Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Programı


​PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma; 
PÇ 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen kuramsal, kavramsal ve yöntemsel bilgileri ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilme; 
PÇ 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanıyla kesişen sosyal bilimlerin diğer alt dallarının (Tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi) temel bilgilerine sahip olma ve tüm bu bilgileri disiplinlerarası yaklaşımla harmanlayarak kullanabilme; 
PÇ 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki meseleleri eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme becerisi kazanma; 
PÇ 5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgi ve yöntemleri kullanarak ulusal, bölgesel ve küresel düzlemdeki sorunları tarihsel süreklilik içinde tespit edebilme ve tanımlayabilme; 
PÇ 6. Siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel olayların dinamiklerini, sebep ve sonuçlarını; siyasi aktör ve kurumların oluşum ve dönüşümlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, tartışma ve muhtemel çözüm önerileri geliştirebilme; 
PÇ 7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel akademik literatürü ve yayınları takip edebilme ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tartışma yapma yetkinliği kazanma; 
PÇ 8. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının yanı sıra beşeri bilimleri ilgilendiren konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma; bağımsız araştırma yapma ve takım halinde çalışabilme; 
PÇ 9. Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama,  çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma; 
PÇ 10. Edinilen bilgi, beceri ve yöntemleri sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde topluma faydalı bir şekilde kullanabilme, geliştirme ve paylaşma; 
PÇ 11. Farklı düşünce birikimlerine açık ve pozitif etkileşim içinde özgün fikirler geliştirme becerisine sahip olma; 
PÇ 12. Özelde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, genelde ise beşeri bilimler alanında gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi: 

Üniversite ortak dersler​i

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

UNI 100 Exploring Istanbul

(UNI XXX) Core Courses Cluster II

UNI 111 Critical Writing and Reading in Turkish I

UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication

UNI 117 Understanding Society and Culture

UNI 121 World Civilizations and Global Encounters:

Until 1300 CE

(UNI  XXX) Core Courses Cluster III

(UNI XXX) Core Courses Cluster III

UNI 112 Critical Reading and Writing in Turkish I

UNI 118 Understanding Politics and Economy

UNI 122 World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE

UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing
Bölüm zorunlu dersler

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

POLS 201 Political Science

5

5

4

5

4

4

5

4

5

5

5

4

POLS 203 Classics of Political Thought: The Ancients

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4

POLS 205 Emergence of Modern International Order

3

3

4

5

5

4

4

4

4

5

4

4

POLS 207 Fundamentals of Law

4

3

3

4

3

3

4

3

3

5

3

3

POLS 219 Macro Economics

4

3

4

4

3

3

4

3

4

5

3

4

POLS 220 Micro Economics

4

3

4

4

3

3

4

3

4

5

3

4

POLS 202 International Relations

5

5

4

5

4

4

5

4

5

5

5

4

POLS 204 Classics of Political Thought: The Moderns

4

4

4

5

3

4

4

3

4

5

4

3

POLS 208 Constitutional Politics

4

3

3

4

3

3

3

3

4

5

3

3

POLS 214 Contemporary International Politics

4

4

4

5

5

5

5

4

5

5

4

3

UNI 201 Formation of Modern Turkey I

3

3

3

4

3

5

4

4

4

5

4

3

POLS 301 International Law and Organizations

5

4

5

5

5

5

4

5

4

5

4

3

POLS 303 Research Methods

2

4

3

4

2

3

3

5

5

5

4

5

POLS 308 Comparative Political Systems

5

4

4

5

4

4

4

4

4

5

5

3

POLS 302 Contemporary Political Ideologies

5

5

5

4

5

5

4

4

4

5

5

3

UNI 202 Formation of Modern Turkey II

3

3

3

4

3

5

4

4

4

5

4

3

POLS 402 Turkish Foreign Policy

5

4

5

5

4

4

5

5

4

5

5

3

POLS 403 International Political Economy

5

4

5

4

5

5

4

4

5

5

5

3Bölüm seçmeli dersler

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

POLS 305 Political Sociology

4

4

5

5

5

4

4

4

4

5

5

3

POLS 328 Theories of International Relations

5

5

3

5

4

4

4

4

4

5

5

4

POLS 315 Diplomatic Correspondence

3

4

3

4

3

3

4

4

4

5

4

4

POLS 316 European Union

5

4

5

4

5

4

5

5

4

5

4

3

POLS 317 Comparative Foreign Policy

5

5

4

5

4

4

4

4

4

5

5

4

POLS 318 Administrative Structure of Turkey

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

3

POLS 319 Classical Islamic Political Thought

4

4

5

5

5

5

4

4

4

5

5

3

POLS 328 Theories of International Relations

5

5

4

4

5

4

4

5

5

5

4

3

POLS 401 Current Issues in Turkish Politics

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

3

POLS 404 Conflict Analysis and Resolution

5

4

5

5

4

5

5

5

4

5

5

3

POLS 412 Nationality and Ethnicity

5

4

5

5

5

4

4

4

4

5

4

3

POLS 442 Politics in Eurasia

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

3

3İstihdam Durumu:

Bu programı tamamlayan öğrenciler; İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer kamu kurumları. Düşünce kuruluşları, basın, sivil toplum örgütleri, özel sektör, bankalar ve çok uluslu şirketlerde istihdam edilmektedirler.

​​​​​​​​​