Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı


Program Profili

Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı ve en büyük beşinci ithalat sağlayıcısı durumunda. Ürün veya servis ticareti ile uluslararası arenada faaliyet gösteren işletmeler, ticarette uluslarası faktörlerin dinamiklerini iyi bilen, kültürel farklılıkları yönetip, avantaja dönüştürebilen, sözlü ve yazılı iletişimde akıcı bir yabancı dili olan profesyonellere ihtiyaç duymaktadır.  
Uluslararası ticaret ve işletmecilik eğitimi temel işletme disiplini üzerine uluslararası faktörler konusunda uzmanlaşma sağlar. Bir işletmenin ana yaşam organları olan finans, pazarlama, operasyon ve muhasebe fonksiyonlarını anlayıp her bir alanın uluslararası farklılık ve risklerini görebilmeyi hedefler. Uluslararası ticaret uzmanlığı olan bir profesyonel, döviz kuru dalgalanmasının çok uluslu bir firmanın dünyanın farklı noktalarındaki üretim kararlarını nasıl değiştireceğini, petrol fiyatlarındaki artışın ihracat/ithalat dengesini nasıl etkileyeceğini, çok uluslu bir firmanın yeni gireceği bir pazarda göz önünde bulundurması gereken faktörleri bilecek bilgi donanımına sahip olur.  Ayrıca bilgi teknolojisini işletmenin her alanında kullanabilme, uluslararası ticarette kullanılan her tür prosedür ve belgeyi inceleyebilme ve hazırlayabilme, yazılı ve sözlü kurumsal iletişim kurabilme gibi farklı yeteneklere de sahip olarak mezun olur. 

2016-2017 akademik yılı itibarıyla, eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde çok farklı uluslardan gelerek geniş bir yelpaze oluşturan özgeçmişler, eğitime hem farklı ilgi alanları hem de farklı bakış açıları kazandırıyor.  Bu farklılık yelpazesi tüm öğrencilerimize mezun olmadan uluslararası iletişim deneyimi ve de geniş bir uluslararası dostluk ağı kurmayı sağlıyor.
Hem akademik hem de farklı sektörlerden iş deneyimi bulunan öğretim üyeleri güncel teorileri pratik deneyimlerle örneklendirerek öğrencilerimizle paylaşıyor. Bölüm tarafından desteklenen staj programı ile de mezuniyetten önce uygulama deneyimi kazanılıyor. Ayrıca, öğrencilerimizin disiplinlerarası inceleme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak endüstri mühendisliğ, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanlarda çift anadal ve yandal programlarına katılmaları destekleniyor.

ŞEHİR Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü eğitim ve kültürel yapısı ile ülkemizin küresel ekonomide daha da iyi bir yer edinmesine ve dünya ticaretine katkıda bulunacak, geleceğin girişimci işletmecilerini ve yöneticilerini yetiştirmek icin tasarlandı. Hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bir eğitim altyapısına sahip ŞEHİR Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunları, uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel sektör kuruluş ve işletmeleri, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, üretim ve hizmet firmalarında uzman ve yönetici olarak çalışma imkanına sahip olacaklar.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü  programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

 1. İşletmeciliğin temel ilke ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.
 2. Yönetim ilkeleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.
 3. Yerel ve uluslararası siyasal, ekonomik, hukuksal, sosyal, kültürel ve teknolojik düzenlemelerin ve gelişmelerin işletmeler üzerine etkilerini tespit eder ve açıklar.
 4. Küreselleşmeyi etkileyen faktörleri ve küreselleşmenin dünya ekonomileri ve uluslararası işletmeler üzerindeki etkilerini tespit eder ve açıklar.
 5. Uluslararası girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
 6. Uluslararası üretim/hizmet, tedarik, dağıtım ve taşımacılık kararlarını etkileyen faktörleri tespit eder ve açıklar.
 7. Uluslararası finans yönetimi ve dış ticaret finansmanı hakkında bilgi sahibidir.
 8. Uluslararası pazarlama yönetimi hakkında bilgi sahibidir.
 9. Uluslararası işletmecilik fonksiyonlarını destekleyecek bilgi yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
 10. Paydaş ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilir, alana ilişkin bilgiyi aktarabilir ve ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
 11. Uluslararası iş ortamında demografik ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterir, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 12. Uluslararası işletmecilik alanında veri toplar, işler, analiz eder ve yorumlar.
 13. İlgi ve yönelimine göre uluslararası girişimcilik, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirir.

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; kamu ve özel sektörde çeşitli birimlerde çalışabilir. Buna ek olarak üniversitelerde ilgili alanlarda akademik kariyer olanağına sahiptirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Bazı derslerde ara sınavlar ve final sınavları, bazı derslerde ödevler, dönem sonu makaleleri, sınıf içi sunumlar vb. ölçme-değerlendirme metotları yoluyla olmaktadır.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
DERSİN KODUDERSİN ADIPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
MGT 100 Introduction to Business2232212111555
MGT 203 Financial Accounting2231311122251
MGT 205 Introduction to Statistics3313551153211
MGT 207 Business Data Processing and Programming3115112515511
MGT 202 Organizational Behavior2151111151535
MGT 204 Managerial Accounting2152212551111
MGT 206 Statistical Analysis2231315155251
ITM 301 International Economics3311211253151
MGT 303 Financial Management3211152511155
MGT 305 Operations Management2155115511131
ITM 308 International Trade Operations2133212551155
ITM 310 Supply Chain Management3333325211115
ITM 312 International Finance3221213511555
ITM 401 International Business Management3212131121515
ITM 406 Global Business Strategy3311155312251
MGT 304Money and Banking2122213511551
ITM 402International Business Management3122131111155
ITM XXXDepartmental Electives3333332125255
2323522511325
2122213 15155
2121355311121​


​​​​​​