İnşaat Teknolojisi

​​​

PROGRAM HAKKINDA
Kazanılan DereceBu programdan mezun olan öğrenciler Önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Meslek yüksekokullarından mezun olan önlisans öğrencileri, Dikey Geçiş kontenjanı açılması durumunda, Dikey Geçiş Sınavı yoluyla lisans programlarına yerleştirilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüsünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

İstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.

Ölçme, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. ​

Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisans programlarına başvurabilirler. 

PROGRAM ÇIKTILARI
​PÇ 1. Sayısal bilimlerin temellerinin atılmasını sağlayan konu ve kavramları öğrenme, daha ileri seviyedeki problemlerin çözümü için gerekli altyapıyı oluşturabilme.
PÇ 2. Mekanik konuların sayısal kavramlarla ifade edilerek çözümlenmesi yoluyla analitik düşünce becerilerinin geliştirilebilmesi. Gelişen analitik düşünce şekli ve teorik altyapı sayesinde, hesaplama ile alakalı sayısal problemler veya uygulamada karşılaşılan pratikteki sorunlara en hızlı ve uygun çözümleri bulabilme.
PÇ 3. Yapı sistemlerinin tanınması, avantaj ve dezavantalarının bilinmesi, olası problemler karşısında en uygun ve hızlı çözümlerin getirilmesiyle inşaat aşamalarında gerekli müdahaleleri yapabilme.
PÇ 4. Kesit hesapları ve konstrüktif kuralların öğrenilmesiyle gerek projelendirme gerekse de uygulama alanında kullanılacak yeterli bilgi ve becerisi.
PÇ 5. Yapı sistemlerinde kullanılan yapı malzemeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ile uygulamada veya statik hesaplarda malzeme ile ilgili konuların en doğru şekilde idare edilebilmesi, olası sorunların saptanabilmesi ve çözüm üretilebilme.
PÇ 6. Teknik çizim bilgi ve becerilerinin edinilmesiyle, statik projelendirme alanında veya uygulamada bu becerilerin kullanılarak çizim yapılması veya yapılmış bir çizimin doğru şekilde yorumlanması ile irdeleyebilme.
PÇ 7. Alanı ile ilgili araç ve gereçlerin tanınması, kullanılabilmesi ve kullandırılabilmesi ile uygulamada aktif rol üstlenebilme.
PÇ 8. Yeterli teorik altyapı ve uygulama bilgisine dayanacak şekilde, gerektiğinde bağımsız çalışabilme, inisyatif kullanabilme ve yaratıcı çözümler üretebilme.
PÇ 9. Uygulama alanında mühendis veya yöneticilerle birlikte en doğru iş planlamasının yapılabilmesi, iş adımlarının takip edilerek denetlenmesi ve hızlandırılabilmesi. Çalışma ekibi oluşturma, çalışanların idare edilmesi ve en uygun şekilde yönlendirilebilme.
PÇ 10. Yazılı ve sözlü iletişim araçlarına hâkim olarak etkin bir şekilde iletişim kurabilme.
PÇ 11. Yaşam boyu öğrenme ve gelişme ihtiyacının hissedilmesi. Bu doğrultuda, her zaman çalışma motivasyonu ve hevesi ile yaşanması ile sürekli gelişimin sağlanabilmesi. Bunun için de yardımcı olabilecek yazılı veya görsel her çeşit kaynağa ulaşabilme ve kullanabilme becerisi.
PÇ 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin kazanılması. Çalışanların sağlığı ve hakları, iş güvenliği ve alanla ilgili hukuki konularda yeterli bilgi sahibi olma.
PÇ 13. Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve teknolojiyi takip edebilme, yaygın ve güncel sorunlara hâkim olabilme, yenilikçi ve girişimci bakış açısıyla alanı ilgili konularda çözüm üretebilme veya çözümlere katkıda bulunabilme.


İSTİHDAM OLANAKLARI

İnşaat Teknolojisi Programından mezun olanlar inşaat teknikeri unvanı alarak çalışabilmektedirler.  İnşaat teknikerleri, vasıflarına ve isteklerine bağlı olarak devlet bünyesinde veya özel sektöre ait inşaat sahalarında veya ofislerde çalışabilirler. Bu bölümden mezun olanlar sadece binalarda değil, su yapılarında,  ulaştırma / karayolu ve laboratuvarlarda çalışabileceklerdir. Ayrıca sadece yurt içi değil, yurt dışında da teknik eleman olarak iş fırsatlarına sahip olabileceklerdir.

​​​​​​​