Yönetim Bilişim Sistemleri Programı


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik literatürü takip edebilmek
PÇ 2. Teknoloji ve teknolojik gelişmeler hakkında stratejik düşüncelere sahip olmak
PÇ 3. Yönetim ve teknoloji ekseninde oluşan problemleri çözebilme becerilerine sahip olmak
PÇ 4. Bulundukları ortamlarda takım olarak uyum içinde çalışabilme
PÇ 5. İş zekası, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetim sistemleri gibi konularda temel bilgi ve becerilere sahip olma
PÇ 6. Bulundukları çalışma ortamlarında teknoloji ve işletme alanlarını biribirine bağlayabilecek bir köprü olabilme
PÇ 7. Teknolojik detayları ve işletme tarafındaki oluşan büyük resmi aynı anda görebilme
PÇ 8. Konuşma, sunum yapabilme, ikna ve iletişim becerilerini geliştirme
PÇ 9. Teknoloji ve yönetim alanındaki projelerde eldeki kaynakları verimli ve etkili şekilde yönetme

İstihdam Durumu:

Bu programı tamamlayan öğrenciler; İş Zekası Analisti (Business Intelligence Analyst), İş Analisti (Business Analyst), İşletmeler için Uygulama Geliştirici (Business Application Developer), Bilgi Teknolojileri Danışmanı (IT Consultant), Sistem Analisti (Systems Analyst), Bilgi Teknolojileri Proje Lideri (IT Development Project Leader), Veritabanı Yöneticisi (Database Administrator), Sistem Geliştirici (Systems Developer), Veritabanı Analisti ( Database Analyst), Web Geliştirici (Web Developer), Network Yöneticisi (Network Administrator), Teknik Destek Uzmanı (Technical Support Specialist), Bilgi Sistemleri Yöneticisi (Information Systems Manager), Bilgi Teknolojileri Kullanıcı İlişkileri Yöneticisi (IT User Liaison Manager) olarak çeşitli kamu kurumları, özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.​​​​​