2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal ve Yandal Programları Başvuruları
13.12.2019
Başvuru Tarihleri: 30 Aralık 2019 - 17 Ocak 2020
Sonuçların İlanı: 28 Ocak 2020
Ders Kayıt Tarihleri: 30 Ocak - 5 Şubat 2020 (1.Kayıtlar) ve 10 - 13 Şubat 2020 (Ekle-Bırak)
​​​BAŞVURU KOŞULLARI

Öğrenim Süresi
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında; önlisans diploma programında en erken ikinci, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurulabilir.Yandal programına ise kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
ÇAP’a anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında en erken ikinci, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurulabilir.

Akademik Başarı
Çift anadal programına başvurabilmek için: lisans öğrencilerinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olması; önlisans programlarında GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde bulunması, ayrıca o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması lisans programları için en az 4 üzerinden 2.72 olan, önlisans programlarında GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler; üniversiteye yerleştikleri yıldaki çift anadal yapılacak programın taban puanına sahip olmak şartıyla başvurabilirler.

Yandal programına başvurabilmek için: lisans öğrencilerinin anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması o yarıyıla kadar kendi lisans programında almış olduğu tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Çift anadal başvuruları için lisans öğrencilerinin 3., 4. ve 5. yarıyılın başında olması, önlisans için; 2. ve 3. Yarıyılın başında olması gerekmektedir. Lisans öğrencilerinin yandal başvuruları için 3., 4., 5. ve 6. yarıyılın başında olması gerekmektedir. Öğrencilerin dönem hesaplaması anadal bölüm/programı toplam başarılmış kredisine göre yapılmaktadır. (Bkz. İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 15-3) 

Türkçe programlarda öğrenim görüp, İngilizce bir programda çift anadal/yandal başvurusunda bulunacak öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış veya Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak STEP sınavında yeterli puan almaları gerekmektedir.

Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP) Tarihleri:
Düzey Belirleme Sınavı: 22 Ocak 2020 Çarşamba / Saat: 11.00 / Yer: Dragos Kampüsü, AB2-2206
STEP Sınavı-Yazılı: 23 Ocak 2020 Perşembe / Saat: 10.00 / Yer: Dragos Kampüsü, AB2-2206
ÖNEMLİ: STEP'e sadece DBS'den belli bir puanın üzerinde alan öğrenciler girebilecektir. STEP'e girmeye hak kazanan öğrencilerin sınav ücreti olarak Mali İşler Direktörlüğüne 23 Ocak 2020 Perşembe günü düzenlenecek STEP sınavı öncesi 500 TL yatırmaları gerekmektedir.
İslami İlimler Programına başvuruda bulunan öğrenciler; Arapça Düzey Belirleme Sınavından 80, YDS'den 70 puan şartını sağlamak durumundadır.
Arapça Yeterlilik Sınavı: 22 Ocak 2020 Çarşamba / Saat: 14.00 / Yer: Dragos Kampüsü, AB7-7029
​İslami İlimler Fakültesi’nde çift anadal yapmak isteyen öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla çift anadal yapmak istediği diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, çift anadal yapmak istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanının altında kalmaması şartı aranır.

DEĞERLENDİRME
Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.

SONUÇLARIN İLANI ve KAYITLAR
​Çift Anadal / Yandal programlarına başvurusu kabul edilen tüm öğrencilerin isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sitesinde duyurulur, kayıtları yapılır ve bu öğrenciler yeni dönemde çift anadal / yandal programı derslerine de kayıt olurlar.

ÜCRETLER
Çift anadal / Yandal programına kayıt olan öğrencilerin burs durumları İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi hükümlerince gerçekleştirilir.

MEVZUAT
Üniversitemizde çift anadal programı İstanbul Şehir Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, yandal programı ise İ​stanbul Şehir Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi​​ hükümlerine göre yürütülmektedir.

BAŞVURU
Başvurular, MyŞehir'de yer alan E-FORMLAR alanından yapılacaktır. MyŞehir’e girişte sorun yaşamanız durumunda Bilgi Teknolojileri birimiyle iletişime geçebilirsiniz. (helpdesk@sehir.edu.tr​)

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
​Adres: Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, 34865 Dragos, Kartal/İstanbul 
Telefon: 44 44 0 34 (Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
Faks: 0216 474 53 53

KONTENJANLAR