Ekonomi Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. İktisadi karar alıcıların tek başına ve başka karar alıcılarla etkileşim halindeyken nasıl karar verdikleri konusundaki teorik literatürü ve bu literatüre getirilen eleştirileri derinlemesine bilme;
PÇ 2. İktisadi analizin ana fikir ve metodlarına, bunları iktisadın belli alanlarındaki özel problemlere uygulayabilecek seviyede hakim olma;
PÇ 3. Teorik tahminlerinin geçerliğini verilerle test edebilecek istatistik ve istatistiki yazılım kullanma bilgisine sahip olma;
PÇ 4. İktisadi bir soruyu araştırdığı zaman, varsayımlarını, analiz metodunu ve sonuçlarını, açık ve anlaşılabilir bir dille ve ikna edici bir şekilde yazabilme, anlatabilme;
PÇ 5. İktisat metot ve tekniklerinin diğer sosyal bilimler ve disiplinlerdeki uygulamalarından haberdar olma.

İstihdam Durumu:

Bu programı tamamlayan öğrenciler; bankacılık, imalat, bilgi işlem gibi pek çok farklı sektörde, düşünce kuruluşlarında, özel şirketlerde, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarında, araştırma, danışmanlık, denetim ve finansman gibi farklı alanlarda çalışabilirler. ​​​​​​