Hukuk
PROGRAM ÇIKTILARI

1. Hukuki kurumları ve kavramları; öğrenme,  kavrama, ayırt etme, karşılaştırma, yorumlama ve analiz becerilerini kazandırmak.
2. Hukuk kurallarına ulaşabilme ve ulaşılan hukuk kurallarını somut  uyuşmazlığa  uygulama; hukuki uyuşmazlıkları eleştirel bakış açısıyla değerlendirmede bulunarak çözme becerilerini kazandırmak.
3. Yargı kararlarını bulma ve hukuku, yargı kararları üzerinden değerlendirme becerisini kazandırmak.
4. Hukuki müesseselerin karşılaştırmalı hukukta nasıl düzenlendiği hakkında bilgi sahibi olmak.
5. İlgili hukuk biliminin tüm hukuk düzeni içindeki yerini ve fonksiyonunu kavrama yeterliliği kazandırmak.
6. Adalet sistemi içerisinde yer bulmayı ve katkıda bulunmayı mümkün kılacak hukukçu kimliğini oluşturmak.
7. Hukuk alanında hayat boyu öğrenmenin ve kendini yenilemenin gerekliliğine ilişkin bilinci oluşturmak.
8. Mesleki ve yargısal etiğe ilişkin bilgi vermek ve sorumluluk bilincini oluşturmak.
9. Adalet duygusunu oluşturmak.
10. Adalet sistemi ve hukuk uygulaması içerisinde sözlü ve yazılı iletişim becerisini kazandırmak.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
HUKUK FAKÜLTESİ - ZORUNLU DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

HUK 101

Hukuk'a Giriş

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 103

Medeni Hukuk I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 105

Anayasa Hukuku I

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 104

Medeni Hukuk II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 106

Anayasa Hukuku II

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 108

Roma Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 201

İdare Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 203

International Law I

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 205

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 207

Borçlar Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 210

Philosophy of Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 202

İdare Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 204

International Law II

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 206

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 208

Borçlar Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 209

Sociology of Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 212

Genel Kamu Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 301

Medeni Usul Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 303

Eşya Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 305

Ticaret Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 307

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 309

İnsan Hakları Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 311

Türk Hukuk Tarihi I

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 302

Medeni Usul Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 304

Eşya Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 306

Ticaret Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 308

Ceza Hukuku Özel Hükümler

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 310

İdari Yargılama Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 312

Türk Hukuk Tarihi II

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 401

İcra - İflas Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 403

Sigorta Hukuku

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 405

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 407

Ceza Muhakemesi Hukuku I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 409

Kıymetli Evrak Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

LAW 411

International Private Law I

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 402

İcra - İflas Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 404

Vergi Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 406

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 408

Ceza Muhakemesi Hukuku II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 410

Deniz Ticaret Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

LAW 412

International Private Law II

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK  416

Miras Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

İlişki Ağırlığı

210

176

176

210

210

210

126

168

210

126

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.
HUKUK FAKÜLTESİ - FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

Kod

Ders Adı

Program Yeterlilikleri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

LAW 213

Introduction to European Union Law

5

4

4

5

5

5

3

4

4

3

HUK 218

Bilişim Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 313

İhale Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 315

Çevre Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 317

Kriminoloji

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 319

Int. To Common Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 321

International Commercial Law

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

LAW 322

Banking Law

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 325

Anayasa Yargısı

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 417

Adli Yazışma Usulleri

5

2

2

3

5

5

3

4

5

5

HUK 419

Enerji Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 421

Law of Stock-Exchange

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 423

Legal Writing

5

2

2

3

5

5

3

4

5

5

LAW 415

Competition Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 425

Democracy and Law

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 427

International Trade Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 429

Intellectual Property Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 431

Yargı Etiği

5

2

3

5

5

5

3

5

5

5

HUK 216

Fikri Mülkiyet Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 220

International Protec. Of Human Rights

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 222

International Humanitarian Law

5

4

4

5

5

5

3

4

5

3

HUK 314

İmar Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 316

Law of Torts and Contract

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 318

International Investment Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 320

Tüketici Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 324

Teminat Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

LAW 326

International Sales and Arbitration Law

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 414

İslam Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

LAW 416

International Arbitration

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 418

Sınai Mülkiyet Hukuku

5

3

3

5

5

5

3

4

5

3

HUK 420

Sağlık Hukuku

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

HUK 422

Tebliğat Hukuku

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

HUK 424

Adli Tıp

5

5

5

5

5

5

3

4

5

3

LAW 426

Law and Ethics

5

2

2

5

5

5

3

4

5

3

İlişki Ağırlığı

160

125

126

156

160

160

96

129

159

102

0 en az, 5 en yüksek katkıyı göstermektedir.​​​​​​