Yüksek Lisans Asistanlarının Görevleri
Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans asistanları (a) öğretim, (b) araştırma ve (c) üniversiteye hizmet ile ilgili tüm gerekli görevlerde Enstitüye yardımcı olmalıdır.

Ayrıca asistanlardan aşağıdaki görevlerde de destek vermesi beklenmektedir:
 • ​Asistanlık yaptıkları öğretim görevlisinin verdiği derslere katılmak.
 • Asistanlık yaptıkları dersin yoklamasını almak.
 • Öğrencilerin notlarını görüşmek için danışmanlarla buluşmak ve notla ilgili gereken evrak işlerini tamamlamak.
 • Öğretim üyelerine veya çalışanlara laboratuvar ve saha araştırmalarında yardımcı olmak.
 • Ek dersleri, özel dersleri ve laboratuvar derslerini yönetmek.
 • Ders programı, görsel yardımcılar, cevap anahtarları, ek notlar ve websitesi gibi eğitim materyallerinin geliştirilmesine yardım etmek.
 • Laboratuvar ekipmanının nasıl kullanılacağını göstermek ve laboratuvar kurallarını uygulamak.
 • Sınıf materyallerini kopyalamak ve dağıtmak.
 • Dersler için gerekli materyalleri sipariş etmek veya edinmek.
 • Öğrencilerle görüşme yapmak için düzenli ofis saatleri ayarlamak ve bunu sürdürmek.
 • Öğrencilere, ödevleri verilen teslim tarihlerine uygun olarak geri vermek.
 • Öğrenci konferansları ve ziyaretçi akademisyenler konusunda öğretim üyelerine veya çalışanlara yardımcı olmak.
 • Görsel işitsel ekipmanın kullanımında öğretim görevlilerine yardım etmek.
 • Kütüphane koleksiyonlarının korunmasında kütüphane çalışanlarına yardım etmek.
 • Üniversitenin düzenlediği akademik etkinliklere yardım etmek.
 • Araştırma merkezlerinin müdürlerine yardımcı olmak.
 • Öğrencileri, dönem ödevleri ve raporlar gibi ders ödevlerini tamamlamaları ve teslim etmeleri ile ilgili prosedürler hakkında bilgilendirmek.
 • Sınavlarda gözetmenlik yapmak.
 • Dersi veren öğretim görevlisinin isteğine göre değerlendirmede yardımcı olmak.
 • Araştırma tezlerinin gerektirdiği tüm laboratuvar, saha ve literatür araştırması işlerini yerine getirmek.
 • Enstitü Program Koordinatörleri, Enstitü Müdürü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı veya Rektör'ün vereceği diğer görevler.