Grafik Tasarımı Programı


​PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Grafik tasarımındaki temel tasarım kavramlarını anlama, bilme ve ürettiği görsel tasarım çalışmalarına uyarlayama yeteneğine sahip olma.
PÇ 2. Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde estetik bakış açısına sahip olma.
PÇ 3. Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlayabilme.
PÇ 4. Grafik tasarımın basılı yayıncılık alanındaki baskı öncesi ve baskı sonrası süreçlerini takip edebilme.
PÇ 5. Grafik tasarım alanında kullanılan, mesleki bilgisayar programlarını profesyonel ve yeterli düzeyde kullanabilme.
PÇ 6. Hareketli grafik animasyon ilkeleri ve programlarını etkin düzeyde kullanabilme ve tanıtım alanında hareketli grafik animasyon çalışmaları üretebilme.
PÇ 7. Fotoğrafın temel ilkelerine yönelik uygulamalı eğitimler alarak pekiştirdiği görüntü ve kadraj bilgilerini, her türlü grafik tasarım ve hareketli grafik animasyon uygulamalarında kullanabilme.
PÇ 8. Grafik tasarım ile ilgili fotoğraf, illüstrasyon, desen, bilgisayar destekli grafik, hareketli grafik animasyon, web tasarım, tipografi, basım çoğaltma, arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimi tasarımı gibi konularda kuramsal ve uygulamalı bilgileri yeterli düzeyde tanıma ve kullanabilme.
PÇ 9. Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlayabilme.
PÇ 10. Reklam ajansları, medya ajansları, kanallar ve tasarım stüdyoları gibi iletişim alanındaki çalışma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme ve iyi bir iletişim kurma yeterliliğine sahip olma.
PÇ 11. Alana özgü kuramsal, uygulamalı ve teknik dil bilgisine sahip olma. 
PÇ 12. Yaratıcılığını ve hayal gücünü teknoloji aracılığıyla tasarımlarına aktarabilme.
PÇ 13. Görsel sanatlar ve tasarımın farklı dallarından faydalanarak alanındaki teknik bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni çözüm önerileri üretebilme.
PÇ 14. Bireysel olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme becerisini geliştirebilme.
PÇ 15. Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ 16. İngilizce dilini, mesleğindeki uluslararası çalışmaları takip edebilecek düzeyde öğrenme ve öğrendiklerini meslektaşlarına aktarma becerisine sahip olma. 
PÇ 17. Mesleğine yönelik işletmeleri ve kurumsal yapıları tanıyarak bu işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek girişimci ruha sahip olma.
PÇ 18. Grafik tasarım alanında bir projede görev aldığında ilgili hedef kitle ile görsel sözlü ve yazılı yollarla iletişim kurma becerisine sahip olma.
PÇ 19. Hayal gücüne ilişkin düşüncelerini kişisel tasarımlarına aktarabilme, aynı zamanda ürettiklerini doğru ve etkili bir iletişim becerisi ile hedef kitlelere ifade edebilecek düzeyde iletişim becerisine sahip olma.


İSTİHDAM OLANAKLARI

Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olan öğrenciler tasarım ve reklam ajansları, şirketlerin reklam birimleri, multimedya ajanslar, dergiler, yayın şirketleri, basım ve yayıncılık sektörü, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmeler, reklam şirketleri, gazeteler, ambalaj sektörü, kamu ve özel matbaalar, radyo televizyon kuruluşları ve online haber siteleri çalışma alanlarında istihdam edilebilmektedir.


​​​​​​