ŞEHİR Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Behar'dan Bir Musıki Kitabı Daha
22.01.2020
ŞEHİR İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Behar'ın "Orada Bir Musıki Var Uzakta..." isimli kitabı çıktı.
​​​İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Behar’ın "Orada Bir Musıki Var Uzakta..." isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

Prof. Dr. Cem Behar’ın, "Aşk Olmayınca Meşk Olmaz", "Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıki Makamları", "Şeyhülislam’ın Müziği - 18. Yüzyılda Osmanlı", "Saklı Mecmua" isimli Osmanlı musıkisini konu edinen kitapları bulunuyor.

Yapı Kredi Yayınlarından "Orada Bir Musıki Var Uzakta..." isimli kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi:

Cem Behar “Orada Bir Musıki Var Uzakta...”da Osmanlı/Türk musıkisinin on altıncı yüzyılda yaşadığı değişimin arkeolojisini yaparak, yeni siyasî, sosyal ve ekonomik koşulların imparatorluk başkenti İstanbul’da nasıl bir “tarz-ı Osmânî” musıkinin oluşmasına zemin hazırladığının izini sürüyor.
Kahvehanelerin açılmasıyla musıkinin Saray’dan halka inmesi, avâm/havass karşıtlığı, icraya yönelik Acem etkisi gibi olguları, güfte mecmuaları ve o döneme ilişkin (on altıncı yüzyılın ikinci yarısı) elimizdeki tek görsel kaynak olan bir minyatürün tasvirinden yola çıkarak inceleyen Cem Behar, musıki tarihimizde silinmez bir iz bırakıyor.
“Bugün bildiğimiz şekliyle geleneksel Osmanlı/Türk musıkisi esas itibarıyla ve kabaca bir tarihlendirmeyle ancak on altıncı yüzyılın ikinci yarısından itibaren oluşmaya başlar. Dolayısıyla da on altıncı yüzyılın ikinci yarısı ve on yedinci yüzyılın başları musıki geleneğimizde önemli bir eşik, bir kırılma noktası teşkil eder. Bugün bildiğimiz ve geriye doğru baktıkça tanıyıp teşhis edebildiğimiz Osmanlı/Türk musıki geleneğini hem yerleşik müzikal formlarıyla hem de teknik açıdan makam ve usûl anlayışıyla, kullanılan çalgılarla ve en önemlisi elimizdeki repertuardaki eserlerle ve bunların bestecileriyle anlamlı bir biçimde on altıncı yüzyılın ikinci yarısından öncesine götürmenin pek imkânı yoktur.”