İşletme Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Temel İşletme ilkeleri ve fonksiyonları -yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, operasyon ve üretim yönetimi- konularında ileri düzeyde bilgi sahip olma 
PÇ 2. İşletmelerin karşılaşabileceği işlevsel ve yönetimsel sorunları çözebilmek için uygun kaynakları ve yöntemleri kullanarak gerekli bilgileri toplama ve elde edilen bilgileri analiz edebilme ve yorumlayabilme becerilerine sahip olma
PÇ 3. Yerel ve uluslararası siyasal, ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin işletmeler üzerindeki etkilerini ve oluşturdukları tehdit ve fırsatları tespit edebilme ve açıklayabilme
PÇ 4. Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci yaklaşımların işletmelerin katma değeri yüksek ve sürdürülebilir ürün ve hizmet çözümleri üretmelerinde oynadığı önemli rolü kavrama
PÇ 5. Sosyal bilim dallarında temel bilgilere sahip olma ve bu bilgileri işletmelerin karşılaşabileceği sorunları anlayabilmek ve çözebilmek için disiplinlerarası yaklaşımla harmanlayarak kullanabilme
PÇ 6. İşletme alanı ile ilgili konuları eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme becerisi kazanma
PÇ 7. İşletmeleri ve işletme faaliyetlerini etkileyen ahlaki ve çevresel unsurları kavrayabilme ve iş dünyasında var olan demografik ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme
PÇ 8. Paydaş ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilme ve bilgi ve düşüncelerini uygun teknolojik araçları kullanarak sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerine sahip olma
PÇ 9. İşletme alanındaki güncel ulusal ve uluslararası literatürü ve yayınları takip edebilme ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tartışma yapma yetkinliği kazanma
PÇ 10. Bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alma ve görevlerini yerine getirme becerilerine sahip olma

İstihdam Durumu:

İşletme lisans programını tamamlayan öğrenciler; bankacılık, imalat, turizm, ulaşım, bilgi işlem, eğitim ve sağlık gibi pek çok farklı sektörde, özel şirketlerde ya da kamu kuruluşlarında, denetim ve finansman, pazarlama, satış, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler.