Fotoğrafçılık ve Kameramanlık


PROGRAM HAKKINDA
Kazanılan DereceBu programdan mezun olan öğrenciler Önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Meslek yüksekokullarından mezun olan önlisans öğrencileri, Dikey Geçiş kontenjanı açılması durumunda, Dikey Geçiş Sınavı yoluyla lisans programlarına yerleştirilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüsünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

İstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.

Ölçme, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. ​

Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisans programlarına başvurabilirler. 

PROGRAM ÇIKTILARI
PÇ 1. Temel fotoğrafçılık ve kameramanlık bilgisi ve kullanımını öğrenebilme.
PÇ 2. Fotoğraf, video veya sinema alanlarında görüntü üretimi yapabilme.
PÇ 3. Mesleki ve etik kurallar çerçevesinde proje üretmeyi gerçekleştirebilme.
PÇ 4. Bireysel veya takım çalışması içerisinde iş üretebilme becerisi kazanabilme.
PÇ 5. Fotoğrafçılık ve kameramanlık ile ilgili edindiği bilgileri sektör içinde, iş ortamında ve kendi yapacağı mesleğinde kullanabilme.
PÇ 6. Fotoğrafçılık, Kameramanlık ve İletişim Bilimi alanında edindiği kuramsal farklı disiplinler ile beraber kullanma becerileri kazanabilme.
PÇ 7. İletişim, medya ve çeşitli sanat dalları ile ilgili edindiği bilgiler ile kendisine iletilen mesajları yorumlayabilme ve değerlendirebilme, karşısına çıkabilecek sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve son tahlilde çözüm önerileri geliştirebilme yeteneği edinebilme.
PÇ 8. Almış olduğu eğitim ve kazandığı vizyon sayesinde içinde bulunduğu kurum, iş ve toplumsal hayata hızlı biçimde adapte olarak uyum sağlamayı öğrenebilme.
PÇ 9. Özünde değişim ve yenilik olan Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programında uygulanan eğitim ile değişim ve yeniliklere uyum sağlayabilme.
PÇ 10. Katıldığı, gerçekleştirdiği veya takımın bir parçası olduğu proje çalışmalarında kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme ve görev bilinci sahibi olma.
PÇ 11. Karşısına çıkan sorunlara karşı hızlı ve pratik çözümler üretebilme, bulunduğu yapının bir üyesi olarak sorumluluk alabilme.
PÇ 12. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programında almış olduğu nitelikli uygulamalı ve teorik eğitimler ile kendi düşünceleri ile önerilerini aktarabilme becerisi ve özgüveni kazanabilme.
PÇ 13. Yaşamında kendi için çalışmak kadar başkalarına yardım etmeninde hayatın bir parçası olduğunun farkına varabilme.
PÇ 14. Sahip olduğu anlayış ile beraber eleştirel bir bakış açısı kazanarak bunu tüm hayatına uygulamayı öğrenebilme.
PÇ 15. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programında uygulanmış olan teknik ve teorik eğitimler sayesinde ufuk kazanabilme, yaşam boyu öğrenmenin yolunu kavrayabilme.


İSTİHDAM OLANAKLARI

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, basın-yayın sektöründe, kamu ve özel televizyon kanallarında, sinema sektörüne ait film stüdyolarında, video kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe çalışabilirler. Özel ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım departmanları, tüm bakanlıkların özel kalem ve halkla ilişkiler alanlarında reklam ajansları, tanıtım ofislerinde çalışabileceklerdir.