Altın ve Kıymetli Metaller

​​​​Altın ve Kıymetli Metaller Nedir? ​

Yüksek ekonomik değere sahip nadir rastlanan metalik kimyasal elementlere (altın, gümüş, platin, paladyum vb.) kıymetli metal adı verilir. Kıymetli metaller, fiziki formda talep görmesinin yansıra kaydi ve menkul kıymetleştirilmiş formuyla da yüksek seviyede talep gören bir yatırım aracı grubudur. 

Neden Altın ve Kıymetli Metaller? ​​

 • İş dünyasında yetkin altın ve kıymetli metaller piyasası bilgi ve beceresine sahip kişilere talep hızla artmakta; birçok farklı sektörde bu alanda nitelikli uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Altın ve kıymetli metaller, finans kesiminde son yılların en fazla talep gören yatırım aracı ve kamu kesimleri tarafından ekonomi politikalarında da ciddi anlamda dikkate alınmaktadır.
 • MBA–Altın ve Kıymetli Metaller Yüksek Lisans Programı ile hem reel sektörün hem de finans kesiminin ihtiyacı olan sektörel tecrübe aktarımı hedeflenmektedir.  

​Bu Alana Yönelik Kazanımlar ​ 

 • Altın ve kıymetli metaller sektörü taleplerine uygun esnek, yaratıcı ve konusunda uzman geleceğin lider yöneticilerini yetiştirmek
 • Liderliğin yanı sıra iletişim, yaratıcılık, inovasyon gibi yönetsel becerileri kazandırmak
 • Altın ve kıymetli metaller konusunda piyasa eksenli bilgi paylaşımı sağlamak
 • Finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları, operasyon yönetimi gibi iş dünyasının temel fonksiyonlarında yönetsel beceri kazandırmak
 • Uluslararası üne sahip öğretim üyeleri ve iş dünyasından üst düzey profesyonellerden oluşan seçkin kadro ile teori ve pratiği harmanlayarak özellikle vaka analizi çalışmalarıyla katılımcıları iş dünyasında karşılaştıkları/karşılaşacakları sorunlara karşı daha donanımlı hale getirmek

Kimler İçin? ​

 • Tercihen üniversitelerin İşletme, Mühendislik ve benzeri fakültelerinden mezun, Altın ve Kıymetli Metaller alanında kariyer yapmayı hedefleyen ya da bulundukları şirketlerde ilgili alanda çalışan profesyoneller.
 • Dersler, hafta içi akşam ve/veya haftasonu (Cumartesi) Dragos Kampüsü'nde yapılacaktır.
 • Öğretim dili Türkçe'dir. Öğrencilerin okuma ve anlama seviyesinde İngilizce bilmeleri beklenmektedir.

 

​Altın ve Kıymetli Metaller Alanında Önerilen MBA Dersleri ve İçerikleri 

Altın ve Kıymetli Metaller Risk Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Dersin kapsamı; kurumsal risk yönetimi, altın ve kıymetli metaller tedarik zinciri, yasal uyum ve uluslararası uygulamalar ve mevzuat dışı uygulamalara ulusal ve uluslararası yaptırımlardır.

Bankacılıkta Altın ve Kıymetli Metallere Dayalı Ürünler

Ders, bankacılıkta ürün geliştirme ve altın ve kıymetli metallere yatırım başlıklarını içermektedir.

Altın ve Kıymetli Metaller İşletmelerinde Denetim Uygulamaları

Bu derste, iç denetim, iç kontrol, kurumsal performans yönetimi, süreç yönetimi ve fraud uygulamaları ele alınmaktadır.

Altın ve Kıymetli Metallere Dayalı Türev Ürünleri

Altın ve kıymetli metallere dayalı türev ürünler (forward, futures, option, swaps, commodity vb.) ile korunma (hedging) işlemleri, teminat yönetimi ve diğer uygumalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Altın ve Kıymetli Metaller Ticaretinde Vergi Yönetimi ve Dış Ticaret Uygulamaları

Altın ve kıymetli metallerde vergi ve dış ticaret uygulamaları ele alınmaktadır. 

Önerilen Altın ve Kıymetli Metaller Alanı Dışındaki MBA Dersleri ​

 • Finansal Yönetim
 • Pazarlama Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Operasyonel Yönetim
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Finansal Raporlama ve İşletme Muhasebesi