Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Türkçe Programı

​​

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma; 
PÇ 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen kuramsal, kavramsal ve yöntemsel bilgileri ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilme; 
PÇ 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanıyla kesişen sosyal bilimlerin diğer alt dallarının (Tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi) temel bilgilerine sahip olma ve tüm bu bilgileri disiplinlerarası yaklaşımla harmanlayarak kullanabilme; 
PÇ 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki meseleleri eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme becerisi kazanma; 
PÇ 5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgi ve yöntemleri kullanarak ulusal, bölgesel ve küresel düzlemdeki sorunları tarihsel süreklilik içinde tespit edebilme ve tanımlayabilme;
PÇ 6. Siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel olayların dinamiklerini, sebep ve sonuçlarını; siyasi aktör ve kurumların oluşum ve dönüşümlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, tartışma ve muhtemel çözüm önerileri geliştirebilme; 
PÇ 7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel akademik literatürü ve yayınları takip edebilme ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tartışma yapma yetkinliği kazanma; 
PÇ 8. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının yanı sıra beşeri bilimleri ilgilendiren konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma; bağımsız araştırma yapma ve takım halinde çalışabilme;
PÇ 9. Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama,  çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma;
PÇ 10. Edinilen bilgi, beceri ve yöntemleri sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde topluma faydalı bir şekilde kullanabilme, geliştirme ve paylaşma; 
PÇ 11. Farklı düşünce birikimlerine açık ve pozitif etkileşim içinde özgün fikirler geliştirme becerisine sahip olma;
PÇ 12. Özelde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, genelde ise beşeri bilimler alanında gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi: 

Üniversite ortak dersleriPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
UNI 100 Exploring Istanbul015​203020430
(UNI XXX) Core Courses Cluster II125225252342
UNI 111 Critical Writing and Reading in Turkish I024423355554
UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication024423355554
UNI 117 Understanding Society and Culture245435​353453
UNI 121 World Civilizations and Global Encounters:225455353242
Until 1300 CE
(UNI  XXX) Core Courses Cluster III125223253343
(UNI XXX) Core Courses Cluster III125223253343
UNI 112 Critical Reading and Writing in Turkish I024423355452
UNI 118 Understanding Politics and Economy555555553342
UNI 122 World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE225455353342
UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing024423355554
Bölüm zorunlu derslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
POLS 201 Political Science554544545554
POLS 203 Classics of Political Thought: The Ancients444544444544
POLS 205 Emergence of Modern International Order334554444544
POLS 207 Fundamentals of Law433433433533
POLS 219 Macro Economics434433434534
POLS 220 Micro Economics434433434534
POLS 202 International Relations554544545554
POLS 204 Classics of Political Thought: The Moderns444534434543
POLS 208 Constitutional Politics433433334533
POLS 214 Contemporary International Politics444555545543
UNI 201 Formation of Modern Turkey I333435444543
POLS 301 International Law and Organizations545555454543
POLS 303 Research Methods243423355545
POLS 308 Comparative Political Systems544544444553
POLS 302 Contemporary Political Ideologies555455444553
UNI 202 Formation of Modern Turkey II333435444543
POLS 402 Turkish Foreign Policy545544554553
POLS 403 International Political Economy545455445553
Bölüm seçmeli derslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
POLS 305 Political Sociology445554444553
POLS 328 Theories of International Relations553544444554
POLS 315 Diplomatic Correspondence343433444544
POLS 316 European Union545454554543
POLS 317 Comparative Foreign Policy554544444554
POLS 318 Administrative Structure of Turkey334444444553
POLS 319 Classical Islamic Political Thought445555444553
POLS 328 Theories of International Relations554454455543
POLS 401 Current Issues in Turkish Politics455554455553
POLS 404 Conflict Analysis and Resolution545545554553
POLS 412 Nationality and Ethnicity545554444543
POLS 442 Politics in Eurasia555555444533