Çocuk Gelişimi İkinci Öğretim


​PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Çocukların bütün gelişim alanlarını  (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) bilme ve destekleye-bilme.
PÇ 2.  Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle kullanarak modern anlayışa dayalı programlar ve eğitim metotlarını kullanarak uygulayabilme.
PÇ 3. Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını takip edebilme ve gözlemleme, yeteneklerini geliştirici,  belirginleştirici etkinlikler düzenleyebilme.
PÇ 4. Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olma.
PÇ 5. Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilme, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilme.
PÇ 6. Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilme, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme.
PÇ 7. Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilme, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilme.
PÇ 8. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, özgün davranışları ve fikirleri destekleyebilme.
PÇ 9. Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrayabilme, çocuğun rehabilite edilmesinde ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanabilme.
PÇ 10. Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrayabilme, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahip olma.
PÇ 11. Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilme, temel becerilere sahip olma.
PÇ 12. Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilme, öğrencide olumlu duygu oluşturabilme.
PÇ 13. Çocukluk dönemi hastalıklarını bilme ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardım uygulayabilme.
PÇ 14. Çocuk gelişimi ile ilgili alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
PÇ 15. Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışabilme deneyimine sahip olma.
PÇ 16. Çocuklar ile ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek alt yapıya sahip olma.
PÇ 17. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma.
PÇ 18. Yaşam boyu kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili öğrenmeye açık tutum ve tavır geliştirebilme.
PÇ 19. Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma ve gelişimlerini takip edebilme.
PÇ 20. Kendi çalışmalarında öz eleştiriye yer vererek objektif olarak değerlendirme becerisi kazanabilme.


İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programı tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim bakanlığına bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde, anasınıflarında, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı gündüz bakım evleri, çocuk yuvaları,  kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde, çocuk kliniklerinin oyun odalarında ve özel eğitim merkezlerinde çalışabilmektedirler.


​​​​​​​