İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
​ PROGRAM ÇIKTILARI 
PÇ.1. İngiliz edebiyatının tarihteki değişim ve gelişimini kanon içi ve dışı örnekler aracılığıyla tarihsel ve sosyal arka planları içinde değerlendirebilme yetisi kazanmak 
PÇ.2. Edebiyat terim ve türleri hakkında bilgi sahibi olarak metinleri değerlendirme yetisi kazanmak
PÇ.3. Yalnız edebi metinleri değil, her nevi kültürel ürününü eleştirel olarak ele alabilmek ve yorumlayabilmek 
PÇ.4. Yazınsal ya da yazın dışı kültürün merkezindeki yorumları eleştirel ve analitik olarak değerlendirmek için geçmişin ve günümüzün kuramsal tartışmalarından haberdar olmak
PÇ.5. Edebiyat alanında yürütülen uluslararası tartışmalara katkı sağlayabilmek
PÇ.6. Bir iletişim sistemi olarak dilin karmaşıklığı ve dilbilimsel biçimin nitelik ve niceliksel kavramları, kuramları ve metodolojileri ile dil kullanım kalıplarını kavramak
PÇ.7. Tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve siyaset gibi diğer beşeri bilimler ve/veya öğrencinin ilgisine göre beşeri bilimler dışındaki disiplinler ile edebiyat arasındaki ilişkiyi kavramak
PÇ.8. Akademik ve profesyonel geleneklere uygun olarak İngilizce dilini kullanabilmek
PÇ.9. Orijinal argüman üretmeyi ve bu argümanları ele alınan metinlerle desteklemeyi öğrenmek, bu sayede ortaya çıkarılan tartışmayı akademik yazın geleneğine uygun olarak ifade edebilmek ve akademik araştırma yürütme yöntemlerine hakim olmak
PÇ.10. İngilizce metinlerde düzeltme, yayına hazırlama ve çeviri için gerekli yetileri kazanmak
​Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:​
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ 3
PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ 10


UNI 100Exploring Istanbul0155305
331
xxxCore Cluster III2255304341
UNI 123Textual Analysis and Effective Communication050​

2441544
UNI 111Critical Reading and Writing in Turkish I0512430554
UNI 117Understanding Society and Culture1255405331
UNI 221World Civilizations and Global Encounters: Until 1300 CE1155305321
xxxCore Cluster II0023123352
xxxCore Cluster III2255305331
UNI 112Critical Reading and Writing in Turkish II0512430554
UNI 118Understanding Politics and Economy2255304341
UNI 124Textual Analysis and Academic Writing0502441555
UNI 222World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE1155305321
ELIT 201History of English Literature I5535314443
ELIT 203Mythologies 5535302443
ELIT 205Introduction to Literary Genres & Terms 5555414454
UNI 201Formations of Modern Turkey I0025204321
ELIT 202History of English Literature II 5535314443
ELIT 204Poetry5523312433
ELIT 206Eighteenth Century Literature5535314443
ELIT 208Reading Classics5535403444
UNI 202Formations of Modern Turkey II0025204321
ELIT 301Linguistics0021051515
ELIT 303Literary Theory I 3455515453
ELIT 305Victorian Period5535314443
ELIT 302Renaissance Literature 5535314443
ELIT 304Literary Theory II 3455515453
ELIT 306Modernism 5544314444
ELIT 401Postmodern Literature5544315444
ELIT 405Postcolonial Literature5555314443
ELIT 403Drama5535313343
ELIT 402Literature and Film 4555405343
ELIT 404World Literature3545314443

Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıPÇ1PÇ2PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9
310
ELIT 210Detective Fiction 3055403231
ELIT 211Science Fiction3155205231
ELIT 212Historical Fiction5455305443
ELIT 320Contemporay Women's Writing5355504433
ELIT 321Early Women's Writing 5355504433
ELIT 330Approaches to English Language Teaching0000053545
ELIT 331Language Acqusition0000050545
ELIT 340Intertextuality in Comtemporary Fiction3414502223
ELIT 352Reading the Metropolis3144404123
ELIT 350Samuel Beckett 2431303222
ELIT 410Shakespeare2431303222
ELIT  411Medieval Literature5321102121
ELIT 413Gothic Novel3155205231
ELIT 420Restoration Comedies5432204201
ELIT 430Principles and Methods of Teaching Language Skills00000​

50545
 ELIT 440Modern Poetry3534513122
ELIT 441Romantic Poetry5534513122
ELIT 450Short Story3523413324
ELIT 451Graphic Novel4555214212
ELIT 460Illness and Literature5355515343
ELIT 470American Literature5545414434
ELIT 481Memory Writing4353525442​​​​​​