Bilgisayar Programcılığı İkinci Öğretim


PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili temel bilgilere ve terminolojiye sahip olma.
PÇ 2. Bilgisayar yazılım alanındaki problemi/talebi tanımlayabilme, anlama, analiz etme ve çözme becerisine sahip olma, sorunların giderilmesinde en uygun yöntemi seçerek kullanabilme.
PÇ 3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümlemeyerek tasarlayabilme.
PÇ 4. Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanma becerisine sahip olma.
PÇ 5. Mesleğinin gerektirdiği her türlü yazılım ve donanımları bilip, kullanabilme.
PÇ 6. Web tabanlı ve masaüstü tabanlı yazılım tasarlama ve geliştirme beceresine sahip olma.
PÇ 7. Veritabanı tasarlama ve veritabanı uygulaması geliştirme becerisine sahip olma.
PÇ 8. Bilgisayar programcılığının öneminin ve günlük hayattaki yaygın kullanımını kavrama, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
PÇ 9. Bilgisayar programcılığı yanında web tasarımı, grafik animasyon ve modelleme konularında da teorik ve pratik bilgilere sahip olma.
PÇ 10. Takım arkadaşları ile uyumlu çalışma, takım çalışmasına önem verme ve takıma gerekli katkıyı sağlayabilme.
PÇ 11. Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileme becerisi kazanabilme.
PÇ 12. Yaptığı çalışmaları projeye entegre edebilme ve proje grubu ile kuruma etkin bir şekilde ifade edebilme.
PÇ 13. Programda aldığı eğitim düzeyini ve problem çözme yeteneklerini gösterebilme.
PÇ 14. Mezun olduktan sonra alanı ile ilgili yazılımsal ve donanımsal yenilikleri takip edebilmekte ve bu gelişmelere paralel şekilde kendini geliştirebilme.
PÇ 15. Bilgisayar programcılığı ve diğer bilişim dalları arasında ilişki kurabilme, uygun teknikleri geliştirebilme ve uygulayabilme.


İSTİHDAM OLANAKLARI

Bilgisayar Programcılığı programını tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcısı, Yazılım Uzmanı, Yazılım Geliştiricisi, Bilgisayar Teknikeri, Bilgi İşlem Uzmanı gibi ünvanlara sahip teknik ara eleman olarak mezun olmaktadır. Yazılım, danışmanlık veya bilgisayar firmalarında çalışabilmelerinin yanında eğitimden sağlığa, eğlenceden finansa birçok kurumda bilgi işlem bölümlerinde farklı konumlarda çalışabilmektedir. Program mezunları ayrıca bilgisayar satış-pazarlamada ya da eğitim sektöründe de görev alabilecekleri gibi yazılım, e-ticaret, mobil uygulamalar gibi birçok alanda kendi işlerini de kurabilmektedir.
​​​​​​​​