Kayıt

​​​​​​​​​​​​​Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kayıt İşlemleri​

​ŞEHİR lisansüstü programlarına kabul alan öğrencilerin kayıt işlemleri, Akademik Takvim'de belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Öğrenci Akademik İşleri Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

2019 – 2020 Akademik Takvimi'ne ulaşmak için tıklayınız​.

Kayıt Tarihleri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI

2020 – 2021 Akademik Yılı GÜZ DÖNEMİ -ERKEN DÖNEM- Başvuruları İçin

Kayıt Dönemi
20  24 Temmuz 2020​​

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI

2020 – 2021 Akademik Yılı GÜZ DÖNEMİ -ERKEN DÖNEM- Başvuruları İçin

Kayıt Dönemi

20 ​ 24 Temmuz 2020​​

İŞLETME ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI

2020 – 2021 Akademik Yılı GÜZ DÖNEMİ -ERKEN DÖNEM- Başvuruları İçin

Kayıt Dönemi

2 – 7 Ağustos​ 2020​​

Kayıt Saatleri 

09:00 - 17:00

Kayıt Yeri 

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü (Dragos Kampüs, Rektörlük binası 1.kat kayıt ofisi)

Kayıt için Gerekli Belgeler

​1. Kimlik belgesinin aslı
 • Nüfus cüzdanı aslı (TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için) (Sürücü belgesi kabul edilmez)
 • Pasaport aslı (Yabancı uyruklu adaylardan pasaportun aslını getirmeleri talep edilir. Pasaport Türkçe ya da İngilizce değil ise noter onaylı tercümelerini teslim etmeleri gerekir.)
 • Mavi Kart aslı (Yabancı uyruklu adaylardan Mavi Kart sahibi olanların da Mavi Kart aslını getirmeleri gerekmektedir.)
Kayıt sırasında kimlik belgelerinin fotokopisi alınıp aslı iade edilmektedir. 
2. Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı
Diploma Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise noter tasdikli tercümesinin teslim edilmesi gerekmektedir.
Diploması ya da Geçici Mezuniyet Belgesi henüz hazır olmayanların (diploma asıllarını teslim aldıklarında birimimize teslim etmeleri kaydıyla) okullarından mezun olduklarına ve diplomalarının hazırlanma sürecinde olduğuna ilişkin resmi yazı getirmeleri gerekmektedir.
Doktora programlarına kayıtlarda öğrencinin hem yüksek lisans hem de lisans diplomasının aslını getirmesi gerekmektedir.
3. Transkriptin aslı  
Öğrencinin mezuniyet bilgisinin yer aldığı transkriptini teslim etmesi gerekmektedir.
Diploma eki (supplement) transkript olarak kabul edilmez.
Doktora programlarına kayıtlarda öğrencinin hem yüksek lisans hem de lisans transkriptinin aslını getirmesi gerekmektedir.
4. Fotoğraf (2 adet)
Kişiyi kolayca tanıtacak şekilde, son altı ay içinde ve renkli çekilmiş olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına öğrencinin adı ve soyadı yazılmalıdır.
5. İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesi 
​STEP ve Üniversitemiz tarafından kabul edilen diğer sınav skorlarını gösteren belgelerden birinin teslim edilmesi gerekir.(YDS/YÖKDİL/TOEFL/Cambridge BEC/TOEIC/SAT)
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerden dil yeterlik belgesi istenmez. (Klinik Psikoloji, Sinema ve Televizyon, Şehir Çalışmaları, Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programları hariç)
İşletme Yüksek Lisans Programına (İngilizce) kayıt hakkı kazanan öğrencinin eğitim dili İngilizce olan okuldan mezun olduklarını resmi yazı ile belgelemeleri durumunda dil yeterlik belgesini teslim etmeleri gerekmez.
Doktora öğrencileri dil yeterlik belgesini teslim etmelidir, Üniversitemiz tarafından düzenlenen dil yeterlik sınavına giremezler.
Üniversitemiz İngilizce Lisans Programlarından mezun öğrencilerimiz, İngilizce Dil Yeterliliğini sağlama şartından muaftırlar.
Türkçe programlara kabul alan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil yeterliklerini TÖMER (B2) belgesi ile kanıtlamaları beklenir. Sınav sonucu bulunmayan adaylar ŞEHİR TÖMER ile iletişime geçmelidir. Detaylı bilgi için: tomer@sehir.edu.tr​
6. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Tezsiz programlara kabul alan adaylar hariç)
Yabancı uyruklu öğrencilerden, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına kabul alanlar haricinde GRE-GMAT belgesini teslim etmeleri beklenir.
7. Diploma Denklik Belgesi 
TC ve KKTC uyruklu olup, yabancı üniversiteden mezun olan öğrencilerin Denklik Belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. Denklik Belgesi olmayan öğrencilerden YÖK Denklik Birimine başvuruda bulunduklarına ilişkin resmi bir yazı istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları üniversitenin YÖK tarafından tanınmış olması beklenir. Üniversitesi YÖK tarafından tanınmayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.
8. Askerlik Durum Belgesi 
Tüm TC uyruklu erkek öğrencilerin "Askerlik Durum Belgesi" getirmeleri gerekmektedir. 
9. Askerlik Beyan Formu (Form için tıklayınız)
Formun çıktısı alınarak doldurulması ve kayıt masasına imzalı bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
10. Sabıka Beyan Formu (Form için tıklayınız​)
Formun çıktısı alınarak doldurulması ve kayıt masasına imzalı bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Adliyeden herhangi bir belge alınmasına gerek yoktur.

Kayıt Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kayıt olacak kişi sahte veya yanıltıcı belge sunmamakla yükümlüdür. Sahte veya yanıltıcı belge sunduğu anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenci üniversiteden ayrılmış ise kendisine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır.
 • Kayıt belgelerinin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge tesliminde bulunan öğrencinin kaydı onaylanmayacaktır.
 • Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmez. Başvuru sırasında Enstitüye teslim edilen belgeler kayıt için kullanılamaz.
 • Tüm belgeler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgeler orijinallerine ek olarak noter tasdikli Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de kayıt sırasında sunulmalıdır.
 • Akademik Takvim'de belirtilen kayıt tarihleri kesin kayıt tarihleridir. Öğrencilerin kayıt işlemlerini ilgili tarihler içinde tamamlaması beklenmektedir. Akademik Takvim'e ulaşmak için tıklayınız​​.
 • Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olan ve belgelerinde tahrifat bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri yürütülmeyecektir.
 • Öğrencilerimizin kayıt işlemlerini bizzat gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kayıt işlemlerini öğrenciden başka ancak noter onaylı vekâlet verdikleri kişi gerçekleştirebilir.
 • Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü gereğince tezsiz programlar hariç iki ayrı lisansüstü programda kayıtlı olan öğrencinin bu durumunun belirlenmesi sonrasında program ile ilişiği kesilir.
 • Ödeme yapması gereken öğrencilerin kayıt tarihleri içinde ödemesini yapması beklenmektedir. Ödemesini tamamlamayan öğrencinin kayıt işlemleri onaylanmayacaktır. Ödeme koşulları ile ilgili Mali İşler Direktörlüğüne danışılabilir. (maliisler@sehir.edu.tr)​

Kayıt Sonrası Yapılacaklar

Kayıt işlemi tamamlanan öğrencilerimize @std.sehir.edu.tr uzantılı e-mail adresleri ve Öğrenci Portal bilgileri iletilir. Öğrenci Portalında yer alan "Öğrenci Tanıma Formu" doldurulmalıdır. 
Kurum içi tüm yazışmalarınızı size tahsis edilen @std.sehir.edu.tr uzantılı e-mail adresi üzerinden yapmanız beklenir.​

Dragos Kampüse ulaşımla ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın​.
ŞEHİR'de yaşamla ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın​.

ŞEHİR lisansüstü programlarına kayıt işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bize yazın.