Yandal Programı

​​

İslami İlimler

Other Departmants -> ISS

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
ISS 101Tecvid ve Tashihu'I-Huruf2022
ISS 102Kur'an-ı Kerim Tilaveti2022
ISS 203el-Medhal ila Ulumi'I-Kur'an ve't-TefsirISS 103, UNI 1232135
ISS 204Fıkhu'l-İbadatISS 103, UNI 1232224
ISS 205Mustalahu'I-Hadis ve TarihuhuISS 103, UNI 1232234
ISS 206el-Medhal ila Diraseti İlmi'I-FıkhUNI 123, ISS 1032023
ISS 207el-Akidetü'l-İslamiyyeUNI 123, ISS 1032022
ISS 208İslam Düşüncesi Tarihi: Erken DönemUNI 123, ISS 1033034
ISS 209Siretu'n-NebiISS 103, UNI 1232234
ISS 210İslam Mezhepleri TarihiUNI 1242034
ISS 303Kur'an-ı Kerim'in Temel KonularıISS 104, UNI 1243035
ISS 305Fıkhu Ahvali'ş -ŞahsiyyeISS 104, UNI 1243244
ISS 306Usulu'I-Fıkh: DelilUNI 124, ISS 1042124
ISS 307Hadis: el-Kutubu't-Tis'aUNI 124, ISS 1042334
ISS 309Klasik Kelamın Temel ProblemleriUNI 124, ISS 1042023
ISS 405Güncel Kelam ProblemleriISS 104, UNI 1242023
ISS 410Tasavvuf TarihiUNI 1243035

HIST -> ISS

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
ISS 101Tecvid ve Tashihu'I-Huruf2022
ISS 102Kur'an-ı Kerim Tilaveti2022
ISS 203el-Medhal ila Ulumi'I-Kur'an ve't-TefsirISS 103, UNI 1232135
ISS 204Fıkhu'l-İbadatISS 103, UNI 1232224
ISS 205Mustalahu'I-Hadis ve TarihuhuISS 103, UNI 1232234
ISS 206el-Medhal ila Diraseti İlmi'I-FıkhUNI 123, ISS 1032023
ISS 207el-Akidetü'l-İslamiyyeUNI 123, ISS 1032022
ISS 208İslam Düşüncesi Tarihi: Erken DönemUNI 123, ISS 1033034
ISS 210İslam Mezhepleri TarihiUNI 1242034
ISS 303Kur'an-ı Kerim'in Temel KonularıISS 104, UNI 1243035
ISS 305Fıkhu Ahvali'ş -ŞahsiyyeISS 104, UNI 1243244
ISS 306Usulu'I-Fıkh: DelilUNI 124, ISS 1042124
ISS 307Hadis: el-Kutubu't-Tis'aUNI 124, ISS 1042334
ISS 309Klasik Kelamın Temel ProblemleriUNI 124, ISS 1042023
ISS 405Güncel Kelam ProblemleriISS 104, UNI 1242023
ISS 410Tasavvuf TarihiUNI 1243035
Tüm Öğrenciler bu planlardan sorumludur, oluşabilir sorunların giderilmesi için yapılan intibak işlemlerinde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.