Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Türkçe Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mevcut olan teorik yaklaşımlar, kavramsal bilgi seti ve yöntemlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahip olma; 
PÇ 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edinilen kuramsal, kavramsal ve yöntemsel bilgileri ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilme; 
PÇ 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanıyla kesişen sosyal bilimlerin diğer alt dallarının (Tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi) temel bilgilerine sahip olma ve tüm bu bilgileri disiplinlerarası yaklaşımla harmanlayarak kullanabilme; 
PÇ 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki meseleleri eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme becerisi kazanma; 
PÇ 5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgi ve yöntemleri kullanarak ulusal, bölgesel ve küresel düzlemdeki sorunları tarihsel süreklilik içinde tespit edebilme ve tanımlayabilme; 
PÇ 6. Siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel olayların dinamiklerini, sebep ve sonuçlarını; siyasi aktör ve kurumların oluşum ve dönüşümlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, tartışma ve muhtemel çözüm önerileri geliştirebilme; 
PÇ 7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel akademik literatürü ve yayınları takip edebilme ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tartışma yapma yetkinliği kazanma; 
PÇ 8. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının yanı sıra beşeri bilimleri ilgilendiren konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma; bağımsız araştırma yapma ve takım halinde çalışabilme; 
PÇ 9. Kütüphane ve diğer akademik bilgi kaynaklarından veri toplama,  çözümleme ve raporlaştırma; ilgili konularda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metinler oluşturma ve sözlü sunumlar yapma becerisine sahip olma; 
PÇ 10. Edinilen bilgi, beceri ve yöntemleri sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde topluma faydalı bir şekilde kullanabilme, geliştirme ve paylaşma; 
PÇ 11. Farklı düşünce birikimlerine açık ve pozitif etkileşim içinde özgün fikirler geliştirme becerisine sahip olma; 
PÇ 12. Özelde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, genelde ise beşeri bilimler alanında gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi: 

Üniversite ortak dersleri

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

UNI 100 Exploring Istanbul

(UNI XXX) Core Courses Cluster II

UNI 111 Critical Writing and Reading in Turkish I

UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication

UNI 117 Understanding Society and Culture

UNI 121 World Civilizations and Global Encounters:

Until 1300 CE

(UNI  XXX) Core Courses Cluster III

(UNI XXX) Core Courses Cluster III

UNI 112 Critical Reading and Writing in Turkish I

UNI 118 Understanding Politics and Economy

UNI 122 World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE

UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing
Bölüm zorunlu dersler

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

POLS 201 Political Science

5

5

4

5

4

4

5

4

5

5

5

4

POLS 203 Classics of Political Thought: The Ancients

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4

POLS 205 Emergence of Modern International Order

3

3

4

5

5

4

4

4

4

5

4

4

POLS 207 Fundamentals of Law

4

3

3

4

3

3

4

3

3

5

3

3

POLS 219 Macro Economics

4

3

4

4

3

3

4

3

4

5

3

4

POLS 220 Micro Economics

4

3

4

4

3

3

4

3

4

5

3

4

POLS 202 International Relations

5

5

4

5

4

4

5

4

5

5

5

4

POLS 204 Classics of Political Thought: The Moderns

4

4

4

5

3

4

4

3

4

5

4

3

POLS 208 Constitutional Politics

4

3

3

4

3

3

3

3

4

5

3

3

POLS 214 Contemporary International Politics

4

4

4

5

5

5

5

4

5

5

4

3

UNI 201 Formation of Modern Turkey I

3

3

3

4

3

5

4

4

4

5

4

3

POLS 301 International Law and Organizations

5

4

5

5

5

5

4

5

4

5

4

3

POLS 303 Research Methods

2

4

3

4

2

3

3

5

5

5

4

5

POLS 308 Comparative Political Systems

5

4

4

5

4

4

4

4

4

5

5

3

POLS 302 Contemporary Political Ideologies

5

5

5

4

5

5

4

4

4

5

5

3

UNI 202 Formation of Modern Turkey II

3

3

3

4

3

5

4

4

4

5

4

3

POLS 402 Turkish Foreign Policy

5

4

5

5

4

4

5

5

4

5

5

3

POLS 403 International Political Economy

5

4

5

4

5

5

4

4

5

5

5

3Bölüm seçmeli dersler

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

POLS 305 Political Sociology

4

4

5

5

5

4

4

4

4

5

5

3

POLS 328 Theories of International Relations

5

5

3

5

4

4

4

4

4

5

5

4

POLS 315 Diplomatic Correspondence

3

4

3

4

3

3

4

4

4

5

4

4

POLS 316 European Union

5

4

5

4

5

4

5

5

4

5

4

3

POLS 317 Comparative Foreign Policy

5

5

4

5

4

4

4

4

4

5

5

4

POLS 318 Administrative Structure of Turkey

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

3

POLS 319 Classical Islamic Political Thought

4

4

5

5

5

5

4

4

4

5

5

3

POLS 328 Theories of International Relations

5

5

4

4

5

4

4

5

5

5

4

3

POLS 401 Current Issues in Turkish Politics

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

3

POLS 404 Conflict Analysis and Resolution

5

4

5

5

4

5

5

5

4

5

5

3

POLS 412 Nationality and Ethnicity

5

4

5

5

5

4

4

4

4

5

4

3

POLS 442 Politics in Eurasia

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

3

3İstihdam Durumu:

Bu programı tamamlayan öğrenciler; İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer kamu kurumları. Düşünce kuruluşları, basın, sivil toplum örgütleri, özel sektör, bankalar ve çok uluslu şirketlerde istihdam edilmektedirler.
​​​​​​