ŞEHİR Öğretim Üyesi Sotiris Mitralexis'ten İki Yeni Kitap
24.10.2017
İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Sotiris Mitralexis’in iki yeni kitabı yayımlandı.

​​​Monograph tarzındaki ilk kitabın başlığı Ever-Moving Repose: A Contemporary Reading of Maximus the Confessor's Theory of Time, doktora tezinin gözden geçirilmiş yeni versiyonu olan ikinci kitabın başlığı ise Maximus the Confessor as a European Philosopher. Ortodoks ilahiyatının kurucularından Maximus ile ilgili monografik çalışmaları kapsayan kitaplar Amerika'da Wipf and Stock Publishers yayınevi tarafından yayımlandı. 

Maximian zamansallığına bütünsel bakış 

Sotiris Mitralexis'in Maximian zamansallığını inceleyen eserleri sadece Maximus'un kapsamlı dünya görüşüne odaklanmıyor, aynı zamanda Maximian vizyonuna zamansallık ve devinim objektifinden bir bütün olarak bakıyor. Mitralexis, Milattan Sonra 580-662 yılları arasında yaşayan İtirafçı Maksimus'un zamansallık ve kutsallaştırma anlayışını modern bir bakışla; çağdaş filozof ve teolog Christos Yannaras'ın yanı sıra John Zizioulas ve Nicholas Loudovikos bakış açılarıyla sunuyor. Maximus'un zaman, sonsuzluk ve zamansallığın radikal dönüşümü ile sürekli bir sakinlik içindeki hareket olmak üzere teolojik ontoloji açısından benzersiz üç parçalı bir zamansallık teorisine sahip olduğunu savunan Mitralexis; bu üç belirgin zamansallık modu ile logos ve yüceltme konusundaki öğretilerinden yola çıkılarak bir Maximian zaman teorisinin yeniden oluşturulabileceğine işaret ediyor. 

Maximus felsefesi tüm yönleriyle ele alınıyor 

Sotiris'in Maximus'un düşünceleri hakkındaki çalışmalarına dayanan “Bir Avrupa Filozofu olarak İtirafçı Maximus" isimli çalışma ise; doktora tezinin uluslararası konferanslar, yayınlar ve makaleler, yeni eleştirel baskılar ve çeviriler zenginleştirilmiş bir versiyonu. Seçkin Bizans ilahiyatçılarının eserlerine ve etkilerine dikkat çeken kitabın yeni versiyonunda, Maximus felsefesinin Avrupa felsefesi anlayışına meydan okuyan yönleri inceleniyor, ayrıca Maximian çalışmaların disiplinler arası özelliği vurgulanıyor.

​