Dr. Erdal Yılmaz, Hegel ve Heidegger'in Dünya Fenomenine Dair Farklı Görüşlerini Ele Aldı
13.06.2019
Dr. Erdal Yılmaz’ın hazırladığı “Hegel, Heidegger ve Dünyanın Tarihselliği” adlı tez, kitap olarak okuyucuyla buluştu. Kitap, Hegel ve Heidegger’in “Dünya” fenomenine dair farklı görüşlerini detaylı biçimde mercek altına alıyor.

​​İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal Yılmaz'ın kaleme aldığı “Hegel, Heidegger ve Dünyanın Tarihselliği" adlı tezi kitap olarak basıldı. Erdal Yılmaz'ın, Galatasaray Üniversitesi ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde, Zeynep Direk ile Jean-François Kervégan danışmanlığında tamamladığı tez, Hegel ve Heidegger'in “Dünya" fenomenine dair farklı görüşlerini detaylı biçimde ele alıyor.​

Kitap, L'Harmattan Yayınevi'nin Ouverture Phılosophique dizisinden Fransızca olarak “Hegel, Heidegger Et L'Historicité Du Monde" adıyla basıldı. “Hegel, Heidegger ve Dünyanın Tarihselliği"nde öncelikle dünya kavramının felsefi literatürde nasıl bir dönüşüme uğradığı gösteriliyor. Sonrasında Hegel ve Heidegger'in metinlerinden hareketle, onların bu fenomen hakkındaki farklı yaklaşımları inceleniyor. Son olarak da kısa bir karşılaştırma yapılarak, Heidegger'in, Hegel'in dünya fenomeni bağlamında “geist" ve “zaman" kavramlarını okuma tarzına eleştiri getiriliyor. 

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Erdal Yılmaz, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Yılmaz, daha sonra aynı üniversitede ve Université Paris I Panthéon-Sorbonne'da müşterek doktora çerçevesinde doktora derecesi aldı. Erdal Yılmaz halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.