Türk Dili ve Edebiyatı Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Edebî metinlerin nasıl okunacağını, yorumlanacağını bilir ve metinleri edebî, tarihî, sosyal bağlamı içinde anlar.
PÇ 2. Tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, vb. diğer insan bilimleriyle etkilenme ve etkileme ilişkisini irdeleyerek edebiyatın genel bilimler içindeki yerini tayin edebilir.
PÇ 3. Klasik Türk edebiyatının nazım biçimlerini, türlerini, edebî kullanımlarını, söz sanatlarını ve önemli figürlerini tarihsel gelişimi içinde bilir.
PÇ 4. Modern Türk edebiyatının tarihsel gelişimini, akımlarını, belli başlı figürlerini, diğer modern edebiyatlar içerisindeki konumunu inceleyebilir.
PÇ 5. Edebiyat teorisi ve eleştirisinin temel meselelerini ve kavramlarını, Klasik Yunan, Çin ve Sanskrit tecrübelerinden günümüze kadar gelen tarihsel serüvenini, edebiyat metinleri üzerinde uygulanma koşullarını kavrar ve çözümleyebilir.
PÇ 6. Türkçenin modern ve tarihsel biçimlerini modern dilbilimin teorisi ve uygulamaları çerçevesinde karşılaştırmalı bir biçimde araştırabilir.
PÇ 7. Folklor biliminin kavramsal çerçevesini kullanarak Türkiye’deki halk kültürünü ve edebiyatını değerlendirebilir.
PÇ 8. Türkçe ve İngilizcede eleştirel düşünmenin temel ilkeleri ışığında metinler üretebilir ve başka metinleri çözümleyebilir.
PÇ 9. Klasik Türk edebiyatının kaynaklarını bilir ve  Arap, Fars, Çağatay, vb. İslamî edebiyatlarla mukayese edebilir.
PÇ 10. Türk edebiyatını dünya edebiyatları içinde konumlandırır ve bu alanda üretilmiş akademik çalışmaları yabancı dilde takip eder.
PÇ 11. Klasik Türk edebiyatını modern Türk edebiyatıyla ilişkilendirerek edebiyatın alt alanlarının bir bütünlük teşkil ettiğini kavrar.
PÇ 12. Doğa bilimlerinin, matematiğin ve teknolojik zihniyetin temel özelliklerini, gündelik hayattaki yerini ve insani bilimlerle ilişkisini değerlendirebilir.
PÇ 13. Dijital ortamda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgiye ulaşır, bilgi üretir ve bilgiyi paylaşır.
Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Ders Kodu

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

LING 201

4

1

0

0

1

4

0

1

0

0

1

0

4

LING 202

4

1

0

0

1

4

0

2

0

0

1

0

4

LING 203

1

2

0

0

0

5

1

2

0

1

2

2

4

LING 204

1

3

0

0

0

5

1

2

3

1

2

0

4

LIT 201

5

3

0

1

2

0

0

5

1

5

2

0

3

LIT 202

5

3

0

1

2

0

0

5

1

5

2

0

3

LIT 203

5

1

3

0

0

0

0

5

5

5

5

0

3

LIT 204

5

1

3

0

0

0

0

5

5

5

5

0

3

LIT 205

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

LIT 301

5

3

1

5

2

0

0

5

0

3

5

0

4

LIT 302

5

3

0

5

2

0

0

5

0

3

2

0

4

LIT 303

5

2

5

3

2

0

0

4

5

3

4

0

2

LIT 304

5

2

5

3

2

0

0

4

5

3

4

0

2

LIT 305

5

3

0

0

5

0

0

5

2

3

0

1

4

LIT 306

5

3

0

0

5

0

0

5

0

3

0

1

4

LIT 401

5

3

2

0

0

0

5

5

1

2

0

0

3

LIT 404

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

LIT 406

5

5

0

2

3

0

0

5

3

5

0

2

3

LIT 411

5

3

1

5

2

0

0

5

0

2

4

0

3

LIT 412

5

3

1

5

2

0

0

5

0

2

4

0

3

LIT 413

5

1

2

4

3

0

0

5

0

3

3

0

3

LIT 414

5

4

0

3

3

0

0

5

0

2

1

0

3

LIT 415

5

1

2

4

3

0

0

5

0

3

3

0

3

LIT 416

5

3

2

4

4

0

0

5

1

4

3

0

4

LIT 431

5

1

5

1

1

2

1

3

5

4

5

0

4

LIT 433

5

1

5

1

1

1

1

2

5

4

5

0

5

LING 431

4

0

2

0

0

4

1

3

1

2

2

0

4

İlişkili Ders Sayısı

25

24

16

17

21

9

8

25

16

23

23

6

25

İlişki Ağırlığı

124

62

45

53

52

31

16

109

59

78

71

12

94


​​​​​​