Psikoloji Türkçe Programı

​​

Program Profili

Öğrenmek için en iyi yöntem nedir? Olumsuz olaylarla nasıl başa çıkarsınız? Neden aşık oluruz? Bunlar psikologların araştırdığı sorulardan sadece bazıları... 

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının ve deneyimlerinin sistemli bir şekilde gözlemlendiği bir alandır. Çocukluğumuzdan bu yana deneyimli bir bilim insanıymışcasına yaşadığımız dünyayı tanımak için gözlem yapar ve sorular sorarız.  

Peki, neden İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünü seçmelisiniz? İstanbul Şehir Üniversitesi'nde amacımız, öğrencilerimizi çok yönlü bir şekilde yetiştirmektir; böylece mezun olduklarında soru sormanın, eleştirel düşünmenin ve sıkı çalışmanın önemini anlama kapasitesine sahip olacaklardır. Yüksek niteliklere sahip fakültemizde gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, klinik psikoloji ve bilişsel psikoloji gibi alanları kapsayan uzmanlıklar mevcuttur.  

ŞEHİR Psikoloji Bölümü olarak özgüven, ifade özgürlüğü ve üretkenlik gibi niteliklere çok önem veriyoruz. 2010 yılından bu yana bölümümüz hızlı bir gelişim göstermiştir. Mezunlarımızdan bazıları şu anda yüksek lisans ya da doktora çalışmalarını sürdürmektedirler. Bazıları ise insan hayatına en iyi şekilde dokunabilecekleri kurumlarda görev almaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizin potansiyellerini en iyi şekilde geliştirmelerine ve akademik alanda başarı yakalayabilmelerine yardımcı olmaktır.  

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul KoşullarıPrograma öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Üniversite İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş ile Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 
Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2.00 GNO ile tamamlayan, yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler

Program Çıktıları

 

 

SayıBaşlık KısaltmaAçıklama
1

Psikoloji Bilgi Tabanı
BilgiÖğrenciler psikoloji alanındaki temel kavramlara, teorik bakış açılarına, ampirik bulgulara ve tarihsel eğilimlere aşinalık gösterirler.
2Psikolojide Araştırma YöntemleriAraştırm a
Öğrenciler psikoloji alanında araştırma tasarımı, veri analizi ve yorumlama gibi temel araştırma yöntemlerini anlar ve uygular.
3
Psikolojide Eleştirel Düşünme Becerileri
DüşünmeÖğrenciler eleştirel ve yaratıcı düşünme, şüpheci sorgulama ve ayrıca davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili sorunları çözmek için bilimsel yaklaşıma saygı gösterir ve onu kullanır.
4Psikoloji UygulamasıUygulama
Öğrenciler psikolojik prensipleri anlar ve kişisel, sosyal ve organizasyonel konulara uygular.
5Psikolojide DeğerlerDeğerler
Öğrenciler kanıtları tartışabilir, belirsizliğe tahammül edemez, etik davranabilir ve bir disiplin olarak psikolojinin temelini oluşturan diğer değerleri yansıtır.
6Bilgi ve Teknolojik OkuryazarlıkTeknoloji
Öğrenciler bilgi yetkinliği ve bilgisayar ve diğer teknolojiyi birçok amaç için kullanma yeteneğini gösterir.
7İletişim yetenekleriİletişimÖğrenciler çeşitli formatlarda etkili iletişim kurabilir.
8
Sosyokültürel ve Uluslararası Farkındalık
Çeşitlilik
Öğrenciler sosyokültürel ve uluslararası çeşitliliğin karmaşıklığını  anlar ve saygı duyar.

 

SayıAnlamı
1 Çıktıya çok daha az katkı sağlar
2Çıktıya az katkı sağlar
3Çıktıya ne çok ve ne de az katkı sağlar
4Çıktıya fazla katkı sağlar
5Çıktıya çok daha fazla katkı sağlar
İstihdam Olanakları Yüksek niteliklere sahip fakültemizde gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, klinik psikoloji ve bilişsel psikoloji gibi alanları kapsayan uzmanlıklar mevcuttur. Psikoloji lisans programını bitiren mezunlar, belediyelerden, STK'lara, futbol kulüplerinden araştırma enstitülerine kadar farklı alanlarda istihdam edilebilir. 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Psikoloji Programı kapsamında, öğrencilerin eleştirel düşünme, dinleme ve anlamlandırma, kaynakları tarama, uygun istatistiksel yöntemleri kavrama, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilme, grup içi çalışma, deneysel yöntemleri uygulayabilme ve araştırma tasarlayabilme gibi yöntemler derslerde kullanılmaktadır. Öğrencilerin bu yöntemleri pekiştirebilme amacı ile uygulamalı istatistiksel analizler, laboratuvar deneyleri, seminerler, araştırma/vaka ödevleri ve tarama ödevleri programda uygulanan çalışmalar arasındadır.​ 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Ders KoduDers AdıBilgiAraştırmaDüşünmeUygulamaDeğerlerTeknolojiİletişimÇeşitlilik
PSI 102Psikolojiye Giriş54444114
PSI 203İstastistik35545531
PSI 204Araştırma Yöntemleri35544451
PSI 212Sosyal Psikoloji54554144
PSI 262Kişilik54444134
PSI 326Bilişsel Psikoloji55535443
PSI 231Biyolojik Psikoloji54444114
PSI 325Anormal Psikoloji44353355
PSI 252Yaşam Boyu Gelişimsel Psikoloji53454144
PSI 141Psikolojide Tarih ve Sistemler53315444
TOPLAM4037383538243130
ORTALAMA4-Apr4-Jan4-Feb3-Sep4-Feb2-Jul3-Apr3-Mar
SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ
Ders Ko duDers AdıBilgiAraştırmaDüşünmeUygulamaDeğerlerTeknolojiİletişimÇeşitlilik
PSI 311Politikl Psikoloji54433134
PSI 313Kültür ve Çeşitlilik Psikolojisi44454335
PSI 314Evrimsel Psikoloji55514145
PSI 323Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi53454144
PSI 331Duyum ve Algı55514443
PSI 332Nöropsikoloji54514441
PSI 341Öğrenme55514551
PSI 391Psikolojide Seçme Konular I44433341
PSI 392Yönetimli Araştırma I35515541
PSI 394Bağımsız Araştırma I35515551
PSI 407Psikolojide Meslek Etiği43353345
PSI 413Aile Psikolojisi44344335
PSI 312Kadın ve Cinsiyet Psikolojisi44443335
PSI 388Vaka Çalışmaları53445144
PSI 423Travma Psikolojisi54545144
PSI 431Sağlık Psikolojisi44353343
PSI 441İnsan Hafızası45514441
PSI 461Motivasyon ve Duygu54544353
PSI 491Psikolojide Seçme Konular II44434443
PSI 393Yönetimli Araştırma II35515541
PSI 494Bağımsız Araştırma II35515551
PSI 495Psikoloji Stajı43354444
PSI 317Yakın İlişkiler44454335
PSI 319 Trafik Psikolojisi55514145
PSI 328Eğitim Psikolojisi54555355
PSI 330Okul Psikolojisi55544154
PSI 380Pozitif Psikoloji54444134
PSI 407 Psikolojide Meslek Etiği54433134
PSI 452Adli Psikoloji54555355
PSI 495Psikoloji Stajı54444134
TOPLAM1371301359812686122105
ORTALAMA4-Apr4-Feb4-Apr3-Feb4-Jan2-Aug3-Sep3-Apr
ZORUNLU BÖLÜM DIŞI DERSLER
Ders KoduDers AdıBilgiAraştırmaDüşünmeUygulamaDeğerlerTeknolojiİletişimÇeşitli lik
UNIT 100Dersimiz İstanbul11111111
UNIT 111Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I11513451
UNIT 112Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II11513451
UNIT 117Toplum ve Kültürü Anlamak33433115
UNIT 118Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak33433114
UNIT 121Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar I11311113
UNIT 122Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar II11311113
ENG xxxİngilizce Grubu13311453
UNIT xxxOrtak Dersler Grubu II13311451
UNIT xxxOrtak Dersler Grubu III11511111
TOPLAM1418361418222623
ORTALAMA1-Apr1-Aug3-Jun1-Apr1-Aug2-Feb2-Jun2-Mar​