Türk Dili ve Edebiyatı Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

1.Edebî metinlerin nasıl okunacağını, yorumlanacağını bilir ve metinleri edebî, tarihî, sosyal bağlamı içinde anlar.
2.Tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, vb. diğer insan bilimleriyle etkilenme ve etkileme ilişkisini irdeleyerek edebiyatın genel bilimler içindeki yerini tayin edebilir.
3.Klasik Türk edebiyatının nazım biçimlerini, türlerini, edebî kullanımlarını, söz sanatlarını ve önemli figürlerini tarihsel gelişimi içinde bilir.
4.Modern Türk edebiyatının tarihsel gelişimini, akımlarını, belli başlı figürlerini, diğer modern edebiyatlar içerisindeki konumunu inceleyebilir.
5.Edebiyat teorisi ve eleştirisinin temel meselelerini ve kavramlarını, Klasik Yunan, Çin ve Sanskrit tecrübelerinden günümüze kadar gelen tarihsel serüvenini, edebiyat metinleri üzerinde uygulanma koşullarını kavrar ve çözümleyebilir.
6.Türkçenin modern ve tarihsel biçimlerini modern dilbilimin teorisi ve uygulamaları çerçevesinde karşılaştırmalı bir biçimde araştırabilir.
7.Folklor biliminin kavramsal çerçevesini kullanarak Türkiye’deki halk kültürünü ve edebiyatını değerlendirebilir.
8.Türkçe ve İngilizcede eleştirel düşünmenin temel ilkeleri ışığında metinler üretebilir ve başka metinleri çözümleyebilir.
9.Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını bilir ve  Arap, Fars, Çağatay, vb. İslamî edebiyatlarla mukayese edebilir.
10.Türk edebiyatını dünya edebiyatları içinde konumlandırır ve bu alanda üretilmiş akademik çalışmaları yabancı dilde takip eder.
11.Klasik Türk edebiyatını modern Türk edebiyatıyla ilişkilendirerek edebiyatın alt alanlarının bir bütünlük teşkil ettiğini kavrar.
12.Doğa bilimlerinin, matematiğin ve teknolojik zihniyetin temel özelliklerini, gündelik hayattaki yerini ve insani bilimlerle ilişkisini değerlendirebilir.
13.Dijital ortamda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgiye ulaşır, bilgi üretir ve bilgiyi paylaşır.

Ders Kazanımlarının Program Yeterliliklerine Katkısı 
No.Ders KoduPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY 10PY 11PY 12PY 13
1LING 201
41​

00140100104

2LING 202
4100140200104

3LING 203
1200051201224

4LING 204
1300051231204

5LIT 2015301200515203
6LIT 2025301200515203
7LIT 2035130000555503
8LIT 2045130000555503
9LIT 2055333333333335
10LIT 3015315200503504
11LIT 3025305200503204
12LIT 3035253200453402
13LIT 3045253200453402
14LIT 3055300500523014
15LIT 3065300500503014
16LIT 4015320005512003
17LIT 4045333333333335
18LIT 4065502300535023
19LIT 4115315200502403
20LIT 4125315200502403
21LIT 4135124300503303
22LIT 4145403300502103
21LIT 4155124300503303
22LIT 4165324400514304
23LIT 4315151121354504
24LIT 4335151111254505
25LING 431
4020041312204

 İlişkili Ders Sayısı25241617219825162323625
 İlişki Ağırlığı1246245535231161095978711294

Ders KoduPÇ1
PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13
UNI 1001200000100004
UNI 11144122
103010​04
UNI 112441​

2210301004
UNI 117020000100300
UNI 1180400000000010
UNI 1235400100500000
UNI 1245400100500000
UNI 2210400000000040
UNI 2220400000000040
UNI 2010200000100000
UNI 2020200000100000