Tez/Proje Seçimi ve Teslim İşlemleri

TEZ SEÇİMİ ve TESLİMİ

ADIM 1: Tez Danışmanı Onay Formu'nu I.dönem sonuna kadar doldurunuz.
ADIM 2: Tez Konusu Onay Formu'nu II.dönem sonuna kadar doldurunuz.
ADIM 3: Tez danışmanı ve konusu onaylandığında öğrenciler III.dönemden itibaren her dönem tez dersine kayıt olmakla yükümlüdür.
ADIM 4: Tez Jürisi Onay Formu'nu doldurarak, planlanan savunma tarihinden en az bir ay önce Enstitüye teslim ediniz.
ADIM 5: Tezinizi tez danışmanınıza gönderiniz. Danışman tezin formatını kontrol ederek, Tez Kontrolü Onay Formu​ ile birlikte tezinizi (PDF formatında) planlanan savunma tarihinden en az iki hafta önce Enstitüye gönderecektir.
ADIM 6: Tez Savunması Başvuru Formu'nu doldurarak, Enstitüye planlanan savunma tarihinden en az 2 hafta önce teslim ediniz.
ADIM 7: Enstitü tezin intihal raporunu hazırlayarak jüri üyeleri ile paylaşır. Uygun bulunması durumunda Enstitü savunma tarihini onaylar ve oda rezerv eder. Tez savunması Enstitü tarafından duyurulur.
ADIM 8: Tez Savunması Tutanağı​'nın çıktısı alınarak, savunmada jüri üyelerinden imza alınız. Öğrenci imzalı kopyayı Enstitüye savunma tarihinden itibaren üç gün içerisinde teslim eder.
ADIM 9: Tez danışmanı tez dersini başarılı olarak notlandırır. 
Bu aşamada mezuniyet süreci başlar. Lütfen mezuniyet sürecinizi takip ediniz. 

PROJE SEÇİMİ ve TESLİMİ

ADIM 1: Proje Danışmanı Onay Formu​'nu I.dönem sonuna kadar doldurunuz.
ADIM 2: Proje dersine, proje çalışmaya başladıktan sonra kaydolunuz.
ADIM 3: Fen Bilimleri Enstitüsü'nün onayladığı formatta bir proje hazırlayarak proje danışmanınıza gönderiniz.
ADIM 4: Danışmanınız projenin elektronik kopyasını Enstitüye intihal raporu alınmak üzere gönderecektir.
ADIM 5: İntihal raporunun uygun bulunması durumunda proje danışmanı proje dersi notunu başarılı olarak notlandırır.
ADIM 6: Projenin 1 adet kopyasını alarak imzalı kopyasını Enstitüye teslim ediniz.