Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı
​PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
PÇ 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
PÇ 3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında içerik üretme, yayma ve bu konuda devamlılık yaratmak için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
PÇ 4. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin proje üretirken, analiz ederken, mesleki etik değerleri ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini göz önünde tutabilmek.
PÇ 5. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında karşılaşılan iletişim problemlerine yönelik çözüm geliştirirken farklı disiplinlerle farklı parametreler kullanabilmek, sorunların çözümünde bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
PÇ 6. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında sektör uygulamalarını eleştirel bakışla değerlendirebilmek, iletişim ihtiyacına yönelik orijinal fikir geliştirebilmek, ihtiyaç ve yaratıcılık ilişkisini kurabilmek.
PÇ 7. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek, alanın temel dinamiklerindeki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.
PÇ 8. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında araştırmanın önemini kavramak, bilgiye ulaşma yollarını bilmek, verileri değerlendirebilmek, araştırma yöntem ve uygulamalarına hakim olmak, ilgili araçları kullanabilmek.
PÇ 9. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarıyla birlikte tasarım, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ 10. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında düşünceyi imgeye tercüme ederek, kendisini iyi ifade edebilmek, etkin sunumlar yapabilmek, toplumsal kurallara uygun davranabilmek.
PÇ 11. Yaratıcı içerik ve çözüm üreten kurumları yönetebilmek için gerekli yönetim bilgilerine sahip olmak.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Dersin KoduDersin AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7P​Ç8PÇ9PÇ10PÇ11
HİL 201Halkla İlişkilere Giriş53543342131
HİL 205Yaratıcı Düşünme34434553252
  ILT 201İletişim ve Medya23334533132
HİL 202Bütünleşik Pazarlama İletişimi44344543254
HİL 206Metin Yazarlığı45544543253
 ILT 202 İletişim Kuramları33444533132
HİL 301Kurumsal İletişim44554342155
HİL 303Halkla İlişkiler Kampanyaları54444455445
HİL 305Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya43544553543
HİL 302 Marka Yönetimi54444553245
HİL 304Reklam Kampanyaları54445543354
HİL 306Araştırma Tasarımı55534245511
HİL 401Mezuniyet Projesi55555454523
HİL 403Medya Planlama44334554453
  HİL 402Mezuniyet Projesi Yapımı55534245511
HİL 404Tüketici Davranışları45254345214
HİL 220Reklam Analizi54543543242
HİL 223Kişilerarası İletişim33445322344
ILT 220 Görsel Tasarım33444344553
 HİL 225Sosyal Reklam ve Görsel Uygulamaları33433443552
HİL 321İletişimde Sektörel Dinamikler52154352125
HİL 323Popüler Kültüre ve Medya54443541142


​​​​​​​