İslami Finans ve Ekonomi

​​​​​​Neden İslami Finans ve Ekonomi? ​​ 

 • İslami finans ve katılım bankacılığı Türkiye'deki pazar payını her geçen gün artırmakta, yeni banka ve kurumlar açılmaktadır. Dolayısıyla özellikle katılım bankalarında yetişmiş insan kaynağına olan talep hızla artmaktadır.

Bu Alana Yönelik Kazanımlar

 • İslami finans dünyasının taleplerine uygun esnek, yaratıcı ve konusunda uzman geleceğin lider finans yöneticilerini yetiştirmek
 • İslami bankacılık ve finans, İslam ekonomisi, İslami finansta risk yönetimi gibi konularda uzmanlaşma imkanı sağlamak
 • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, operasyon yönetimi gibi iş dünyasının temel fonksiyonlarında yönetsel beceri kazandırmak
 • Uluslararası üne sahip öğretim üyeleri ve iş dünyasından üst düzey profesyonellerden oluşan seçkin kadro ile teori ve pratiği harmanlayarak özellikle vaka analizi çalışmalarıyla katılımcıları iş dünyasında karşılaştıkları/karşılaşacakları sorunlara karşı daha donanımlı hale getirmek

Kimler İçin?

 • Tercihen üniversitelerin İşletme, Mühendislik ve benzeri fakültelerinden mezun, İslami finans ve ekonomi alanında kariyer yapmayı hedefleyen ya da bulundukları şirketlerde ilgili departmanlarda çalışan profesyoneller.
 • Dersler, hafta içi ve/veya hafta sonu Cumartesi 09:00–18:00 saatleri arasında Dragos Kampüsünde yapılacaktır.
 • Öğretim dili Türkçe'dir. Öğrencilerin okuma ve anlama seviyesinde İngilizce bilmeleri beklenmektedir.​

İslami Finans ve Ekonomi Alanında Önerilen MBA Dersleri ve İçerikleri ​

İslami Finansta Risk Yönetimi
Bu ders öğrencilerin İslami finans  yapısının ve işlemlerinin temel özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. Özellikle, öğrencilere İslami bankacılık ile ilişkili olarak, risk yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır. İlave olarak, İslami risk yönetimi ile ilgili uluslararası perspektifteki  düzenlemeler ve denetim konularıyla ilgili geniş bir anlayışla donatmak, İslami mikrofinans, bankacılık ve sigortacılğı içeren İslami finans için temel risk yönetimini kapsamaktadır.  

İslami Bankacılık ve Finans
Bu dersin amacı, İslami Bankacılık ve Finans ile ilgili temel konular ve temel problemler hakkında öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere İslami finansal sistem, İslami finansmanın temel ilkeleri ve temel modelleri hakkında genel bir bakış açısı sunacak ve bu finansal sistemi anlamak için kapsamlı bir çerçeve sağlayacaktır.

İslami Hukuk ve Finansal İşlemler
Bu dersin amacı öğrencilere, İslam Hukukuna göre İslami bankacılık ve finansal işlemlerin  uygulanması ve prosedürünün kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıntılı olarak ele alınacak konular arasında İslami Bankacılık ve Finansın Şerri temelleri; İslami Bankacılık ve Finansın temel unsurları; İslami Bankacılık ve Finansın dayandığı, kanuni ve Şerri hükümler altında finansal altyapısı; mevduat, finansman ve yatırm gibi İslami finansal ürünler; arabulucular için İslami Bankacılık ve Finans ürünlerinin yasal evrakları; gizlilik, uluslararası tahkim ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi hakkında olacaktır.  

Bankacılık ve Finansta Kantitatif Yöntemler
Bu ders finans alanında gerekli istatistik yöntemlerine bir giriş sağlamaktadır.  Öğrenciler günümüz finans literatürünü anlayacak ve finans sektörünün rekabetçi ortamı için gerekli istatistiki yöntem ve programlama becerilerine sahip olacaklardır. Dersin ardından öğrenciler basit ekonometrik analizleri yapabilecek ve bunları projelerinde ya da tezlerinde kullanabilecek donanıma kavuşacaktır.

İslam Ekonomisi
Bu ders, İslam ekonomisinin temel kavramlarının ve fikirlerinin çağdaş ekonomik teori ve uygulamayla nasıl ilişkili olduğunu incelemektir. Bu dersin amacı, İslam ekonomisinin prensipleri ve İslami ekonomik sistem hakkında temel bilgiler vermek; bireylerin ekonomik davranışlarını yorumlamak için yaygın olarak bilinen geleneksel ekonomik yaklaşımlarından farklı bir alternatif sunmak;  öğrencilerin  kapitalist ve sosyalist ekonomik sistemlerin dışında düşünmeye yardımcı olacak gerekli becerileri geliştirmektir. 

Önerilen İslami Finans ve Ekonomi Alanı Dışındaki MBA Dersleri 

 • Finansal Yönetim
 • Pazarlama Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Operasyonel Yönetim ​
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Finansal Raporlama ve İşletme Muhasebesi