Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Bir işletmenin sürdürülebilir yönetimi için işlemesi gereken temel fonksiyonlar olan operasyon, finans, pazarlama, muhasebe ve organizasyon planlama alanlarının sorumlulukları ve herbirinde verilen kısa, orta ve uzun dönemli karar mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olma
PÇ 2. Bir işletmenin temel fonksiyonları olan operasyon, finans, pazarlama, muhasebe ve organizasyon planlama alanlarının işletme yönetim sürecinde birbirleriyle olan ilişkileri konusunda bilgi sahibi olma
PÇ 3. Bir işletmenin uzun vadeli stratejisini belirlemek için alt fonksiyon gereksinimlerini tanımlayabilme ve ayrıca belirlenen bir stratejinin hedefe ulaşması için alt fonksiyon stratejilerini belirleyip, gerekli aksiyonları alabilme
PÇ 4. Bir işletmenin uluslararası yürütülen tedarik sağlama, talep karşılama ve finansal faaliyetleri olduğu durumda, işletmenin temel fonksiyonlarının yönetimini etkileyecek uluslararası faktörlerin dinamiklerini ve risklerini, farklı prosedürleri, kültürel farklılıkları tanıyıp, avantaj ve dezavantajları tespit edebilme
PÇ 5. Bir işletmenin uluslararası faaliyetlerinin doğru yürütülebilmesi için gerekli resmi ve gayri resmi prosedürü ve belgeyi inceleyebilme ve hazırlayabilme 
PÇ 6. Bir işletmenin fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için tüm süreçleri eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme, varsa sorunları tanımlayabilme becerisi 
PÇ 7. Bir işletmenin fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için süreçlerin analizinde sayısal ve sözel değerlendirme araçları kullanabilme becerisi
PÇ 8. Bir işletmenin süreçlerinin takibinde, analizinde ve sorun çözmede elektronik tablolama ve benzeri elektronik yazılım ve diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgisi ve becerisi
PÇ 9. Bir işletmenin kendi içinde ve diğer kuruluşlarla ilişkilerinde aldığı kararların veya toplum içinde bireysel verilen kararlarda etik kurallarına uyumluluğu değerlendirebilme ve etik karar alma yeteneği ile birlikle başkalarının görüş ve değerlendirmelerine cinsiyet başka bir özellikteki farklılıklar gözetilmeden saygılı davranma
PÇ 10. Bir işletmenin faaliyetlerinin sosyal bilimlerin diğer alanları olan ekonomi, hukuk ve sosyoloji ile etkileşimini tanıma ve bu alanlarda temel bilgilere sahip olup işletme yönetiminde harmanlayarak kullanabilme 
PÇ 11. İşletme yönetimi uygulamalarındaki ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilme, bunların varolan sisteme olabilecek katkılarını hesaplayıp, gerektiğinde sisteme adapte edebilme yetisi
PÇ 12. İngilizce olarak profesyonel seviyede yazılı ve sözlü kurumsal iletişim kurabilme ve bir işletme fonksiyonu görevini farklı yapılardan oluşabilen bir takım içinde etkin bir şekilde tamamlayabilme becerisi

İstihdam Durumu:

Bu programı tamamlayan öğrenciler; uluslararası çalışan özel sektör üretim ve hizmet işletmeleri, uluslararası sivil toplum örgütleri, uluslararası araştırma merkezleri, veya kamu  kurumlarında uzman, araştırmacı veya yönetici pozisyonlarında çalışma imkanına sahip olacaklardır.


​​​​​​