Sosyal Hizmetler


PROGRAM HAKKINDA
​Kazanılan DereceBu programdan mezun olan öğrenciler Önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Meslek yüksekokullarından mezun olan önlisans öğrencileri, Dikey Geçiş kontenjanı açılması durumunda, Dikey Geçiş Sınavı yoluyla lisans programlarına yerleştirilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs​ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

İstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.

Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisans programlarına başvurabilirler. 


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Sosyal Hizmetler alanında uygulanan yöntem ve teknikleri öğrenir, bu teknikleri uygulama becerisine sahip olma.
PÇ 2. Sosyal Hizmetler ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeveyi öğrenebilme.
PÇ 3. Sosyal Hizmetin bilgi, beceri ve değer temeli doğrultusunda sorunları tanımlayabilir ve çözüm sunabilme.
PÇ 4. Mesleki etik değerler çerçevesinde hizmetlerin sunumunu ve uygulamaları gerçekleştirme becerisi edinebilme.
PÇ 5. Sosyal Hizmet becerilerinin kazanımı ile birlikte birey, aile, grup ve topluma yönelik uygulamalar yapabilme.
PÇ 6. Sosyal Hizmet alanı ile ilgili kurum ve kuruluşları tanır, mevzuat ve yasaları bilir, müdahale planını bu bilgiler eşliğinde şekillendirebilme.
PÇ 7. Dezavantajlı grupların sorunlarını tanımlama, analiz etme becerisini kazanabilme.
PÇ 8. Sosyal Hizmet alanı ile  ilgili olan meslek alanlarını (psikoloji, sosyoloji, hukuk) tanır, işbirliği yapabilme becerisini kazanabilme.
PÇ 9. Sosyal sorunlar karşısında eleştirel bakış açısı geliştirebilir ve gözlem yapabilir, sosyal projeler üretebilir, sosyal araştırmalar yapabilme.
PÇ 10. Sosyal adalet, sosyal refah ve insan hakları konusunda topluma fayda sağlayacak hizmet ve uygulamalar gerçekleştirebilme.
PÇ 11. Farklılıkları tanımlar, ayrım gözetmeksizin her bireyin yaşam kalitesini arttırmak adına projeler üretebilme.
PÇ 12. Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma.
PÇ 13. Edinilen tüm bu bilgi ve beceriler eşliğinde, toplumun ve bireyin yararını düşünerek hareket edebilir, topluma faydalı bir birey olarak bilgi ve becerilerini geliştirip, ilerletebilme.


İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Yaşlı Bakım ve Huzurevleri, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığı, Çocuk Mahkemeleri, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları, Sivil Toplum Örgütleri alanlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca bölüm ile ilgili kadın, çocuk, yaşlı, engelli, madde bağımlılığı gibi birçok alanda var olan özel kuruluşlarda da görev alabileceklerdir.