Küresel Helal Ürün Piyasasının Analizi
1.02.2017
ŞEHİR Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Sandıkcı Türkdoğan'ın "Piyasa Oluşumunda İmgelemin Kurumsal Rolü: Küresel Helal Ürün Piyasasının Analizi" projesine British Academy desteği

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Sandıkcı Türkdoğan’ın "Piyasa Oluşumunda İmgelemin Kurumsal Rolü: Küresel Helal Ürün Piyasasının Analizi" başlıklı projesi, British Academy Newton Fund Mobility Grants Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Söz konusu proje, küresel helal ürün piyasasının oluşum ve gelişim dinamikleri ile Türkiye ve İngiltere’deki ekonomik oyunculara (firmalar, sektörel örgütler ve kamu kurumları gibi) olan etkilerini anlamayı hedeflemektedir. Proje kapsamındaki çalışmalar, helal ticaret hakkındaki bilgileri ve tahayyülleri oluşturan farklı söylemleri ve bu söylemlerin kaynaklarını araştıracak, bu söylemlerin küresel helal ürün piyasasının oluşumundaki etkilerini inceleyecektir. Veriler, etnografi ve netnografi teknikleri ile pek çok farklı kaynaktan (medya, sektörel raporlar, ticaret odaları, sertifikasyon ajansları, pazar araştırma şirketleri v.b.) toplanacaktır. Proje sonuçlarının piyasa oluşumu literatürüne teorik katkılarda bulunması ayrıca firmalar ve politika oluşturucular için somut bilgiler üretmesi beklenmektedir.