Sinema ve Televizyon Türkçe Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Eleştirel bir perspektifle hareketli imgeleri anlama, yorumlama ve kullanma becerisini kazanmak.
PÇ 2. Tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat gibi diğer insan bilimleriyle ilişkisini irdeleyerek sinema ve televizyon araştırmalarının sosyal bilimler içindeki yerini tayin etmek.
PÇ 3. Sinema ve televizyonu sadece bir eğlence ve sanat form ve araçları olarak değil aynı zamanda sosyal ve kültürel fenomenler olarak değerlendirmek.
PÇ 4. Hareketli imgelerin tarihsel gelişimini sadece ana akım tarih yazımı içerisinden değil revizyonist bir perspektiften de incelemek.
PÇ 5. Dünyanın değişik kültürel, siyasi ve coğrafi iklimlerinde hareketli imgelerin farklı yorum, algı ve kullanımlarını öğrenmek.
PÇ 6. Sinema teorisine dahil olmuş ana kavram ve yaklaşımları felsefi bir çerçeveden değerlendirebilmek.
PÇ 7. Hareketli imgeleri birer metin gibi okuma ve eleştirme becerisine sahip olmak.
PÇ 8. Kitle iletişim araçlarının sosyolojik ve siyasi birer manipülasyon araçları olarak değerlendirmelerini yapabilmek.
PÇ 9. Türkiye’de hareketli imgelerin gelişimini tarihsel bir perspektiften inceleyebilmek ve başka ülkelerdeki gelişimleriyle de karşılaştırmasını yapabilmek.
PÇ 10. Film ve TV programlarının uygulama prensiplerini bilmek ve uygulamak.
PÇ 11. Medya teknolojilerindeki yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulama becerilerine sahip olmak.
PÇ 12. Stüdyo becerilerini kuramsal bir çerçeve izleyerek geliştirebilmek.
PÇ 13. Yaratıcı düşünme ve üretim süreçlerinin değişik aşamalarını yönlendirme becerisine sahip olmak.
PÇ 14. Medya endüstrisinin dinamiklerini anlama ve yönetme becerilerine sahip olmak.
PÇ 15. Dijital ortamlarda üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini bilme yeteneğine sahip olmak.
PÇ 16. Yeni medya üreten kurumları ve yönetebilmek için gerekli eleştirel becerilere ve ticari ve kamu kurumlarını yönetmek için gerekli bilgilere sahip olmak.


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Dersler

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

PÇ16

CTV 201 Basic Photography

3

2

2

1

3

2

3

2

2

3

5

5

5

1

5

5

CTV 203 The Art of Storytelling

3

2

3

2

2

2

3

3

2

5

3

5

5

3

4

4

CTV 204 Screenwriting

3

1

3

2

2

2

5

5

1

4

2

2

5

3

3

5

CTV 205 Key Concepts in Moving Image Studies

5

3

3

3

3

3

5

5

3

3

3

3

4

4

4

5

CTV 206 Film History and Historiography

5

4

5

5

5

3

4

4

5

2

2

0

2

2

2

3

CTV 207 Introduction to Media and Communication Studies

3

5

5

5

2

1

5

5

3

4

3

0

2

5

1

4

CTV 208 Sociology of Media

0

5

5

5

1

0

5

5

0

0

0

0

5

0

4

4

CTV 209 Media Arts Management

3

4

5

5

5

2

3

4

4

5

5

2

4

5

5

5

CTV 210 Video Production

5

3

3

3

3

3

3

2

2

5

5

5

5

2

5

2

CTV 212 Editing

4

2

3

2

2

3

3

2

2

5

5

5

5

4

5

4

CTV 301 Introduction to Cinematography

4

2

2

2

2

2

3

2

2

5

5

5

5

4

5

4

CTV 303 Film Theory and Aesthetics

5

5

5

4

4

5

5

5

4

0

0

2

2

2

4

4

CTV 304 New Ways of Seeing

5

5

5

4

4

5

5

5

4

0

0

2

2

2

4

4

CTV 305 Television Studies

5

3

3

3

3

3

1

5

3

3

3

3

4

5

4

5

CTV 306 Ethnography in/of Media

4

5

5

4

5

3

4

5

3

2

2

2

5

2

2

2

CTV 308 TV and Film Production

4

2

2

2

2

2

3

2

2

5

5

5

5

5

5

5

CTV 401 Graduation Project

3

3

3

3

3

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

CTV 402 Senior Graduation Project

3

3

3

3

3

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

CTV 403 Documentary Making

5

4

5

5

5

4

5

5

5

3

4

3

4

2

3

2

CTV 404 World Cinema

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

2

2

3

2

2

2

İlişki Ağırlığı

77

68

75

68

64

60

80

77

62

68

64

61

82

63

77

0

​​​​​​