Girişimcilik Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. İşletmeciliğin temel ilke ve işlevleri hakkında bilgi sahibidir.
PÇ 2. Yönetim ilkeleri ve işlevlerinin farklı ölçek ve türdeki işletmelerde nasıl yerine getirildiği hakkında bilgi sahibidir.
PÇ 3. Siyasal, ekonomik, hukuksal, sosyal, kültürel ve teknolojik düzenlemelerin ve gelişmelerin işletmeler üzerine etkilerini tespit eder ve açıklar.
PÇ 4. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri farklı sektörlerin özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÇ 5. Kendi işini kurabilecek düzeyde girişimcilik, yöneticilik ve hukuk bilgisine sahiptir.
PÇ 6. Üretim/hizmet, tedarik, dağıtım, satış ve lojistik kararlarını etkileyen faktörleri tespit eder ve açıklar.
PÇ 7. Çağdaş finansman yöntemleri ve para piyasaları hakkında bilgi sahibidir.
PÇ 8. Girişimciliğin salt kâr amacı güden alanları değil, sosyal alanları da kapsadığının farkındadır.
PÇ 9. Bilgi toplumunun sağladığı imkânları da kullanarak yenilikçi ürün ve hizmet fikirleri geliştirme konusunda bilgi sahibidir.
PÇ 10. Paydaş ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilir, alana ilişkin bilgiyi aktarabilir ve ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ 11. İş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ 12. İşletmecilik alanında veri toplar, işler, analiz eder ve yorumlar.
PÇ 13. Bir girişimcilik fikrini yeni bir girişime dönüştürmek için takip edilmesi gereken aşamalar hakkında bilgi sahibidir.
PÇ 14. İlgi ve yönelimine göre girişimcilik, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirir.

İstihdam Durumu:

Girişimcilik için gerekli temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olarak iş hayatına atılan mezunlarımız, gerek kendi girişimcilik projelerinde, gerekse sektörün önde gelen kuruluşlarında görev yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlayabilirler. Girişimcilik mezunları üniversitemizdeki farklı bölümlerden dersler alarak nitelikli İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunlarının istihdam edildikleri tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel sektör kuruluş ve işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, üretim ve hizmet firmaları ve bankalarda çalışabilecekleri gibi, lisansüstü programlara devam ederek akademik çalışmalara da yönelebilirler.​​​​​​