Yükseköğretim Çalışmaları Dizisinin Yeni Kitabı "Akademinin Yönetimi" Raflarda
9.03.2020
Editörlüğünü İstanbul Şehir Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi Müdürü ve ŞEHİR Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı'nın yaptığı Yükseköğretim Çalışmaları dizisinin yeni kitabı "Akademinin Yönetimi" Küre Yayınlarından çıktı.
​​"Akademinin Yönetimi: Modern Üniversite’de Sorumlu Kim?", Yükseköğretim Çalışmaları dizisinin bugüne kadar yayımlanmış 6. kitabı. 

Dizinin diğer kitapları ise şunlar: 

  • Yükseköğretimin Örgütlenmesi
  • Üniversiteyi Yeniden Kurmak
  • Üniversite Fikri
  • Osmanlı Medreselerinde İlim
  • Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri (1450-1600)

Kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi; 

Üniversitelerin yönetimi tüm ülkelerde en çetin ve temel konuların başında gelir. Üniversitelerin karmaşık örgütsel yapılarının ve temel amaçlarının değişerek her geçen gün farklı boyutlar kazandığı günümüzde, kurumun yönetimine ilişkin fikirler ve araştırmalar da gelişim halindedir. Bölüm ve fakülte idaresinden bütçe sorunlarına, mütevelli heyeti konularından öğrenci ve öğretim üyesi meselelerine kadar sayısız konu üniversitelerin yönetimi sorunları arasındadır. Üst düzey kararlara ilişkin konular ise stratejik düzeyde kaydadeğer sorumluluk tartışmalarını ihtiva etmektedir. Modern üniversite farklı düzey ve derecelerde yönetişim sorunları bulunan ve bunları aynı zamanda meşru üreticisi olduğu geçerli bilimsel bilgiler yoluyla çözme ikilemiyle yüz yüze bir kurumdur.

Akademinin Yönetimi; yükseköğretim yönetimi alanında seçkin araştırmalarıyla tanınan bir grup öğretim üyesinin yetkin makalelerini içermektedir. Yükseköğretim yönetimi ve ekonomisi ile lisansüstü eğitimdeki değişimler üzerine önemli eserleri bulunan Ronald G. Ehrenberg tarafından derlenen eser, Amerikan üniversitelerini merkeze alarak konuyu pek çok boyutuyla incelemektedir. Konuyu araştıran uzmanlar kadar, üniversite yöneticileri ve mensupları tarafından da zevkle okunabilecek bu eser Yükseköğretim Çalışmaları dizisini de zenginleştiren bir mahiyete sahiptir.

Katkıda bulunanlar:
James O. Freedman, Benjamin E. Hermalin, Donald E. Heller, Susanne Lohmann, Thomas H. Hammond, John Douglas Wilson, Gabriel E. Kaplan, Daniel B. Klaff, Adam T. Kezsbom, Matthew P. Nagowski, Brian Pusser, Sarah E. Turner, Michael A. Olivas