Yüksekeğitim ve İşkolları ile Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını Anlamak
7.11.2019
ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy'un yürütücüsü olduğu "Yüksekeğitim ve İşkolları ile Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını Anlamak" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.
​Yürütücülüğünü İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi araştırmacısı ve İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy'un yaptığı "Yüksekeğitim ve İşkolları ile Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını Anlamak" projesi, 1980 sonrasında çok hızlı değişen ve dönüşen Türkiye yerleşim sistemini, günümüz kentsel alanlardaki yüksek eğitim ve işkolları alanlarının yapılanması ile birlikte ele alacak inceleyecek. 

Proje; ilçe düzeyinden yerleşim sistemindeki hiyerarşileri ve ilişki biçimlerini etkileyen faktörleri, bölgesel politika, eylem ve araçlarıyla birlikte izleyerek, gelişmeleri tanımlamayı amaçlıyor. 

Projede aynı zamanda, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zübeyir Nişancı ile Şehir Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı da araştırmacı olarak yer alacak.

​​​​​​