkındalık Temelli Psikoterapi Yaklaşımları2026
PSY 561Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu-I03210
PSY 562Bilişsel Davranışçı Terapi Süperviz. II.03210
PSY 563Diyalektik Davranışçı Terapi Süpervizyonu-I03210
PSY 564Diyalektik Davranışçı Terapi Süpervizyonu-II03210
PSY 565Şema Terapi Süpervizyonu-I03210
PSY 566Şema Terapi Süpervizyonu-II03210
PSY 568Şema Terapide Psikoterapi Araştırma ve Uygulamaları2136
PSY 571Psikoterapi Süpervizyonu-I03210
PSY 572Psikoterapi Süpervizyonu-II03210
PSY 573Psikoterapi Süpervizyonu-III03210
PSY 574Psikoterapi Süpervizyonu-IV03210
PSY 575Psikoterapi Süpervizyonu-V03210
PSY 576Psikoterapi Süpervizyonu-VI03210
PSY 577Psikoterapi Süpervizyonu-VII03210
PSY 578Psikoterapi Süpervizyonu-VIII03210
SHR 501Şehir Düşüncesi ve Tarihi3038
SHR 502Şehir Çalışmaları Atölyesi2238
SHR 503Yöntem ve Araştırma Teknikleri3038
SHR 510İstanbul Tarihi3038
SHR 511Osmanlı Şehirleri ve Şehirleşmesi3038
SHR 512Akdeniz Kentleri3038
SHR 514Kentsel Miras ve Koruma3038
SHR 515Modernleşme, Kent ve Mimarlık0038
SHR 520Yerel Yönetimler Tarihi3038
SHR 521Çağdaş Yerel Yönetim Tartışmaları3038
SHR 522Küresel-Yerel Politikalar3038
SHR 523Türkiye Şehirlerinde Kentsel Dönüşümler3038
SHR 524Metropol Yönetimi ve Politikaları- Modeller ve Analizleri3038
SHR 530Şehir Edebiyatı3038
SHR 531Şehir ve Sinema3038
SHR 540Devlet ve Şehir3038
SHR 541Bağımsız Çalışma- I3038
SHR 542Bağımsız Çalışma- II3038
SHR 543İleri Şehir Çalışmaları Atölyesi3038
SHR 550Doğal Afetler Sosyolojisi- Deprem ve Şehir3038
SHR 551Toplumsal Hareketler ve Kentler3038
SHR 552Irk, Etnisite ve Kentsel Hayat3038
SHR 553Göç-Ulusal ve Uluslararası Süreçler3038
SHR 554Sosyal Tabakalaşma3038
SHR 555İç kentte Ekonomik Gelişme3038
SHR 556Örgütsel ve Kurumsal Değişimler3038
SHR 557Sosyal Dışlanma ve Kentsel Eşitsizlikler3038
SHR 558Sosyal Politikalar ve Karşılaştırmalı Refah Ekonomileri3038
SHR 559Akıllı Şehirler3038
SHR 560Popüler Kültür Politikaları3038
SHR 561Sosyal Demografya3038
SHR 562Kentsel Tasarım ve Planlama3038
SHR 563İşgücü Yapısı ve İstihdam3038
SHR 564Alt-kentleşme/ Banliyöleşme ve Eşitsiz Coğrafi Gelişme3038
SHR 565Kamusal Sanat ve Kültür Yönetimi3038
SHR 570Coğrafi Bilgi Sistemleri3038
SHR 571Etnografik Metodoloji ve Uygulamalar3038
SHR 572Veri Görselleştirme3038
SHR 574Karşılaştırmalı Kent Çalışmaları3038
STV 501Sinema Çalışmalarında Teorik Tartışmalar3038
STV 502Sinema Çalışmalarında Güncel Teorik Tartışmalar3038
STV 503Sinema Çalışmalarında Yöntem ve Araştırma3038
STV 504Sinema ve Bilinç3038
STV 505Belgesel Sinema Politikaları3038
STV 506Görüntü Felsefesi3038
STV 507Sinema Felsefesi3038
STV 508Popüler Kültür Politikaları3038
STV 509Türkiye'de Sinema Çalışmaları3038
STV 510Sinema ve Yıldız3038
STV 511Türkiye Sineması’nda Modernleşme Manzaraları3038
STV 512Sinema ve Ses3038
STV 513Kültürlerarası İletişim3038
STV 515Medya Kültür ve Toplum3038
STV 517İmgeye Eleştirel Bakış3038
STV 519Erken Dönem Sinema: Seyirci ve Modernlik3038
STV 521Dünya Sinemalarının Erken Tarihi3038