Sıkça Sorulan Sorular

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ŞEHİR lisansüstü programlarına başvuru ve kabul süreçleriyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları ​aşağıdaki gibidir.


​​​Sosyal Bilimler Enstitüsü
BAŞVURU, KABUL VE KAYITLAR
1) Başvuru ücreti alıyor musunuz?
Hayır.
2) Başvuru için bir not ortalaması şartı bulunuyor mu?
Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız
3) Mezun olduğum üniversitenin not sisteminde aldığım not 4'lük sistemde 2,5'un ve 2,0'nin altında; ancak 100'lük sistemde 65'in ve 53,33'ün üzerinde. Başvuru yapabilir miyim?
Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
4) Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?
Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak kabul almanız durumunda mezun olduğunuzu gösterir bir belgenin kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.
5) Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?
Başvuru değerlendirmesine dâhil edilebilecek olan genel not ortalaması için adayların başvuru esnasında ibraz ettikleri not belgesinde yer alan son ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) temel alınır. Henüz mezun olmayıp başvuru yapan adaylardan, yarıyıl esasına göre öğrenim görenlerin son yarıyılları, yıl esasına göre öğrenim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki AGNO'ları esastır.
6) Birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?
Evet. Birden fazla programa başvuru yapılabilir.
7) Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?
Hayır, yapamazsınız. basvuru.sehir.edu.tr'de başvurduğunuz program için gereken evrakların tamamını yüklemeniz gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda eksik belgelerle başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü ile iletişime geçiniz.
8) İstanbul Şehir Üniversitesi'nde özel öğrenci olarak ders alabilir miyim?
Kayıt için gerekli belgeleriniz yoksa özel öğrenci olarak kayıt olabilirsiniz. Eğitim ücretleri kredi başınadır. Özel öğrenci süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler tam zamanlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yaralanamazlar.
9) Tezsiz programdan doktora programına başvuru yapabilir miyim?
Hayır. Doktora programlarına başvurabilmek için bir tezli yüksek lisans programından mezun olmanız gerekmektedir. Ancak YÖK mevzuatı gereği, mezun olduğunuz tezsiz yüksek lisans programına 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıt olduysanız doktora programına başvurunuz kabul edilecektir.
10) Kamu Hukuku ve Özel Hukuk doktora programlarına başvurabilmem için alan sınırı var mı?
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk doktora programlarına başvuru için Hukuk alanında lisans derecesine sahip olmak ve yüksek lisans yapmış olmak gerekmektedir.
11) Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvuru için alan sınır var mı?
Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvuru yapabilmek için Psikoloji bölümü lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
12) Bütünleşik doktora programınız var mı? Lisans derecemle doktoraya başvurabilir miyim?
Evet. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bütünleşik doktora programı bulunmaktadır. Ancak Tarih ve Hukuk doktora programlarına başvurabilmek için bir tezli yüksek lisans programından mezun olmanız gerekmektedir.
13) ALES belgem yok. Başvuru yapabilir miyim?
Evet. Ancak lisansüstü program değerlendirmeleri sonuçlanmadan önce ALES sınav sonuç belgesini teslim etmeniz gerekmektedir.
14) Referans mektupları kim tarafından yazılmalıdır?
Referans mektupları sizi tanıyan öğretim elemanları veya birebir çalıştığınız yöneticiler tarafından yazılmalı ve akademik/profesyonel bir içeriğe sahip olmalıdır.
15) Referans mektupları nasıl gönderilmelidir?
basvuru.sehir.edu.tr​'de referans olarak gösterdiğiniz ve iletişim bilgilerini girdiğiniz kişilere otomatik bir e-posta gönderilecektir. Referans olan kişi, kendisine iletilen linkte istenen bilgileri doldurarak gönderdiğinde, referans mektubu sisteme düşmüş olacaktır. Klinik Psikoloji yüksek lisans programında referans mektubu talep edilmez, bunun yerine online başvuru formuna referans kişisinin iletişim bilgilerinin girilmesi yeterlidir. 
16) Niyet mektubu nasıl yazılmalıdır?
İlgi duyulan araştırma alanlarını, bu programa başvurma nedenlerini, kısa ve uzun vadeli kariyer ve akademik hedefleri ifade eden 1-3 sayfalık bir mektubun tercihen İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programlarda ise niyet mektubu Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
17) Başka bir üniversitenin lisansüstü programından yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
En az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için dilekçenize transkript aslı ve onaylı ders içeriklerini de eklemelisiniz. Yurt dışından yapılan başvurularda kayıtlı olduğunuz üniversitenin YÖK tarafından tanınır olması gerektiğinden denklik belgesi istenmektedir.

DİL YETERLİĞİ
1) İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eğitim hangi dilde yapılır?
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programların eğitim dili ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
2) Yüksek lisans ve doktora için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?
Doktora ve yüksek lisans programları için YDS/E-YDS/YÖKDİL ve TOEFL-IBT kabul edilmektedir. Yüksek lisans programları için yukarıdaki sınavlara ek olarak İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (STEP) kabul edilmektedir. Dil yeterliği hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
3) Lisans eğitimini İngilizce aldım, dil yeterlik belgesi vermek zorunda mıyım?
Evet. Herhangi bir dil yeterlik belgeniz yoksa başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için Üniversitemizde düzenlenecek olan Dil Yeterlik Sınavına (STEP) girebilirsiniz. İngilizce eğitim yapılan bir bölümden mezun olan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinden başvuruda İngilizce dil belgesi aranmaz.
4) İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucum yok. Yine de başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Başvuru koşullarında belirtilen İngilizce dil yeterlik belgelerinden herhangi birini ibraz etmeyen tüm adaylar İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar (STEP). Bu sınavı belirlenen koşullar uyarınca geçen adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. STEP hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız
5) Doktora başvurusu yapmak istiyorum. ŞEHİR İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına girebilir miyim?
Hayır, giremezsiniz. Doktora başvurularında üniversitelerin kendi dil sınavları YÖK mevzuatı gereği kabul edilmemektedir. ÖSYM'nin yaptığı sınavlar ve(ya) TOEFL gibi uluslararası sınavlar kabul edilmektedir.
6) İngilizce yeterliğim yok, İngilizce hazırlık programına kayıt olabilir miyim?
İngilizce Hazırlık Programında okumak isteyen adaylar İngilizce Düzey Belirleme Sınavına (DBS) tabi tutulur. Öğrencinin programa kabul edilmesi durumunda kısıtlı kontenjan çerçevesinde ve ilgili yüksek lisans program koordinatörlüğünün onayıyla İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında dil becerilerini geliştirme olanağı sunulmaktadır. Dil belgesi olmayan adaylar kabul almaları durumunda İstanbul Şehir Üniversitesi Hazırlık programına kur ücretini ödeyerek kayıt yaptırabilirler. İngilizce Hazırlık Programının bir akademik yıl içerisinde tamamlanması ve yeterlik belgesinin sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

BURS VE İNDİRİMLER
1) Burs/indirim alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?
Hayır. Başvurunuz mevcut burs ve indirim oranları göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Teklif edilecek burs/indirim oranı kabul mektubunda size bildirilir. Teklifi kabul edip etmediğinizle ilgili sistem üzerinden dönüş yapmanız beklenir.
2) Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?
Burs ve indirimler, başvurduğunuz programa göre yapılacak olan yazılı sınav ve/veya mülakat sonuçları ile başvuru esnasında sunduğunuz belgelerin kabul komitesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir.
3) Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?
Kabul sırasında hak kazandığınız burs ya da indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir. Normal öğrenim süresi tezsiz yüksek lisans programlarında 3, tezli yüksek lisans programlarında 4, doktora programlarında 8 yarıyıldır. Bu süreleri aştıktan sonra öğrenci her dönem için güncel program ücretinin %5’ini ödeyerek azami öğrenim süresi bitimine kadar öğrenimine devam edebilir.
4) Burslu/indirimli olarak bir programa kabul edildim. İngilizce Hazırlık Programı ücreti nasıl hesaplanacak?
İngilizce Hazırlık Programı ücreti modül başına 2018-2019 akademik yılı için 5.000 TL'dir. Bu ücret üzerinden herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Kazanmış olduğunuz burs/indirim, yüksek lisans/doktora program ücreti için geçerlidir.
5) Ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim ücreti 2 yıla bölünür. Yıllık ücretin tamamı ilk kayıt sırasında ödenebileceği gibi; yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da bahar yarıyılı başında ders kayıtlarından önce ödenebilecektir.
Tezsiz yüksek lisans programlarında ise öğrenim ücretinin tamamı 1 yılda ödenir. Öğrenim ücretinin tamamı ilk kayıt sırasında ödenebileceği gibi; yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da bahar yarıyılı başında ders kayıtlarından önce ödenebilecektir.
Üniversitenin anlaşma yaptığı bankaların kredi kartlarına (Bonus, World veya Paraf) yıllık ödemelerde 8, dönemlik ödemelerde 4 taksite kadar ödeme imkânı sağlanır. Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak nakit ödenmesi ya da herhangi bir kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda %5 peşin ödeme indirimi yapılır. Öğrenim ücretinin dönemlik olarak nakit ödenmesi ya da kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda %2 peşin ödeme indirimi yapılır.

DERSLER
1) Derslerin yapıldığı gün, saat ve kampüs bilgisini verir misiniz?
Ders saatleri her dönem Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından merkezi olarak planlanarak ilan edilir. Hukuk yüksek lisans programlarının derslerinin büyük çoğunluğu hafta içi akşam saatlerinde yapılırken diğer programların dersleri hafta içi gündüz saatlerinde yapılmaktadır. Derslerin büyük kısmı ŞEHİR Dragos Kampüsünde yapılmakla birlikte bazı dersler ŞEHİR Altunizade'de de yapılmaktadır.
2) Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?
Bir dönemde alabileceğiniz ders sayısı yönetmelikle kısıtlanmamıştır. Akademik danışmanınızın önerisi ve onayı doğrultusunda almak istediğiniz ders sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz.
3) Bilimsel hazırlık dersleri alabilir miyim?
Lisans derecenizin başka bir alanda olması durumunda bir akademik yılı geçmemek üzere bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilirsiniz. Kabul mektubunuzda bilimsel hazırlık okuma şartı bildirilir. Bilimsel hazırlık programının bir akademik yılın sonunda tamamlanmaması durumunda üniversite ile ilişiğiniz kesilir.
4) İstanbul Şehir Üniversitesi'nde derslere devam etme zorunluluğu var mı?
Derslerin ve yarıyıl çalışmaların %20’sine geçerli bir mazereti olmadan devam edemeyen bir öğrenci “IA” notu ile başarısız sayılır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
1) Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci nasıl işler?
Uluslararası öğrenciler apply.sehir.edu.tr adresinden başvurularını yapabilirler.

​​​​Fen Bilimleri Enstitüsü
BAŞVURU VE KABUL
1) Başvuru ücreti alıyor musunuz?
Hayır.
2) Başvuru için bir not ortalaması şartı bulunuyor mu?
Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız
3) Mezun olduğum üniversitenin not sisteminde aldığım not 4'lük sistemde 2,5’un ve 2,0’nin altında; ancak 100'lük sistemde 65’in ve 53,33’ün üzerinde. Başvuru yapabilir miyim?
Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
4) Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?
Evet.
5) Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?
Transkriptte yer alan son dönem genel not ortalaması esas alınacaktır.
6) Birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?
Evet.
7) Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?
Değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için başvuru evraklarının tam olmasını öneriyoruz. Başvuru koşulları ve evrakları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
8) Tezsiz programdan doktora programına başvuru yapabilir miyim?
Türkiye’deki üniversitelerde doktora programlarına lisans derecesiyle veya tezli yüksek lisans derecesiyle başvuru yapmak mümkündür.
9) Bütünleşik doktora programınız var mı? Lisans derecemle doktoraya başvurabilir miyim?
Doktora programımız henüz bulunmamakta ancak önümüzdeki dönemlerde açılması planlanmaktadır.
10) Enstitünüzde şartlı kabul imkânı var mıdır? ALES belgem yok. Şartlı kabul alabilir miyim?
Evet, kayıt dönemine kadar ALES sonucu almak kaydıyla şartlı kabul verebiliyoruz.
11) Referans mektupları kim tarafından yazılmalıdır?
Akademik ya da işyeri referansı olabilir.
12) Referans mektupları nasıl gönderilmelidir?
basvuru.sehir.edu.tr'de referans olarak gösterdiğiniz ve iletişim bilgilerini girdiğiniz kişilere otomatik bir e-posta gönderilecektir. Referans olan kişi, kendisine iletilen linkte istenen bilgileri doldurarak gönderdiğinde,​ referans mektubu sisteme düşmüş olacaktır.
13) Niyet mektubu nasıl yazılmalıdır?
Niyet mektubunda adayın başvurduğu programla neden ilgilendiğini, programdan beklentilerini ve alanı ile ilgli tecrübelerini aktarması beklenmektedir.
14) Başka bir üniversitenin lisansüstü programından yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerince değerlendirilir. Detaylı bilgi almak için bize yazın

DİL YETERLİĞİ
1) İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eğitim hangi dilde yapılır?
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçe’dir. Endüstri ve Sistemler Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği ve Veri Mühendisliği yüksek lisans programlarının eğitim dili İngilizce’dir.
2) Yüksek lisans ve doktora için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?
Dil yeterliği hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
3) Lisans eğitimini İngilizce aldım, dil yeterlik belgesi vermek zorunda mıyım?
Evet.
4) İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucum yok. Yine de başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Üniversitemiz dil sınavı olan STEP (ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavı) sınavına girebilirsiniz.
5) YDS, TOEFL vb. sınavlara girmedim. ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavına da girmedim. İngilizce dil yeterliliğini daha sonra sağlamak üzere şartlı kabul veriyor musunuz?
Kayıt olabilmek için İngilizce yeterlik belgesi ibraz edilmelidir.
6) Doktora başvurusu yapmak istiyorum. ŞEHİR İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına girebilir miyim?
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde henüz doktora programı bulunmamaktadır.
7) İngilizce yeterliğim yok, İngilizce hazırlık programına kayıt olabilir miyim?
Öncelikle ŞEHİR İngilizce Düzey Belirleme Sınavına (DBS) ve ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavına (STEP) girilmesi gerekmektedir. Bu sınavlardan başarılı olamayan ancak Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına kabul almış adaylar, kontenjan oranında İngilizce Hazırlık Programına kabul edilebilir.
8) Doktora programlarında İngilizce Hazırlık Programı uyguluyor musunuz?
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde henüz doktora programı bulunmamaktadır.

BURS VE İNDİRİMLER
1) Burs/indirim alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?
Hayır.
2) Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?
Başarı odaklı bir değerlendirme yapılmaktadır.
3) Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?
Tezli programlar için 4 dönem, tezsiz programlar için 3 dönemdir. Ancak her dönem sonunda öğrencinin akademik ve asistanlık başarısına göre tekrar değerlendirilebilir.
4) Burslu/indirimli olarak bir programa kabul edildim. İngilizce Hazırlık Programı ücreti nasıl hesaplanacak?
İngilizce Hazırlık Program fiyatları ayrıca ödenmelidir, program ücretinden farklıdır.
5) Ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Nakit ya da kredi kartı ile yapılabilir.

DERSLER
1) Derslerin yapıldığı gün ve saatlerin bilgisini verir misiniz?
İlan edilen ders programlarından bu bilgi edinilebilir.
2) Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?
Bir sınır bulunmamakla birlikte, danışmanın yönlendirmesi ve onayı ile ders seçimleri yapılmaktadır.
3) Bilimsel hazırlık dersleri alabilir miyim?
Kabul komisyonunun uygun bulması durumunda alınabilir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
1) Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci nasıl işler?
Uluslararası öğrenciler apply.sehir.edu.tr adresinden başvurularını yapabilirler.

​​​İşletme Enstitüsü
BAŞVURU VE KABUL
1) Başvuru ücreti alıyor musunuz?
Hayır.
2) Başvuru için bir not ortalaması şartı bulunuyor mu?
Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız
3) Mezun olduğum üniversitenin not sisteminde aldığım not 4'lük sistemde 2,5’un ve 2,0’nin altında; ancak 100'lük sistemde 65’in ve 53,33’ün üzerinde. Başvuru yapabilir miyim?
Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
4) Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Ancak Akademik Takvimde belirtilen son kayıt tarihine kadar lisans mezuniyetinizi tamamlayıp kayıt yaptırmanız gerekir.
5) Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?
Mevcut not ortalamanız dikkate alınarak şartlı kabul verilecektir. 
6) Birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Ancak eş zamanlı en çok bir tezli ve bir tezsiz programda kayıtlı olabilirsiniz. 
7) Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?
Lisans diploması veya son sınıf olduğunu gösteren öğrenci belgesi, transkript ve nüfus cüzdanı ile başvurabilirsiniz. Kabul aldıktan sonra kayıt için gerekli evrakların tamamını teslim etmelisiniz. Başvuru koşulları ve evrakları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
8) Tezsiz programdan doktora programına başvuru yapabilir miyim?
Hayır, yapılamamaktadır.
9) Bütünleşik doktora programınız var mı? Lisans derecemle doktoraya başvurabilir miyim?
İşletme Enstitüsü bünyesinde doktora programı bulunmamaktadır. 
10) Enstitünüzde şartlı kabul imkânı var mıdır? ALES belgem yok. Şartlı kabul alabilir miyim?
Bu durumda özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirsiniz.
11) Referans mektupları kim tarafından yazılmalıdır?
İşletme Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans programlarına başvuru için referans mektubu talep edilmiyor. 
12) Referans mektupları nasıl gönderilmelidir?
basvuru.sehir.edu.tr adresi başvuru ekranından hesap oluşturduktan sonra referans mektuplarını sisteme referans olacak kişinin e-mail adres bilgisi girilerek referans istenilir. İlgili kişiye bir link gidecektir, bu linkte yer alan bilgiler doldurularak gönderildiğinde​ sisteme referans mektubu düşmüş olacaktır. (Referans mektubu isteyen programlar için)
13) Niyet mektubu nasıl yazılmalıdır?
İşletme Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans programlarına başvuru için referans mektubu talep edilmiyor.
14) Başka bir üniversitenin lisansüstü programından yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerince değerlendirilir. Detaylı bilgi almak için bize yazın​

DİL YETERLİĞİ
1) İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eğitim hangi dilde yapılır?
İş Analitiği ile İşletme Executive MBA programlarının eğitim dili Türkçe’dir. Diğer MBA programlarının eğitim dili İngilizce’dir.
2) Yüksek lisans ve doktora için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?
Dil yeterliği hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
3) Lisans eğitimini İngilizce aldım, dil yeterlik belgesi vermek zorunda mıyım?
Mezun olunan lisans programının eğitim dili %100 İngilizce ise İşletme Enstitüsü yüksek lisans programları için herhangi bir sınav gerekmemektedir.​
4) İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucum yok. Yine de başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Üniversitemiz dil sınavı olan STEP (ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavı) sınavına girebilirsiniz. Ayrıca mezun olduğunuz lisans programının eğitim dili %100 İngilizce ise İşletme Enstitüsü yüksek lisans programları için herhangi bir sınav gerekmemektedir.
5) YDS, TOEFL vb. sınavlara girmedim. ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavına da girmedim. İngilizce dil yeterliliğini daha sonra sağlamak üzere şartlı kabul veriyor musunuz?
Hayır. 
6) Doktora başvurusu yapmak istiyorum. ŞEHİR İngilizce Dil Yeterlik Sınavına girebilir miyim?
İşletme Enstitüsü bünyesinde doktora programı bulunmamaktadır.
7) İngilizce yeterliğim yok, İngilizce hazırlık programına kayıt olabilir miyim?
Evet, kayıt olabilirsiniz. İngilizce hazırlık programı gündüz programıdır ve lisans programları için açılan hazırlık sınıflarında alınmaktadır.
8) Doktora programlarında İngilizce Hazırlık Programı uyguluyor musunuz?
İşletme Enstitüsü bünyesinde doktora programı bulunmamaktadır.

BURS VE İNDİRİMLER
1) Burs/indirim alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?
Hayır. 
2) Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?
Adayın niteliklerine ve kurumsal anlaşmalara göre burs ve indirimler ​belirlenmektedir. 
3) Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?
Tezsiz programlar için 2 dönem, tezli programlar için 4 dönemdir.
4) Burslu/indirimli olarak bir programa kabul edildim. İngilizce Hazırlık Programı ücreti nasıl hesaplanacak?
İngilizce Hazırlık Programı ücreti, yüksek lisans program ücretinden ayrıdır. Kabul esnasında size bildirilecektir.
5) Ödemeler nasıl yapılmaktadır?
Nakit ya da kredi kartı ile yapılabilir.

DERSLER
1) Derslerin yapıldığı gün ve saatlerin bilgisini verir misiniz?
Hafta içi: 19:00 - 22:00
Hafta sonu (Cumartesi): 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
2) Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?
5 (beş) ders alabilirsiniz. 
3) Bilimsel hazırlık dersleri alabilir miyim?
Mevcut yüksek lisans programlarımızda bilimsel hazırlık gerekmemektedir. 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
1) Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci nasıl işler?
Uluslararası öğrenciler apply.sehir.edu.tr adresinden başvurularını yapabilirler.

 ​