ŞEHİR Öğretim Üyesi Manuel Knoll’dan "Antik Yunan Felsefesi" Kitabı
22.10.2017
İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Manuel Knoll’un antik felsefe öğrencileri ve meraklıları için bir rehber niteliği taşıyan yeni kitabı “Ancient Greek Philosophy” yayımlandı.
​​​​Eski Yunan felsefesine ve tartışmalı yorumlarına problemlerine bir giriş mahiyeti taşıyan kitap, 400 yıllık kadim Yunan felsefesini, konu üzerine yapılan en son uluslararası araştırmayla bulgularla birlikte sunuyor.

Şu anda sadece Almanca olarak yayınlanan 400 sayfalık kitaptaki vurgulardan biri Etik ve Siyaset Felsefesine dayanıyor ilişkisi ele alınıyor. Bununla birlikte, Erken Yunan felsefesi, Sokrates ve Sofistler, Platon'un formların teorisi, metafizik, doğa felsefesi ve Aristoteles'in teolojisini de içeren inceleyen kitap ayrıca Stoiklerin doğa felsefesini ve Epikuros’un ahlakını da anlatıyor içeriyor. 

Kitabın bibliyografya bölümü kaynaklar, kaynak koleksiyonları, referans kitaplar, edebiyat ve Orta Yunanistan terimlerinin tercümesi hakkında önemli bilgiler veriyor.